Siirry sisältöön

Jakttider

Jakttiderna för jaktåret 2018-2019 uppdateras genast när förordningarna träder ikraft.

 

OBS! Jakttiderna för skogshönsfåglar bestäms utgående från resultaten från vilttriangelinventeringar. Jakttiderna för skogshönsfåglar uppdateras sista veckan i augusti.

Filtrera
Viltarter Område Jakttider
Gräsand Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Kricka Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Årta Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Bläsand Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Stjärtand Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Skedand Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Brunand Hela landet Kommer att bekräftas senare
Vigg Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Knipa Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Alfågel Hela landet Kommer att bekräftas senare
Småskrake Hela landet Kommer att bekräftas senare
Storskrake Hela landet 1.9.2018 — 31.12.2018
Ejder Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1077/2015 (i bilagan) 1.6.2018 — 15.6.2018 Guding, kartan på adress http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/6529.pdf
Sothöna Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Sädgås I landskapet Kymmenedalen, i kommunen Lappeenranta som hör till landskapet Södra Karelien, i kommunen Orimattila som hör till landskapet Päijänne-Tavastland, i kommuner Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila som hör till landskapet Nyland. 1.10.2018 — 30.11.2018
Grågås Förbjuden i landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Norra Karelen, Norra Savolax, och Päijänne-Tavastland, i kommunerna Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli och Etseri i landskapet Dödra Österbotten, i kommunerna Halsua, Lestijärvi, Perho och Vetil i landskapet Mellersta Österbotten, i landskapet Lappland förutom kommunerna Kemi, Keminmaa, Torneå och Simo, i kommunerna Iitti och Kouvola i landskapet Kymmenedalen samt i kommunerna Haapajärvi, Haapavesi, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, siikalatva, Utajärvi, Vaala och Taivalkoski i landskapet Norra Österbotten. förbjuden
I övriga delar av landet. 10.8.2018 — 20.8.2018 På åkrar
I övriga delar av landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Kanadagås Hela landet. 10.8.2018 — 20.8.2018 På åkrar
Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Morkulla Hela landet 20.8.2018 12:00 — 31.12.2018
Orre Enontekis, Enare, Kittilä, Kolari, Muonio, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki i landskapet Lappland. Kommer att bekräftas senare
i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Päijänne-Tavastland och Sata-kunta, i landskapet Lappland, dock inte i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Kolari, Muonio, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki, samt i landskapet Norra Österbotten, dock inte i kommunerna Kärsämäki, Muhos, Uleåborg, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Siikalatva, Utajärvi och Vaala. Kommer att bekräftas senare
I övriga delar av landet. Kommer att bekräftas senare
Järpe I övriga delar av landet. Kommer att bekräftas senare
Tjäder I övriga delar av landet. Kommer att bekräftas senare
Dalripa I övriga delar av landet. Kommer att bekräftas senare
I Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner som hör till landskapet Lappland. Kommer att bekräftas senare
Fjällripa I övriga delar av landet. Kommer att bekräftas senare
I Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner som hör till landskapet Lappland. Kommer att bekräftas senare
Rapphöna I landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten 1.9.2018 — 31.12.2018
I övriga delar av landet 1.9.2018 — 31.12.2018 med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL10 §
Fasan Hela landet 1.9.2018 — 28.2.2019
Ringduva Hela landet 10.8.2018 — 31.10.2018
Skogshare Hela landet 1.9.2018 — 28.2.2019
Fälthare Hela landet 1.9.2018 — 28.2.2019
Vildkanin Hela landet 1.9.2018 — 31.3.2019
Ekorre Hela landet 1.11.2018 — 28.2.2019
Europeisk bäver Hela landet 20.8.2018 — 30.4.2019 Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 §
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Kanadensisk bäver Hela landet 20.8.2018 — 30.4.2019
Bisamråtta Hela landet 1.10.2018 — 19.5.2019
Räv I landskapet Lappland 1.8.2018 — 30.4.2019
i den övriga delen av landet 1.8.2018 — 14.4.2019
I farm uppfödd fjällräv Hela landet 1.8.2017 — 31.7.2019 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Mårdhund Hela landet 1.8.2017 — 31.7.2019 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Mink Hela landet 1.8.2017 — 31.7.2019 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Iller Hela landet 1.8.2017 — 31.7.2019 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Grävling Hela landet 1.8.2018 — 31.3.2019
Mård Hela landet 1.8.2018 — 31.3.2019
Hermelin Hela landet 1.8.2018 — 31.3.2019
Lodjur I övriga landet med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.12.2018 — 28.2.2019
På renskötselområde med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.10.2018 — 28.2.2019
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Utter I JL 41 a § 3 mom. avsedd dispens kan beviljas: för fångst eller dödande av utter.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens
Östersjövikare Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 § 16.4.2018 — 31.12.2018
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Gråsäl Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot. 16.4.2018 — 31.7.2018 Kvoten på framsidan (16.4.2018 ->)
Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot 1.8.2018 — 31.12.2018 Kvoten på framsidan.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Vildsvin Hela landet. Hona, med kultingar får inte dödas 1.3.–31.7. 1.8.2018 — 31.7.2019
Mufflon Hela landet 1.9.2018 — 31.1.2019
Älg Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § med undantag av landskapet Lappland och kommunerna Kuusamo och Taivalkoski. 1.9.2018 — 12.10.2018 Vaktjakt på åkrar.
I hela landet med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 §. 13.10.2018 — 31.12.2018
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § i landskapet Lappland och kommunerna Kuusamo och Taivalkoski. 1.9.2018 — 20.9.2018
I hela landet med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 1.1.2019 — 15.1.2019 Utan hund.
Vitsvanshjort Vaktjakt – Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 1.9.2018 — 28.9.2018 Vaktjakt
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 29.9.2018 — 31.1.2019
Utan hund – Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 1.2.2019 — 15.2.2019 Utan hund
Skogsren Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 29.9.2018 — 31.1.2019
Dovhjort Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26. 1.9.2018 — 28.9.2018 vaktjakt
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 29.9.2018 — 31.1.2019
Rådjur Hela landet. 16.5.2018 — 15.6.2018 bock
Hela landet 1.9.2018 — 31.1.2019
Hela landet. Med drivande hund 29.9.2018 — 31.1.2019 Med drivande hund
Hela landet, utan hund 1.2.2019 — 15.2.2019 Utan hund
Björn I övriga landet med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i jaktlagen 41 a § 3 mom. (undantaget unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan unge). 20.8.2018 — 31.10.2018
I renskötselområde, med stöd av kvot som avses i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) enligt 8 § (med undantag för unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan årsunge) 20.8.2018 — 31.10.2018 Kvoten på framsidan.
Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom 1.8.2018 — 31.7.2019
Varg Därtill kan i jaktlagens 41 a § 3 mom. avsedd dispens beviljas för att fånga eller döda varg. Tiderna framgår av dispensbesluten.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten.