Siirry sisältöön

Återkallelse av jaktlicens och dispens

Återkallelse av jaktlicens

Enligt jaktlagens 10 a § kan Finlands viltcentral på framställning av polisen eller gränsbevakningsväsendet återkalla en i 10 § eller 26 § avsedd jaktlicens om jaktlicenshavaren bryter mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Det samma gäller om jaktlicenshavaren i väsentlig grad bryter mot villkoren i jaktlicensen.

Under samma jaktår beviljas inte den vars jaktlicens har återkallats någon ny motsvarande jaktlicens förrän återkallandet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller återkallandet har upphävts.

Återkallelse av dispens

Enligt jaktlagens 41 e § kan Finlands viltcentral på framställning av polisen eller gränsbevakningsväsendet återkalla en gällande dispens om dispenshavaren bryter mot jaktlagen eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Det samma gäller om dispenshavaren i väsentlig grad bryter mot villkoren i dispensen.

Under samma jaktår beviljas inte den vars dispens har återkallats någon ny motsvarande dispens förrän återkallandet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller återkallandet har upphävts.