Siirry sisältöön

Anvisningar till jaktledare

Den som fått jaktlicens för hjortdjur ska utse en jaktledare. Anmälan om jaktledaren ska göras skriftligt till jaktvårdsföreningen före jakten. Det är jaktledaren som har ansvar för att villkoren i jaktlicensen och bestämmelserna om jakt iakttas.

Den viktigaste uppgiften för jaktledaren vid jakt på hjortdjur är planeringen av en trygg jakt. Han eller hon ger, helst skriftligt, jaktdeltagarna de behövliga föreskrifterna om jakten och om de säkerhetsåtgärder som ska iakttas.

Jaktledaren ska planera passen så att skjutandet inte medför fara för andras säkerhet eller egendom. Deltagarna i jakten får byta pass eller avlägsna sig från passet endast med jaktledarens tillstånd.

Deltagarna i jakten är skyldiga att iaktta jaktledarens föreskrifter. Jaktledaren får förbjuda en person som inte iakttar givna föreskrifter att delta i jakten.

Jaktledaren har ingen egentlig skyldighet att granska att jaktvårdsavgiften har betalats och att skjutprovet är avklarat, men han eller hon har rätt att be om att få se de aktuella dokumenten. Om en person inte visar dokumenten kan jaktledaren förbjuda honom eller henne att delta i jakten.

Jaktledaren kan inte kräva att någon visar upp ett tillstånd för innehav av skjutvapen. Om det senare kommer fram att dokumenten är bristfälliga är det jägaren som själv svarar för följderna.

Läsa jaktledarens handböcker

Anvisningar till jaktledarna för organiserandet av jakt på hjortdjur 2012 (0,2 Mb)

Skolning för jaktledarna 2014 (0,6 Mb)

 

De viktigaste säkerhetsföreskrifterna för jakt på hjortdjur

 • Rör aldrig någon annans vapen utan lov.
 • Undvik onödig vapenhantering.
 • Som drevkarl ska du ha vapnet med dig oladdat.
 • Ladda vapnet först när du är på passet.
 • Ta ur patronerna när djuret har fällts och när du går från passet (också från magasinet)
 • Observera var passkedjan befinner sig när du är på passet.
 • Tänk på drevkedjans, hundens och hundförarens säkerhet när du skjuter.
 • Endast en person går upp till skallet.

De vanligaste felen som beror på nonchalans

 • Man skjuter en ko som har en årskalv med sig.
 • Man skjuter på för långt avstånd, i tät terräng, i snabb takt eller så att älgen eller hjorten är i en dålig vinkel i förhållande till skytten.
 • Ett skott som inte fäller utreds bristfälligt.
 • Ett skadskjutet djur spåras bristfälligt.