Tjänster för jägarna

På dessa sidor hittar du information om tjänster som Finlands viltcentral tillhandahåller för alla jägare som betalt viltvårdsavgiften.

Aktuell lagstiftning

Skjutprov

Förvaltningsplaner

Handelsplats

Jakttider och –begränsningar

Jaktkort

Tidningen Jägaren

Jägarregistret

Jägarexamen

Förberedande övningar för jägarexamen

Jägarförsäkring

Direktiv till jägarna

Licens- och övriga blanketter

Vilthushållning

 

Uppdaterad 22.5.2014