Siirry sisältöön

Jakttider

Jakttiderna för jaktåret 2018-2019 uppdateras genast när förordningarna träder ikraft.

 

OBS! Jakttiderna för skogshönsfåglar bestäms utgående från resultaten från vilttriangelinventeringar. Jakttiderna för skogshönsfåglar uppdateras sista veckan i augusti.

Filtrera
Viltarter Område Jakttider
Alfågel I havsområdet 1.9.2020 — 31.12.2020 Kvot: 5 alfåglar / dygn / jägare
Bisamråtta Hela landet 1.8.2019 — 31.7.2021
Björn I övriga landet med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i jaktlagen 41 a § 3 mom. (undantaget unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan unge). 20.8.2020 — 31.10.2020
I renskötselområde, med stöd av kvot som avses i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) enligt 8 § (med undantag för unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan årsunge) 20.8.2020 — 31.10.2020 Kvoten på framsidan.
Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom 1.8.2019 — 31.7.2021
Bläsand Hela landet 20.8.2020 12:00 — 31.12.2020 Lagstadgad bytesanmälan
Brunand Hela landet Fridlyst
Dalripa Hela landet. Meddelas senare.
Dovhjort Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26. 1.9.2020 — 25.9.2020 vaktjakt
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 26.9.2020 — 31.1.2021
Ejder Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan) 1.6.2020 — 15.6.2020 Hane
Ekorre Hela landet 1.11.2020 — 28.2.2021
Europeisk bäver Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 § 20.8.2020 — 30.4.2021
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Fasan Hela landet 1.9.2020 — 28.2.2021
Fjällripa I Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner som hör till landskapet Lappland. 10.9.2020 — 31.3.2021
I övriga delar av landet. Fridlyst.
Fälthare Hela landet 1.9.2020 — 28.2.2021
Grågås Områdena som har särskilt markerats på kartan i jord- och skogsbruksministeriets förordning (i bilagan) 10.8.2020 — 31.12.2020 En dygnskvot på två grågäss per jägare. Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete vid jakt på åker 10.8-20.8 kl 12. Jakt på grågås är förbjudet i inlandet.
Gråsäl Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot. 16.4.2020 — 31.7.2020 Kvoten på framsidan (16.4.2019 ->)
Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen för given regional kvot 1.8.2020 — 31.12.2020 Kvoten på framsidan.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Gräsand Hela landet 20.8.2020 12:00 — 31.12.2020
Grävling Hela landet 1.8.2020 — 31.3.2021
Hermelin Hela landet 1.8.2020 — 31.3.2021
I farm uppfödd fjällräv Hela landet 1.8.2018 — 31.7.2021 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Iller Hela landet 1.8.2019 — 31.7.2021 Lagstadgad bytesanmälan. Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Järpe Hela landet. Meddelas senare
Kanadagås Hela landet. 10.8.2020 — 20.8.2020 På åkrar
Hela landet 20.8.2020 12:00 — 31.12.2020
Kanadensisk bäver Hela landet 20.8.2019 — 30.4.2020
Knipa Hela landet 20.8.2020 12:00 — 31.12.2020
Kricka Hela landet 20.8.2020 12:00 — 31.12.2020
Lodjur På renskötselområde med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.10.2020 — 28.2.2021
I övriga landet med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.12.2020 — 28.2.2021
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten
Mink Hela landet 1.8.2019 — 31.7.2021
Morkulla Hela landet 20.8.2020 12:00 — 31.12.2020
Mufflon Hela landet 1.9.2020 — 31.1.2021
Mård Hela landet 1.8.2020 — 31.3.2021
Mårdhund Hela landet 1.8.2019 — 31.7.2021
Orre Hela landet. Meddelas senare
Rapphöna I landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten 1.9.2020 — 31.12.2020
I övriga delar av landet 1.9.2020 — 31.12.2020 med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL10 §
Ringduva Hela landet 10.8.2020 — 31.10.2020
Rådjur Hela landet. 16.5.2020 — 15.6.2020 Bock. Lagstadgad bytesanmälan.
Hela landet 1.9.2020 — 15.2.2021 Lagstadgad bytesanmälan.
Hela landet. Med drivande hund 26.9.2020 — 31.1.2021 Med drivande hund. Lagstadgad bytesanmälan.
Hela landet, utan hund 1.2.2021 — 15.2.2021 Utan hund. Lagstadgad bytesanmälan.
Räv I landskapet Lappland 1.8.2020 — 30.4.2021
i den övriga delen av landet 1.8.2020 — 14.4.2021
Skedand Hela landet 20.8.2020 12:00 — 31.12.2020 Lagstadgad bytesanmälan
Skogshare Hela landet 1.9.2020 — 28.2.2021
Skogsren Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 26.9.2020 — 31.1.2021
Småskrake Hela landet Fridlyst
Sothöna Hela landet 20.8.2020 12:00 — 31.12.2020 Lagstadgad bytesanmälan
Stjärtand Hela landet 20.8.2020 12:00 — 31.12.2020 Lagstadgad bytesanmälan
Storskrake Hela landet 1.9.2020 — 31.12.2020 Lagstadgad bytesanmälan
Sädgås i landskapet Lappland utom i kommunerna Torneå, Kemi, Keminmaa och Simo. 20.8.2020 12:00 — 27.8.2020 Kvoten är en (1) sädgås/säsong. Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete. Skyldighet att anmäla fälld gås.
I landskapet Kymmenedalen, i landskapet Södra Karelien, i kommunen Orimattila som hör till landskapet Päijänne-Tavastland, i kommunen Enonkoski, Puumala, Savonlinna och Sulkava som hör till landskapet Södra Savolax, i kommunen Kitee, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi som hör till landskapet Norra Karelen, i kommuner Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila som hör till landskapet Nyland. 1.10.2020 — 30.11.2020 Skyldighet att anmäla fälld gås.
Tjäder Hela landet. Meddelas senare
Utter I JL 41 a § 3 mom. avsedd dispens kan beviljas: för fångst eller dödande av utter. Tiderna framgår av dispensbesluten.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten.
Varg Därtill kan i jaktlagens 41 a § 3 mom. avsedd dispens beviljas för att fånga eller döda varg. Tiderna framgår av dispensbesluten.
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten.
Vigg Hela landet 20.8.2020 12:00 — 31.12.2020 Lagstadgad bytesanmälan
Vildkanin Hela landet 1.9.2020 — 31.3.2021
Vildsvin Hela landet. Hona, med kultingar får inte dödas 1.3.–31.7. 1.8.2019 — 31.7.2021 Hona med kultingar får inte dödas 1.3.–31.7. Lagstadgad bytesanmälan.
Vitsvanshjort Vaktjakt – Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 1.9.2020 — 25.9.2020 Vaktjakt
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 26.9.2020 — 31.1.2021
Utan hund – Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 1.2.2021 — 15.2.2021 Utan hund
Årta Hela landet 20.8.2020 12:00 — 31.12.2020 Lagstadgad bytesanmälan
Älg Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § i landskapet Lappland och kommunerna Kuusamo och Taivalkoski. 1.9.2020 — 20.9.2020
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § med undantag av landskapet Lappland och kommunerna Kuusamo och Taivalkoski. 1.9.2020 — 9.10.2020 Vaktjakt på åkrar.
I hela landet med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 §. 10.10.2020 — 31.12.2020
I hela landet med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 1.1.2021 — 15.1.2021 Utan hund.
Östersjövikare Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 § 16.4.2020 — 31.12.2020
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad enligt JL 41 § avsedd dispens Tiderna framgår av dispensbesluten