Siirry sisältöön

Ansökning om licenser, dispenser och tillstånd

Licenser och dispenser i enlighet med jaktlagen kan sökas i tjänsten Oma riista. Tack vare den elektroniska tillståndsansökningen är behandlingen snabb, och behövliga dokument är alltid lättillgängliga för licenshavaren. För att ansöka om licenser/dispenser/tillstånd krävs att man skapar Oma riista-koder.

 

Licens/dispens/tillstånd behövs vid:

  • Jakt
  • Skada och hot om skada orsakad av ett djur
  • Förstörelse av bon och konstruktioner gjorda av djur
  • Transport av vapen med motorfordon i terrängen
  • Fördrivning av ett djur

 

Följande licenser, dispenser och tillstånd kan ansökas i tjänsten Oma riista

Jaktlicens

Jaktlicens för hjortdjur

Jaktlicens för europeisk bäver och rapphöna


Dispenser på skadegrund

Dispens för viltfåglar och icke fredade fåglar

Dispens för däggdjursvilt

Dispens för förstöring av bon, ägg samt konstruktioner som hänger samman med bon


Dispenser i stamvårdande syfte

Dispens för björn, stamvårdande

Dispens för lodjur, stamvårdande

Dispens för lodjur, stamvårdande, inom renskötselområdet


Dispens för dressyr av hundar och anordnande av jaktprov

Hundprov och dressyr

Anlagsprov på björn


Övriga tillstånd

Ansökan för transport av jaktvapen och jaktbågar i motordrivna fordon

Rörelsehindrades användning av motorfordon

Dispens för att störa vilt och icke fredade djur (fördrivning)

Levandefångst

Viltvårdsåtgärder eller uppfödning av djur

Införsel av vilt av främmande ursprung


Om du inte hittade den licens- eller dispenstyp du sökte, eller om du vill lämna in en ansökan på papper, kan du också göra ansökan på en blankett. Finlands viltcentral tillhandahåller blanketter i anknytning till tillståndsförvaltningen samt till sina övriga uppgifter. Tillståndsförvaltningens blanketter ska inlämnas ifyllda på adressen lupahallinto.kirjaamo@riista.fi.

Ansökningar som innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter kan skickas med tjänsten Säker post (Turvaposti) på adressen www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Spara din ifyllda ansökan och eventuella bilagor på din dator innan du lämnar in din ansökan. När du skickar post via en nätsida måste du dessutom bekräfta den genom den e-postadress du angett. Först därefter kommer ditt meddelande att skickas till mottagaren. Ifall du inte hittar bekräftelsemeddelandet i din inkorg, kontrollera då även skräpkorgen.

Alternativt kan man skriva ut en blankett och skicka den per post till adressen Finlands viltcentral, Tillståndsförvaltningens registratorskontor, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Separata anvisningar för ifyllandet av blanketterna finns på respektive sidor. Blanketter på andra språk får man fram genom att byta språk (språkval överst på sidan).