Siirry sisältöön

Adressändring

Tidningen Jägaren och jaktkortet postas till de adressuppgifter som finns sparade i jägarregistret. En lagstadgad flyttningsanmälan om stadigvarande adressändring uppdaterar jägarregistrets uppgifter. Också en till Posti meddelad postadress uppdaterar jägarregistret.

Jägaren ska själv meddela om adressändring till jägarregistret om flyttning sker från en utländsk adress till en annan. Lika så, om jägaren har meddelat om förbud av utlämnande av adressen, måste man meddela adressuppgifterna direkt till jägarregistret. Förutom den gamla adressuppgiften ska man meddela namn, jägarnummer och födelsetid till jägarregistrets kundbetjäning.

Lägg märke till, att en adress- eller namnändring som man själv gjort i Oma riista -tjänsten inte uppdateras i jägarregistret.