Siirry sisältöön

Blanketter för hjortdjursskador

Skadeanmälan och ansökan om ersättning för skogsskada (suomi.fi)

Skadeanmälan och ansökan om ersättning för skada på odling och husdjur som orsakats av hjortdjur (suomi.fi)

Skador som orsakas av hjortdjur ersätts i enlighet med viltskadelagen. Anmälan om skogsskador lämnas till Finlands skogscentral. Anmälan om skador på odling och husdjur anmäls till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten.

Skada som orsakats av hjortdjur ersätts som följer:

1) som skada på odling ersätts skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd,

2) som skada på djur ersätts skada på husdjur,

3) som skogsskada ersätts skada på skog eller skogsodlingsmaterial.

(Viltskadelagen 3 §)

I denna lag avses med hjortdjur dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren.