Siirry sisältöön

Intyg över hobbyverksamhet

Ansökningsblankett för intyg över hobbyverksamhet (doc)
Ansökningsblankett för intyg över hobbyverksamhet (odt)
Ansökningsblankett för intyg över hobbyverksamhet (pdf)

Jaktvårdsföreningarna beviljar intyg över aktiv jakt med fälla eller grytjakt. Intyg krävs när man söker tillstånd för handeldvapen för jakt med fälla eller grytjakt. En avgift på 27 euro tas ut för intyget oberoende av om det är positivt eller negativt.

I förordningen om skjutvapen fastställs kraven vad gäller att hobbyskyttet är aktivt. Om man söker tillstånd för handeldvapen för jakt med fälla eller grytjakt ska aktiv verksamhet påvisas med ett intyg från jaktvårdsföreningen. Att ge sådana intyg hör till jaktvårdsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter.

Utlåtande över ansökan om intyg kan begäras till exempel hos den sökandes jaktförening eller hos någon annan motsvarande aktör, om det behövs av särskilda skäl.