Siirry sisältöön

Jakttider

Jakttiderna för jaktåret 2018-2019 uppdateras genast när förordningarna träder ikraft.

 

OBS! Jakttiderna för skogshönsfåglar bestäms utgående från resultaten från vilttriangelinventeringar. Jakttiderna för skogshönsfåglar uppdateras sista veckan i augusti.

Filtrera
Viltarter Område Jakttider
Alfågel I havsområdet 1.9.2021 — 31.12.2021 Kvot: 5 alfåglar / dygn / jägare
Bisamråtta Hela landet 1.8.2020 — 31.7.2021
Björn I övriga landet med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i jaktlagen 41 a § 3 mom. (undantaget unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan unge). 20.8.2021 — 31.10.2021
I renskötselområde, med stöd av kvot som avses i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) enligt 8 § (med undantag för unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan årsunge) 20.8.2021 — 31.10.2021 Kvoten på framsidan.
Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom 1.8.2020 — 31.7.2021
Bläsand Hela landet 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021 Lagstadgad bytesanmälan
Brunand Hela landet Fridlyst
Dalripa LAPPLAND: Enontekis, Utsjoki och Enare. 10.9.2020 — 31.3.2021
Lappland: Kittilä, Kemijärvi, Muonio, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Salla, Savukoski och Sodankylä. Norra Österbotten: Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski. 10.9.2020 — 10.10.2020
I övriga delar av landet. Fredad
Dovhjort Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26. 1.9.2021 — 24.9.2021 Vaktjakt. Inte i landskapet Lappland.
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 25.9.2021 — 31.1.2022
Ejder Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan) 1.6.2021 — 15.6.2021 Hane
Ekorre Hela landet 1.11.2021 — 28.2.2022
Europeisk bäver Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 § 20.8.2021 — 30.4.2022
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Fasan Hela landet 1.9.2021 — 28.2.2022
Fjällripa I Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner som hör till landskapet Lappland. 10.9.2020 — 31.3.2021
I övriga delar av landet. Fridlyst.
Fälthare Hela landet 1.9.2021 — 28.2.2022
Grågås Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan). 10.8.2021 — 20.8.2021 10.8.2020 — 20.8.2020 På åkrar. En dygnskvot på två grågäss per jägare. Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete vid jakt på åker 10.8-20.8 kl 12. Förbudet gäller även stödberättigade viltbeten och åkrar som är jämförbara med små viltåkrar, vilka inte får nyttjas vid jakt. Jakt på grågås är förbjudet i inlandet.
Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan) 10.8.2020 — 20.8.2020 På åkerna.En dygnskvot på två grågäss per jägare. Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete vid jakt på åker 10.8-20.8 kl 12. Jakt på grågås är förbjudet i inlandet.
Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan). 10.8.2020 — 20.8.2020 På åkrar. En dygnskvot på två grågäss per jägare. Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete vid jakt på åker 10.8-20.8 kl 12. Jakt på grågås är förbjudet i inlandet.
Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan) 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021 En dygnskvot på två grågäss per jägare. Jakt på grågås är förbjudet i inlandet.
Gråsäl Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot. 16.4.2021 — 31.7.2021 Kvoten på framsidan (16.4.2020 ->)
Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot 1.8.2021 — 31.12.2021 Kvoten på framsidan.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Gräsand Hela landet 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021
Grävling Hela landet 1.8.2021 — 31.3.2022
Hermelin Hela landet 1.8.2021 — 31.3.2022
I farm uppfödd fjällräv Hela landet 1.8.2020 — 31.7.2021 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Iller Hela landet 1.8.2020 — 31.7.2021 Lagstadgad bytesanmälan. Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Järpe Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten och Satakunda. 10.9.2020 — 10.12.2020
Södra Savolax, Egentliga Tavastland, ­Mellersta Finland, Lappland, Norra ­Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Nyland och Egentliga Finland. 10.9.2020 — 10.11.2020
Södra Karelen, Kajanaland och Kymmenedalen. 10.9.2020 — 10.10.2020
Kanadagås Hela landet. 10.8.2021 — 20.8.2021 På åkrar
Hela landet 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021
Kanadensisk bäver Hela landet 20.8.2021 — 30.4.2022
Knipa Hela landet 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021
Kricka Hela landet 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021
Lodjur På renskötselområde med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.10.2021 — 28.2.2022
I övriga landet med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.12.2021 — 28.2.2022
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Mink Hela landet 1.8.2020 — 31.7.2021
Morkulla Hela landet 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021
Mufflon Hela landet 1.9.2021 — 31.1.2022
Mård Hela landet 1.8.2021 — 31.3.2022
Mårdhund Hela landet 1.8.2020 — 31.7.2021
Orre Norra Österbotten, Kajanaland: Kajana, Paltamo och Puolanka, Lappland: Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski och Sodankylä Norra Savolax: Kiuruvesi och Vieremä. 10.9.2020 — 10.12.2020 Vinterjakt på orrtupp: 20–31.1.2021
Södra Österbotten, Södra Savolax, Mellersta Österbotten, Päijänne-Tavastland och Satakunda. Kajanaland: Suomussalmi. Norra Savolax: Idensalmi, Kaavi, Keitele, Kuopio, Leppävirta, Lapinlahti, Pielavesi, ­Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus och Vesanto. 10.9.2020 — 10.12.2020
Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Birkaland, Österbotten och Norra Karelen. Kajanaland: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi och Sotkamo. Lappland: Enontekis, Enare, Kemi, Keminmaa, Muonio, Simo, Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå. Nyland: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Pukkila. 10.9.2020 — 10.11.2020
Egentliga Finland. Nyland: Esbo, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Ingå, Järvenpää, Högfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Tusby, Vanda och Vichtis. 10.9.2020 — 10.10.2020
Rapphöna I landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten 1.9.2021 — 31.12.2021
I övriga delar av landet 1.9.2021 — 31.12.2021 med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL10 §
Ringduva Hela landet 10.8.2021 — 31.10.2021
Rådjur Hela landet. 16.5.2022 — 15.6.2022 Bock. Lagstadgad bytesanmälan.
Hela landet 1.9.2021 — 15.2.2022 Med drivande hund 25.9.2021—15.2.2022. Lagstadgad bytesanmälan.
Räv I landskapet Lappland 1.8.2021 — 30.4.2022
i den övriga delen av landet 1.8.2021 — 14.4.2022
Skedand Hela landet 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021 Lagstadgad bytesanmälan
Skogshare Hela landet 1.9.2021 — 28.2.2022
Skogsren Vaktjakt – Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 1.9.2021 — 24.9.2021 Vaktjakt. Inte i landskapet Lappland.
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 25.9.2021 — 31.1.2022
Småskrake Hela landet Fridlyst
Sothöna Hela landet 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021 Lagstadgad bytesanmälan
Stjärtand Hela landet 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021 Lagstadgad bytesanmälan
Storskrake Hela landet 1.9.2021 — 31.12.2021 Lagstadgad bytesanmälan
Sädgås i landskapet Lappland utom i kommunerna Torneå, Kemi, Keminmaa och Simo. 20.8.2021 12:00 — 27.8.2021 Kvoten är en (1) sädgås/säsong. Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete. Skyldighet att anmäla fälld gås.
I landskapet Kymmenedalen, i landskapet Södra Karelien, i kommunen Orimattila och Itis som hör till landskapet Päijänne-Tavastland, i kommunen Enonkoski, Puumala, Savonlinna och Sulkava som hör till landskapet Södra Savolax, i kommunen Kitee, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi som hör till landskapet Norra Karelen, i kommuner Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila som hör till landskapet Nyland. 1.10.2021 — 30.11.2021 Skyldighet att anmäla fälld gås.
Tjäder Norra Österbotten, Lappland: Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä. 10.9.2020 — 10.12.2020 Vinterjakt på tjädertupp: 20–31.1.2021
Södra Karelen, Södra Österbotten, Södra ­Savolax, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, ­Kymmenedalen, Birkaland, Norra Karelen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland och Satakunda Lappland: Enontekis, Enare, Kemi, Keminmaa, Muonio, Simo, Tervola, Torneå, Utsjoki och ­Övertorneå. 10.9.2020 — 10.11.2020
Österbotten 10.9.2020 — 10.10.2020
Nyland: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Pukkila. 10.9.2020 — 30.9.2020
Egentliga Finland, Nyland: Esbo, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Ingå, Järvenpää, Högfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Tusby, Vanda och Vichtis. FREDAD
Utter I JL 41 a § 3 mom. avsedd dispens kan beviljas: för fångst eller dödande av utter. Tiderna framgår av dispensbesluten.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten.
Varg Därtill kan i jaktlagens 41 a § 3 mom. avsedd dispens beviljas för att fånga eller döda varg. Tiderna framgår av dispensbesluten.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten.
Vigg Hela landet 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021 Lagstadgad bytesanmälan
Vildkanin Hela landet 1.9.2021 — 31.3.2022
Vildsvin Hela landet. Hona, med kultingar får inte dödas 1.3.–31.7. 1.8.2020 — 31.7.2021 Hona med kultingar får inte dödas 1.3.–31.7. Lagstadgad bytesanmälan.
Vitsvanshjort Vaktjakt – Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 1.9.2021 — 24.9.2021 Vaktjakt. Inte i landskapet Lappland.
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 25.9.2021 — 15.2.2021
Årta Hela landet 20.8.2021 12:00 — 31.12.2021 Lagstadgad bytesanmälan
Älg Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § i landskapet Lappland och kommunerna Kuusamo och Taivalkoski. 1.9.2021 — 20.9.2021
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § i landskapet Kajanaland och Norra Österbotten med undantag av kommunerna Kuusamo och Taivalkoski. 1.9.2021 — 1.10.2021 Vaktjakt på åkrar.
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § i lanskapet Södra Karelien, Södra Österbotten, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Satakunda, Nyland och Egentliga Finland. 1.9.2021 — 8.10.2021 Vaktjakt på åkrar.
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § i landskapet Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland 2.10.2021 — 15.1.2022 Hund får inte användas vid älgjakt på renskötselområdet 1.1-15.1. Gäller inte eftersök av älg.
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26. 9.10.2021 — 15.1.2022 Med undantag av landskapet Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland
Östersjövikare Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 § 16.4.2021 — 31.7.2021
Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot 1.8.2021 — 31.7.2021 Kvoten kan ses på första sidan.
Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot. 16.4.2022 — 31.7.2022 Kvoten kan ses på första sidan.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten