Kontaktuppgifter

Kundtjänst och rådgivning (vardagar kl. 9–15)
tel. 029 431 2001, e-post asiakaspalvelu@riista.fi

Oma riista -helpdesk (vardagar kl. 12–16)
tel. 029 431 2111, e-post oma@riista.fi

Fakturering
Noggrannare faktureringsuppgifter i sektionen Fakturering

Jaktkortsärenden
tel. 029 431 2002, fax 030 600 2302 e-post metsastajarekisteri@innofactor.com
november–juni: vardagar kl. 9–16
juli–oktober: vardagar kl. 8–18

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Jägarförsäkring (LokalTapiola)
Olycksfalls ärenden: tel. 09 453 2316
Ansvarsförsäkringsersättningar: tel. 09 453 3300

Butik och beställningar (vardagar kl. 9–15)
tel. 020 331 515, e-post kauppa@riista.fi
kauppa.riista.fi

Registratorskontor
adr. Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors,
e-post kirjaamo@riista.fi

Licensförvaltningens registratorskontor
adr. Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors
e-post lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Björntelefon är indragen.

Att ringa till våra 029-nummer kostar samma som ett vanligt lokal- eller mobiltelefonsamtal.

Kontaktinformation kan sökas med ett eller flera sökkriterier eller genom att skriva vilket som helst sökord i det första fältet.

Filtrera
Namn Uppgift/titel Tema
Ala-Ajos, Ilkka Projektchef, Laitiala verksamhetspunkt CIC-samarbete
Alhainen, Mikko Specialplanerare Internationellt samarbete, projekt, stöd för viltets livsmiljöer
Boström, Irene Förvaltningssekreterare, centralkontoret Kundrådgivning
Ekman, Klaus Kommunikationschef Tidningen Jägaren
Eronen, Visa Jaktchef, Nyland Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammar, dispenser för fåglar
Hakala, Sirpa Förvaltningssekreterare, Österbotten Kundrådgivning
Heikkilä, Juha Viltplanerare, Österbotten Jaktvårdsföreningarnas skolningar, vapenlagstiftning och skjutbanor
Heimo, Lasse Oma riista -helpdesk Oma riista
Hepo-oja, Harri Viltplanerare, Uleåborg Jaktlagstiftning och skogsviltets livsmiljöer
Hermansson, Jörgen Vik. jaktchef, Egentliga Finland Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
Hokkanen, Ville Projektchef Viltinformationens datasystem
Huhtinen, Riitta Ledningens sekreterare, centralkontoret Registratorskontor och dokument
Härkönen, Sauli Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
Hölli, Otto Datasystem specialist, Norra Tavastland Paikkatieto- ja tietoturvavastaava sekä it-tuki
Impola, Antti Jaktchef, Satakunda Viltråden
Juntunen, Ritva Förvaltningssekreterare, Kajana Kundrådgivning
Kainulainen, Urpo Viltplanerare, Lappland Jägarexamen, föreningslagstiftning och jaktföreningar
Kapiainen, Keijo Jaktchef, Uleåborg | vikarie för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Hjortdjurlicenser
Karvinen, Airi Förvaltningssekreterare, Sydöstra Finland Reseräkningar
Kervinen, Matti Viltplanerare, Norra Savolax
Keränen, Jukka Jaktchef, Kajana Hållbar jakt, skogshönsfåglar
Kiukas, Erkki Jaktchef, Sydöstra Finland Jägarexamen
Kontiainen, Ari Projektchef Datasystem
Korhonen, Tuija Förvaltningssekreterare, Satakunda Kundrådgivning och betalningar
Kotilainen, Reijo Viltplanerare, Norra Karelen Viltskador, våtmarker, livsmedelslagstiftning och kötthygien
Kuhlström, Sirpa Viltplanerare, Södra Tavastland Jaktvårdsföreningarna
Kuittinen, Juha Jaktchef, Norra Karelen Etisk jakt
Kuitunen, Tero Kommunikationsplanerare Jägaren
Kursula, Olli Jaktchef, Mellersta Finland Viltinventeringar och användning av viltinformation i jaktföreningar
Körhämö, Jani Jaktchef, Norra Tavastland Älgstammens förvaltningsplan
Laaja, Reima Viltplanerare, Satakunda Storviltsassistans (SRVA)
Lamberg, Teemu Vik. viltplanerare, Mellersta Finland Vilthushållning, våtmarker och eftersök
Laukkanen, Paula Verksamhetsledare, Helsingfors jaktvårdsförening Kundrådgivning
Lehikoinen, Pekka Ekonomichef Anskaffningar och avtal
Littow, Inga Förvaltningssekreterare, Uleåborg Löner
Luoma, Mikael Jaktchef, Österbotten Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
Lönnfors, Carola Förvaltningssekreterare, Nyland Projektfinansiering och -bokföring
Miettinen, Janne Specialplanerare viltvänlig skogsvård
Mikkola, Marko Specialplanerare Jägartjänster
Muuttola, Marko Viltplanerare, Södra Tavastland Vilthushållning och viltvård
Nikunlaakso, Maria Kommunikationsplanerare
Norberg, Harri Specialplanerare Stora rovdjur, stora rovdjurskador, licens- och dispensstatistik
Nurmi, Jarkko Chef för vilthushållning
Paasimaa, Marko Specialplanerare, viltplanerare, Kajana Dispenser för stora rovdjur
Paavola, Heli Vik. viltplanerare , Egentliga Finland
Pellas, Stefan Jaktchef, Kust-Österbotten Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
Pigg, Jari Biträdande direktör
Piironen, Antti Viltplanerare, Nyland
Pispa, Tuomo Förvaltningschef
Rantala, Mirja Kommunikationsplanerare Viestintä
Rauhala, Jyri Jaktchef, Södra Tavastland Dispens för hundprov och -dressyr, dispenser enligt jaktlagen 40 §, 41 c § och 41 d §
Riikonen, Kaija Förvaltningssekreterare, Centralkontoret Licensförvaltning och felaktigt betalda hjortdjurslicenser
Ruuskanen, Tuula Förvaltningssekreterare, Norra Savolax Personal
Salo, Ohto Vik. viltplanerare, Södra Savolax
Siira, Antti Specialplanerare, Uleåborg riistatalouden edistämisvastaavan tehtävät ja maahantuontiluvat
Sundqvist, Marion Logistikplanerare Försäljnings- och inköpsfakturor, lager och internetbutik
Svensberg, Marko Specialplanerare Vilthushållning
Särkijärvi, Leena Förvaltningssekreterare, Norra Tavastland Löner
Södergård-Ahlskog, Lena Förvaltningssekreterare, Kust-Österbotten Översättningar
Tanskanen, Jouni Jaktchef, Norra Savolax Regional kommunikation
Toivola, Mikko Projektchef Jakt och naturskydd
Tolvanen, Jouni Viltplanerare, Sydöstra Finland Ungdomsverksamhet
Tossavainen, Sami Jaktchef, Lappland
Törmänen , Juhani Oma riista -helpdesk Oma riista
Varjo, Jari Direktör
Varjus, Tuula Förvaltningssekreterare, Södra Savolax Kundrådgivning
Vartiainen, Petri Jaktchef, Södra Savolax Förvaltningsplan för skogshönsfåglar
Wikström, Mikael Specialplanerare Hjortdjurens stamförvaltning