Siirry sisältöön

Kurser och skolning

Finlands viltcentral erbjuder skolnings-, rådgivnings- och upplysningsverksamhet. Skolningsverksamheten är närmast riktad till viltförvaltningens förtroende- och tjänstemän samt till jägarna.

Nationella skolningstillfällen

Nationell skolningsverksamhet är till exempel de årliga arrangerade kurserna för verksamhetsledarna samt olika skolningstillfällen som sker inom ramen för olika projekt.

De elektroniska repetitionsutbildningarna är menade för alla dem som för tillfället är utnämnda till examinatorer för skjutprov, jaktövervakare och examinatorer för jägarexamen. Offentliga förvaltningsuppgifters repetitionsutbildningar är öppna på nätet under adressen www.viltinfo.fi.

Gå till OFU-repetitionsutbildningen (Viltinfo)

Skolningsmaterial

Finlands viltcentral framställer material till skolningsverksamheten för hela viltförvaltningen. Dessa är till exempel material för jägarexamen, skjutprov, jaktövervakning, älgjaktens jaktledarverksamhet samt material som hör till ungdomsupplysning.

Bekanta dig med publikationerna

Regional skolningsverksamhet

Finlands viltcentrals regionkontor riktar sin skolningsverksamhet till jaktvårdsföreningarna inom sitt område samt till de enskilda jägarna. Sådana tillfällen är till exempel skolning för skjutprovsövervakarna, examinatorerna för jägarexamen, jaktövervakarna, älgjaktens jaktledare och skolning som hör till storviltsassistans verksamheten.

Se kontaktuppgifter för regioner

Skolning som jaktvårdsföreningarna erbjuder

Jaktvårdsföreningarna ordnar bland annat förberedande jägarkurser för jägarexamen.

Se jaktvårdsföreningarnas skolningar