Siirry sisältöön

Bytesuppföljning

Finlands viltcentral samlar information över vilt som erhållits som byte i viltplaneringssyfte och för planering av hållbar jakt. Genom att föra bytesdagbok i Oma riista -tjänsten förbättrar jägarna noggrannheten särskilt för regional och artvis bytesstatistik för småviltet.

Det är möjligt att lämna lagstadgad bytesanmälan för alla arter som kräver bytesanmälan via Oma riista -tjänsten.