Siirry sisältöön

Jakttider

Skymningsjakt på sjöfågel: jakttiden bunden till solens uppgång och nedgång på det viset att jakten får inledas en timme före soluppgången och ska avslutas en timme efter solens nedgång.

Jakttiderna för skogshönsfåglar bestäms utgående från resultaten från vilttriangelinventeringar. Jakttiderna för skogshönsfåglar uppdateras sista veckan i augusti.

Filtrera
Viltarter Område Jakttider
Alfågel I havsområdet 1.9.2023 — 31.12.2023 Kvot: 5 alfåglar / dygn / jägare. Lagstadgad bytesanmälan.
Bisamråtta Hela landet 1.8.2023 — 31.7.2024
Björn I övriga landet med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i jaktlagen 41 a § 3 mom. (undantaget unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan unge). 20.8.2023 — 31.10.2023
I renskötselområde, med stöd av kvot som avses i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) enligt 8 § (med undantag för unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan årsunge) 20.8.2023 — 31.10.2023 Kvoten på framsidan.
Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom Tiderna framgår av dispensbesluten
Bläsand Hela landet 20.8.2023 12:00 — 31.12.2023 Lagstadgad bytesanmälan
Brunand Hela landet Fridlyst
Dalripa LAPPLAND: Enontekis, Utsjoki och Enare. 10.9.2023 — 31.3.2024
LAPPLAND: Kemijärvi, Kittilä, Muonio, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä. NORRA ÖSTERBOTTEN: Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski. 10.9.2023 — 31.10.2023
I övriga delar av landet. Fredad.
Dovhjort Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26. 1.9.2024 — 27.9.2024 Vaktjakt. Inte i landskapet Lappland.
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 28.9.2024 — 31.1.2025
Ejder Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan) 1.6.2023 — 15.6.2023 Hane
Ekorre Hela landet 1.11.2023 — 29.2.2024
Europeisk bäver Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 § 20.8.2024 — 30.4.2025
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Fasan Hela landet 1.9.2024 — 28.2.2025
Fjällripa I Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner som hör till landskapet Lappland. 10.9.2023 — 31.3.2024
I övriga delar av landet. Fridlyst.
Fälthare Hela landet 1.9.2023 — 29.2.2024
Grågås Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan). 10.8.2023 — 20.8.2023 På åkrar. Lagstadgad bytesanmälan. En dygnskvot på två grågäss per jägare. Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete vid jakt på åker 10.8-20.8 kl 12. Förbudet gäller även stödberättigade viltbeten och åkrar som är jämförbara med små viltåkrar, vilka inte får nyttjas vid jakt. Jakt på grågås är förbjudet i inlandet.
Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan) 10.8.2020 — 20.8.2020 På åkerna.En dygnskvot på två grågäss per jägare. Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete vid jakt på åker 10.8-20.8 kl 12. Jakt på grågås är förbjudet i inlandet.
Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan). 10.8.2020 — 20.8.2020 På åkrar. En dygnskvot på två grågäss per jägare. Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete vid jakt på åker 10.8-20.8 kl 12. Jakt på grågås är förbjudet i inlandet.
Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan) 20.8.2023 12:00 — 31.12.2023 Lagstadgad bytesanmälan. En dygnskvot på två grågäss per jägare. Jakt på grågås är förbjudet i inlandet.
Gråsäl Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot. 1.8.2023 — 31.12.2023 Kvoten på framsidan
Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot 16.4.2024 — 31.7.2024 Kvoten på framsidan
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Gräsand Hela landet 20.8.2023 12:00 — 31.12.2023
Grävling Hela landet 1.8.2023 — 31.3.2024
Hermelin Hela landet 1.8.2023 — 31.3.2024
I farm uppfödd fjällräv Hela landet 1.8.2023 — 31.7.2024 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Iller Hela landet 1.8.2023 — 31.7.2024 Lagstadgad bytesanmälan. Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Järpe Södra Österbotten, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax, Satakunta, Egentliga Finland. 10.9.2023 — 10.12.2023
Kajanaland, Mellersta Finland, Norra Österbotten, Lappland: Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Torneå och Övertorneå. 10.9.2023 — 10.11.2023
Södra Karelen, Päijänne-Tavastland, Nyland, Lappland: Enontekis, Enare och Utsjoki. 10.9.2023 — 10.10.2023
Kymmenedalen. Fredad
Kanadagås Hela landet. 10.8.2023 — 20.8.2023 På åkrar
Hela landet 20.8.2023 12:00 — 31.12.2023
Kanadensisk bäver Hela landet 20.8.2023 — 30.4.2024
Knipa Hela landet 20.8.2023 12:00 — 31.12.2023
Kricka Hela landet 20.8.2023 12:00 — 31.12.2023
Lodjur På renskötselområde med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.10.2023 — 29.2.2024
I övriga landet med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.12.2023 — 29.2.2024
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Mink Hela landet 1.8.2023 — 31.7.2024
Morkulla Hela landet 20.8.2023 12:00 — 31.12.2023
Mufflon Hela landet 1.9.2023 — 31.1.2024
Mård Hela landet 1.8.2023 — 31.3.2024
Mårdhund Hela landet 1.8.2023 — 31.7.2024
Orre Kajanaland. Mellersta Österbotten. Norra Karelen. Norra Savolax. Norra Österbotten. Lappland: Enare, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Torneå och Övertorneå. 10.9.2023 — 10.12.2023
Norra Karelen. Norra Savolax. Kajanaland: Paltamo, Puolanka. Lappland: Enare, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Torneå och Övertorneå. Norra Österbotten: Ijo, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Uleåborg, Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi och Vaala. 10.1.2024 — 31.1.2024 Orrtupp
Södra Karelen. Södra Österbotten. Södra Savolax. Mellersta Finland. Kymmenedalen. Österbotten. Päijänne-Tavastland. Satakunta. Lappland: Enontekis och Utsjoki. 10.9.2023 — 10.11.2023
Egentliga Tavastland. Birkaland. Nyland. 10.9.2023 — 10.10.2023
Egentliga Finland. Fredad.
Rapphöna I landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten 1.9.2023 — 31.12.2023
I övriga delar av landet 1.9.2023 — 31.12.2023 med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL10 §
Ringduva Hela landet 10.8.2023 — 31.10.2023
Rådjur Hela landet 1.9.2024 — 15.2.2025 Med drivande hund från och med den 28.9.2024. Lagstadgad bytesanmälan.
Hela landet. 16.5.2024 — 15.6.2024 Bock. Lagstadgad bytesanmälan.
Räv I landskapet Lappland 1.8.2023 — 30.4.2024
i den övriga delen av landet 1.8.2023 — 14.4.2024
Skedand Hela landet 20.8.2023 12:00 — 31.12.2023 Lagstadgad bytesanmälan
Skogshare Hela landet 1.9.2023 — 29.2.2024
Skogsren Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 28.9.2024 — 31.1.2025
Småskrake Hela landet 1.9.2023 — 31.12.2023 Lagstadgad bytesanmälan
Sothöna Hela landet Fridlyst
Stjärtand Hela landet 20.8.2023 12:00 — 31.12.2023 Lagstadgad bytesanmälan
Storskrake Hela landet 1.9.2023 — 31.12.2023 Lagstadgad bytesanmälan
Sädgås i landskapet Lappland från den 20 augusti kl. 12 till den 27 augusti 2023, med undantag för kommunerna Enare, Enontekis, och Utsjoki, och områden på havssidan av riksväg E8. I år är dessutom jakt på sädgås tillåtet i landskapet Norra Österbotten i kommunerna Ijo, Kuusamo, Muhos, Pudasjärvi, Uleåborg, , Utajärvi, Taivalkoski och Vaala, men i Ijo och Uleåborg är jakt förbjuden på havssidan av riksväg E8, och i Muhos, Uleåborg, Utajärvi och Vaala på områdena söder om riksväg 22. 20.8.2023 12:00 — 27.8.2023 Kvoten är en (1) sädgås/säsong. Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete. Förbud mot jakt på åkrar. Skyldighet att anmäla fälld gås.
I landskapet Kymmenedalen, i landskapet Södra Karelien, i kommunen Orimattila och Itis som hör till landskapet Päijänne-Tavastland, i kommunen Enonkoski, Puumala, Savonlinna och Sulkava som hör till landskapet Södra Savolax, i kommunen Kitee, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi som hör till landskapet Norra Karelen, i kommuner Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila som hör till landskapet Nyland. 1.10.2023 — 30.11.2023 Skyldighet att anmäla fälld gås.
Tjäder Södra Savolax. Kajanaland: Puolanka, Suomussalmi. Lappland: Kemi, Keminmaa, Enare, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Tervola, Torneå, Sodankylä, Övertorneå. Norra Karelen: Heinävesi, Ilomants, Joensuu, Juga, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi. Norra Österbotten. Norra Savolax: Jorois, Kaavi, Kuopio, Leppävirta, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus. 10.9.2023 — 10.12.2023
Kajanaland: Puolanka, Suomussalmi. Lappland: Enare, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Övertorneå. Norra Karelen: Heinävesi, Ilomants, Joensuu, Juga, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi. Norra Österbotten: Ijo, Kempele, Kuusamo, Limingo, Lumijoki, Muhos, Uleåborg, Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala. 10.1.2024 — 31.1.2024 Tjädertupp
Södra Karelen. Egentliga Tavastland. Mellersta Österbotten. Mellersta Finland. Kymmenedalen. Birkaland. Päijänne-Tavastland. Satakunta. Kajanaland: Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo. Lappland: Enontekis, Utsjoki. Norra Karelen: Nurmes. Norra Savolax: Idensalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Vesanto, Vieremä. 10.9.2023 — 10.11.2023
Södra Österbotten. Österbotten. 10.9.2023 — 10.10.2023
Nyland. Egentliga Finland. 10.9.2023 — 30.9.2023
Utter I JL 41 a § 3 mom. avsedd dispens kan beviljas: för fångst eller dödande av utter. Tiderna framgår av dispensbesluten.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten.
Varg Därtill kan i jaktlagens 41 a § 3 mom. avsedd dispens beviljas för att fånga eller döda varg. Tiderna framgår av dispensbesluten.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten.
Vigg Hela landet 20.8.2023 12:00 — 31.12.2023 Lagstadgad bytesanmälan
Vildkanin Hela landet 1.9.2023 — 31.3.2024
Vildsvin Hela landet. Hona, med kultingar får inte dödas 1.3.–31.7. 1.8.2023 — 31.7.2024 Hona med kultingar får inte dödas 1.3.–31.7. Lagstadgad bytesanmälan.
Vitsvanshjort Vaktjakt – Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 1.9.2024 — 27.9.2024 Vaktjakt. Inte i landskapet Lappland.
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 28.9.2024 — 15.2.2025
Årta Hela landet 20.8.2023 12:00 — 31.12.2023 Lagstadgad bytesanmälan
Älg Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § i landskapet Lappland och kommunerna Kuusamo och Taivalkoski. 1.9.2024 — 20.9.2024
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § i landskapet Kajanaland och Norra Österbotten med undantag av kommunerna Kuusamo och Taivalkoski. 1.9.2024 — 4.11.2024 Vaktjakt på åkrar.
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § i lanskapet Södra Karelien, Södra Österbotten, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Satakunda, Nyland och Egentliga Finland. 1.9.2024 — 11.10.2024 Vaktjakt på åkrar.
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § i landskapet Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland 5.10.2024 — 15.1.2025 . Hund får inte användas vid älgjakt på renskötselområdet 1.1-15.1. Gäller inte eftersök av älg.
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26. 12.10.2024 — 15.1.2025 Med undantag av landskapet Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland
Östersjövikare Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot 31.8.2023 — 31.12.2023 Kvoten på framsidan
Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot. 16.4.2024 — 31.7.2024 Kvoten på framsidan
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten