Siirry sisältöön

Förstöring av bon och konstruktioner som hänger samman med bon eller av ägg

Ansökningsblankett för dispens 41 d § (doc)
Ansökningsblankett för dispens 41 d § (odt)
Ansökningsblankett för dispens 41 d § (pdf)

Finlands viltcentral kan bevilja dispens enligt 41 § för förstöring av bon för vilt och bon för icke fredade fåglar samt konstruktioner som hänger samman med bon när förutsättningarna enligt 41 a – 41 c § är uppfyllda. Dispens för förstöring av i 5 § avsedda fågelarters ägg kan beviljas när förutsättningarna enligt 41 b § är uppfyllda. (Jaktlagen 41 d §) Finlands viltcentral har som riktlinje, att i regel beviljas en sådan här dispens endast för ett år i gången.

Med stöd av denna paragraf ansöks om dispens för rivning av bäverdammar utanför de rivningstider som är fastställda i jaktförordningen. Med stöd av denna paragraf ansöks om dispens även för förstörelse av i jaktlagen avsedda fåglars bon i syfte att förhindra skador.

Avgifter för licenser och tillstånd

Avgifter för licenser och tillstånd