Siirry sisältöön

Ansökning om licenser och dispenser

Ansökan om licenser och dispenser görs främst elektroniskt

Ansökningar om jaktlicenser för hjortdjur, stamförvaltningsmässiga och skadebaserade dispenser för stora rovdjur och övriga däggdjur samt dispenser för viltfåglar och icke fredade fåglar görs via tjänsten Oma riista.

Oma riista logo
Jaktlicenser och dispenser för övriga viltarter samt övriga tillstånd som Finlands viltcentral beviljar ansöks med ansökningsblanketterna nedan.Finlands viltcentral tillhandahåller blanketter i anknytning till licensförvaltningen samt till sina övriga uppgifter. Licensförvaltningens blanketter ska lämnas in ifyllda på adressen lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Alternativt kan man skriva ut en blankett och skicka den per post till adressen Finlands viltcentral, LF-registrators kontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Separata anvisningar för ifyllandet av blanketterna finns på respektive sidor. Blanketter på andra språk får man fram genom att byta språk (språkval överst på sidan).