Siirry sisältöön

Fällda rådjur, vildsvin, iller, grågås, sädgås och sjöfåglar

Elektronisk anmälningsblankett för fällda rådjur,vildsvin, iller, sädgås och sjöfåglar (Oma riista)

Om fällda rådjur, vildsvin, illrar, grågäss, sädgäss, bläsänder, stjärtänder, årtor, skedänder, brunänder, viggar, ejdrar, alfåglar, småskrakar, storskrakar samt sothöns ska en fångstanmälan göras till Finlands viltcentral på via Oma riista elektronisk tjänst eller en av Finlands viltcentral fastställd blankett (jaktförordning 5 a §). Fångstanmälan ska lämnas in inom sju dygn efter att ett djur har fällts.

Anmälningsblankett för fällda rådjur, vildsvin, iller, grågås, sädgås och sjöfåglar (Word)
Anmälningsblankett för fällda rådjur, vildsvin, iller, grågås, sädgås och sjöfåglar (OpenOffice)
Anmälningsblankett för fällda rådjur, vildsvin, iller, grågås, sädgås och sjöfåglar (PDF)

Om du anmälar bytet med blankett, bytesanmälan skickas till adressen: Finlands viltcentral, Tillståndsförvaltningens registratorskontor, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors, eller per e-post till adressen: saaliit@riista.fi.

I fångstanmälan som avses i 1 mom. ska följande uppgifter finnas:

1) jägarens namn och jägarnummer;

2) antalet fällda djur och deras art samt beträffande vildsvin och rådjur kön och uppskattning av ålder;

3) datum då djuret fälldes;

4) den kommun där djuret fälldes;

Uppgifter som avses i 2 mom. 1-3 punkten ska anmälas om djur som fällts inom Finlands ekonomiska zon.

För fällda vildsvin ska fångstplatsens koordinater anges.

Att inte meddela fällda rådjur, vildsvin, iller, grågås, sädgås eller de sjöfågelarten nämda i jaktförordningens 5 a § är ett jaktbrott för vilket man kan bli dömd till böter.