Filtrera
Viltarter Område Jakttider
Gräsand Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Kricka Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Årta Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Bläsand Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Stjärtand Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Skedand Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Brunand Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Vigg Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Knipa Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Alfågel Hela landet 1.9.2016 — 31.12.2016
Småskrake Hela landet 1.9.2016 — 31.12.2016
Storskrake Hela landet 1.9.2016 — 31.12.2016
Ejder Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1077/2015 (i bilagan) 1.6.2016 — 15.6.2016 Guding, kartan på adress http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/6529.pdf
Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Sothöna Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Sädgås Hela landet förbjuden
Grågås Förbjuden i landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Norra Karelen, Norra Savolax, och Päijänne-Tavastland, i kommunerna Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli och Etseri i landskapet Dödra Österbotten, i kommunerna Halsua, Lestijärvi, Perho och Vetil i landskapet Mellersta Österbotten, i landskapet Lappland förutom kommunerna Kemi, Keminmaa, Torneå och Simo, i kommunerna Iitti och Kouvola i landskapet Kymmenedalen samt i kommunerna Haapajärvi, Haapavesi, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, siikalatva, Utajärvi, Vaala och Taivalkoski i landskapet Norra Österbotten. förbjuden
I övriga delar av landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Kanadagås Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Morkulla Hela landet 20.8.2016 12:00 — 31.12.2016
Orre I landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Lappland, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Satakunta. 10.9.2016 — 10.10.2016
Hela landet. Vinterjakt på orrhane i januari är förbjuden.
I övriga delar av landet. 10.9.2016 — 31.10.2016
Järpe I landskapet Lappland. Förbjuden
I landskapen Södra Osterbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra Savolax. 10.9.2016 — 10.10.2016
I övriga delar av landet. 10.9.2016 — 31.10.2016
Tjäder I landskapet Egentliga Finland och i landskapet Nyland, dock inte i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Pukkila. Fördbjuden
I landskapen Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland och Satakunta, i landskapet Södra Österbotten, dock inte i kommunerna Alajärvi, Alavus, Kuortane, Soini och Etseri, i landskapet Mellersta Finland, dock inte i kommunerna Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kivijärvi, Kyyjärvi, Multia och Saarijärvi, i kommunerna Posio och Ranua i landskapet Lappland, i landskapet Norra Österbotten, dock inte i kommunerna Pudasjärvi och Taivalkoski, samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Pukkila i landskapet Nyland. 10.9.2016 — 10.10.2016
I övriga delar av landet. 10.9.2016 — 31.10.2016
Dalripa I övriga delar av landet. Förbjuden
I Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner som hör till landskapet Lappland. 10.9.2016 — 31.3.2017
Fjällripa I övriga delar av landet. Förbjuden
I Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner som hör till landskapet Lappland. 10.9.2016 — 31.3.2017
Rapphöna I landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten 1.9.2016 — 31.10.2016
I övriga delar av landet 1.9.2016 — 31.10.2016 med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL10 §
Fasan Hela landet 1.9.2016 — 28.2.2017
Ringduva Hela landet 10.8.2016 — 31.10.2016
Skogshare Hela landet 1.9.2016 — 28.2.2017
Fälthare Hela landet 1.9.2016 — 28.2.2017
Vildkanin Hela landet 1.9.2016 — 31.3.2017
Ekorre Hela landet 1.12.2016 — 31.1.2017
Europeisk bäver Hela landet 20.8.2016 — 30.4.2017 Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 §
Kanadensisk bäver Hela landet 20.8.2016 — 30.4.2017
Bisamråtta Hela landet 1.10.2016 — 19.5.2017
Räv I landskapet Lappland 1.8.2016 — 30.4.2017
i den övriga delen av landet 1.8.2016 — 14.4.2017
I farm uppfödd fjällräv Hela landet 1.8.2016 — 31.7.2017 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Mårdhund Hela landet 1.8.2016 — 31.7.2017 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Mink Hela landet 1.8.2016 — 31.7.2017 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Iller Hela landet 1.8.2016 — 31.7.2017 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Grävling Hela landet 1.8.2016 — 31.3.2017
Mård Hela landet 1.11.2016 — 31.3.2017
Hermelin Hela landet 1.11.2016 — 31.3.2017
Lodjur Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom 1.8.2016 — 31.7.2017
I övriga landet med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.12.2016 — 28.2.2017
På renskötselområde med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.10.2016 — 28.2.2017
Utter I JL 41 a § 3 mom. avsedd dispens kan beviljas: för fångst eller dödande av utter. 1.8.2016 — 31.7.2017
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens 1.8.2016 — 31.7.2017
Östersjövikare Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 § 1.9.2016 — 15.10.2016
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 § 16.4.2017 — 31.5.2017
Gråsäl Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot 16.4.2016 — 31.7.2016 Kvoten på framsidan.
Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot 1.8.2016 — 31.12.2016 Kvoten på framsidan.
Vildsvin Hela landet. Hona, med kultingar får inte dödas 1.3.–31.7. 1.8.2016 — 31.7.2017
Mufflon Hela landet 1.9.2016 — 31.1.2017
Älg I övriga Finland med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 24.9.2016 — 31.12.2016
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § (Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki) 1.9.2016 — 20.9.2016
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § (Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki) 11.10.2016 — 30.11.2016
Vitsvanshjort Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 24.9.2016 — 31.1.2017
Skogsren Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 24.9.2016 — 31.1.2017
Dovhjort Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 24.9.2016 — 31.1.2017
Rådjur Hela landet 1.9.2016 — 31.1.2017
Hela landet 16.5.2017 — 15.6.2017 bock
Hela landet 24.9.2016 — 31.1.2017 användning av drivande hund
Björn Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom 1.8.2016 — 31.7.2017
I övriga landet med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i jaktlagen 41 a § 3 mom. (undantaget unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan unge). 20.8.2016 — 31.10.2016
I renskötselområde, med stöd av kvot som avses i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) enligt 8 § (med undantag för unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan årsunge) 20.8.2016 — 31.10.2016 Kvoten på framsidan.
Varg Därtill kan i jaktlagens 41 a § 3 mom. avsedd dispens beviljas för att fånga eller döda varg. Tiderna framgår av dispensbesluten.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens 1.8.2016 — 31.7.2017 Tiderna framgår av dispensbesluten.