Siirry sisältöön

Jägarexamen

Innan jaktvårdsavgift betalas och jaktkort kan mottas ska jägaraspiranten visa sin tillräckliga kunskap inom jakt och viltvård samt kännedom om bestämmelserna och föreskrifterna om jakt. Jägarexamen är ett skriftligt prov som innehåller 60 frågor. En godkänd examen får ha högst åtta fel.

Förberedelser för provet

Som förberedelse för provet arrangeras en frivillig kurs, dvs. jägarkursen, som omfattar tolv lektioner. Kursdeltagarna ges de uppgifter som krävs i jägarexamen. Kurserna ordnas vanligen kvällstid under 3–4 kvällar. För kurserna debiteras vanligen en avgift som motsvarar kostnaderna.

Läs mera om den förberedande utbildningen (riistainfo.fi)

Som lärobok inför jägarexamen används Handbok för jägare, som redigeras och uppdateras av Finlands viltcentral. Handboken finns till salu hos jaktvårdsföreningarna. Den kan också beställas från Finlands viltcentrals butik.

Handbok för jägare i nätbutiken

Bekanta dig med kurs och övningar som presenterar Jägarexamens teman

 

Det skriftliga provet

Jägarexamen är ett skriftligt prov som alla intresserade har rätt att delta i. Frågorna i provet grundar sig på läroboken Handbok för jägare. Den information som behövs i provet fås också på jägarkursen. Det är jaktvårdsföreningens uppgift att se till att det inom föreningens område ordnas tillräckligt antal tillfällen att avlägga examen.

I det skriftliga provet används frågeblanketter som utarbetats och tryckts av Finlands viltcentral. På tvåspråkiga orter erbjuds såväl svensk- som finskspråkiga frågeserier. Provet tar högst en och en halv timme. För jägarexamen debiteras 20 euro för varje provtillfälle.

Se examenstillfällena i ditt område

Godkänt prov

Resultatet av det skriftliga provet meddelas först efter att det har avslutats. Provet godkänns om antalet fel svar är åtta eller färre. Om examensaspiranterna önskar ska frågeblanketterna företes för dem och de fel givna svaren visas.

De som har avlagt jägarexamen med godkänt resultat kan efter att tillfället avslutats få ett intyg över avlagd jägarexamen. Intyget kan behövas till exempel vid ansökan om vapenlicens. Jaktvårdsföreningen inlämnar en anmälan om nya jägare till jägarregistret.