Siirry sisältöön

Kontaktuppgifter

Kundtjänst och rådgivning (vardagar kl. 9–15)
tel. 029 431 2001, e-post asiakaspalvelu@riista.fi

Registratorskontor
adr. Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors,
e-post kirjaamo@riista.fi

Licensförvaltningens registratorskontor
adr. Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors
e-post lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Jaktkortsärenden
tel. 029 431 2002, e-post metsastajarekisteri@innofactor.com
november–juni: vardagar kl. 9–16
juli–oktober: vardagar kl. 8–18

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Oma riista -helpdesk (vardagar kl. 12–16)
tel. 029 431 2111, e-post oma@riista.fi

Fakturering
Noggrannare faktureringsuppgifter i sektionen Fakturering

 

Jägarförsäkring (LokalTapiola)
Olycksfalls ärenden: tel. 09 453 2316
Ansvarsförsäkringsersättningar: tel. 09 453 3300

Butik och beställningar (vardagar kl. 9–15)
tel. 020 331 515, e-post kauppa@riista.fi
kauppa.riista.fi

 

Björntelefon är indragen.

Att ringa till våra 029-nummer kostar samma som ett vanligt lokal- eller mobiltelefonsamtal.

Kontaktinformation kan sökas med ett eller flera sökkriterier eller genom att skriva vilket som helst sökord i det första fältet.

Filtrera
Namn Uppgift/titel Tema
Alhainen, Mikko Specialplanerare Internationellt samarbete, projekt, stöd för viltets livsmiljöer
Boström, Irene Sakkunnig Kundrådgivning
Ekman, Klaus Kommunikationschef Tidningen Jägaren
Eronen, Visa Jaktchef, Nyland Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammar, dispenser för fåglar
Hakala, Sirpa Sakkunnig Kundrådgivning
Harju, Saana Specialplanerare Licensförvaltning
Hautanen, Jaakko Viltplanerare, Kust-Österbotten Jaktvårdsföreningars utvecklingsprojekt i Kust-Österbotten och Österbotten
Heikkilä, Juha Viltplanerare, Österbotten Jaktvårdsföreningarnas skolningar, vapenlagstiftning och skjutbanor
Hepo-oja, Harri Jaktchef, Uleåborg Jaktlagstiftning och skogsviltets livsmiljöer
Hermansson, Jörgen viltplanerare , Egentliga Finland Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
Hokkanen, Ville Projektchef; Oma riista -tjänsten Viltinformationens datasystem
Huhtinen, Riitta Sakkunnig Registratorskontor och dokument
Härkönen, Sauli Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
Hölli, Otto Datasystem specialist, Norra Tavastland Paikkatieto- ja tietoturvavastaava sekä it-tuki
Impola, Antti Jaktchef, Satakunda Viltråden
Juntunen, Ritva Sakkunnig Kundrådgivning
Kangas, Veli-Matti viltplanerare, Uleåborg
Kapiainen, Keijo Utbildningsplanerare, Uleåborg Riistanhoitoyhdistystoiminnan kehittäminen
Kervinen, Matti Viltplanerare, Norra Savolax
Keränen, Jukka Jaktchef, Kajana Hållbar jakt, skogshönsfåglar
Kiukas, Erkki Jaktchef, Sydöstra Finland Jägarexamen
Korhonen, Tuija Sakkunnig Kundrådgivning och betalningar
Kotilainen, Reijo Viltplanerare, Norra Karelen Viltskador, våtmarker, livsmedelslagstiftning och kötthygien
Kuhlström, Sirpa Viltplanerare, Södra Tavastland Jaktvårdsföreningarna
Kuittinen, Juha Jaktchef, Norra Karelen Etisk jakt
Kuitunen, Tero Kommunikationsplanerare Jägaren
Kursula, Olli Jaktchef, Mellersta Finland Viltinventeringar och användning av viltinformation i jaktföreningar
Körhämö, Jani Jaktchef, Norra Tavastland Älgstammens förvaltningsplan
Laaja, Reima Viltplanerare, Satakunda Storviltsassistans (SRVA)
Laine, Eerojuhani Viltplanerare Utvecklandet av inventeringsmetoder för små hjortdjur
Lamberg, Teemu viltplanerare, Mellersta Finland Vilthushållning, våtmarker och eftersök
Laukkanen, Paula Verksamhetsledare, Helsingfors jaktvårdsförening Kundrådgivning
Lehikoinen, Pekka Ekonomichef Anskaffningar och avtal
Littow, Inga Sakkunnig Löner
Luoma, Mikael Jaktchef, Österbotten Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
Lyly, Mari Planerare Projekt för utveckling av vargrevir-samarbetet
Lönnfors, Carola Sakkunnig Bokföring
Miettinen, Janne Specialplanerare viltvänlig skogsvård
Mikkola, Marko Specialplanerare Jägartjänster
Muuttola, Marko Viltplanerare, Södra Tavastland Vilthushållning och viltvård
Mänty, Maria Sakkunnig Rhy talous- ja hallintotuki sekä metsästäjärekisteriasiat
Norberg, Harri Specialplanerare Stora rovdjurskador, licens- och dispensstatistik
Nurmi, Jarkko Chef för vilthushållning
Paasimaa, Marko Specialplanerare, viltplanerare, Kajana Dispenser för stora rovdjur
Paavola, Heli Sakkunnig Licensförvaltning och felaktigt betalda hjortdjurslicenser
Pellas, Stefan Jaktchef, Kust-Österbotten Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
Pigg, Jari Biträdande direktör
Piironen, Antti Viltplanerare, Nyland
Pispa, Tuomo Förvaltningschef
Rantala, Mirja Kommunikationsplanerare Viestintä
Rauhala, Jyri Jaktchef, Södra Tavastland Dispens för hundprov och -dressyr, dispenser enligt jaktlagen 40 §, 41 c § och 41 d §
Ruuskanen, Tuula Sakkunnig Personal
Salo, Ohto Vik. jaktchef, Södra Savolax
Siira, Antti Specialplanerare, Uleåborg Dispenser, jaktlicenser för hjortdjur och främjande av hållbar vilthushållning
Sundqvist, Marion Logistikplanerare Försäljnings- och inköpsfakturor, lager och internetbutik
Suontakanen, Eeva-Maria Vik. viltplanerare
Svensberg, Marko Specialplanerare Vilthushållning
Särkijärvi, Leena Sakkunnig Rhy talous- ja hallintotuki
Södergård-Ahlskog, Lena Sakkunnig Översättningar
Tanskanen, Jouni Jaktchef, Norra Savolax Regional kommunikation
Teikari, Niko Projektityöntekijä Utvecklandet av inventeringsmetoder för små hjortdjur
Toivola, Mikko Jaktchef, Egentliga Finland Jakt och naturskydd
Tolvanen, Jouni Viltplanerare, Sydöstra Finland Ungdomsverksamhet
Tossavainen, Sami Jaktchef, Lappland
Varjo, Jari Direktör
Varjus, Tuula Sakkunnig Kundrådgivning
Vartiainen, Petri Projektchef Utvecklandet av jaktvårdsföreningsverksamheten
Wikström, Mikael Specialplanerare Hjortdjurens stamförvaltning