Siirry sisältöön

Kust-Österbotten

Kust-Österbottens område är gräns mellan hav och land och sträcker sig från Sideby i söder till Karleby i norr. Terrängen varierar från karg yttreskärgård med kraftig landhöjning till bördiga jordbruksmarker. Gråsäl, östersjövikare och älg är allmänt förekommande. I regionen verkar åtta svenskspråkiga jaktvårdsföreningar och regionens specialitet är säl- och kustfrågor.

Evenemangsuppgifter (t.ex. skjutprovs- och jägarexamenstillfällen)

Kontaktuppgifter (t.ex. viltvårdsrådet och rovdjurskontaktpersoner)

Alueen tulevat ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot.
Se alla evenemang

17.05.2022
18:00 - 20:30
Vasanejdens jaktvårdsförening
Jägarkurs Jägarexamenskurs
Korsholms högstadium
Bölesundsvägen 11 B 65610 Korsholm
Vasanejdens jaktvårdsförening ordnar i samarbete med Korsholms Vuxeninstitut en svenskspråkig jägarexamenskurs, 15 lektioner fördelade på 5 tillfällen. Som lärare fungerar Anita Storm. Kursen ordnas på distans ifall det på grund av restriktioner inte är möjligt att hålla kursen på plats. Tentamen ingår inte i kursen utan arrangeras vid separata tillfällen av Vasanejdens jaktvårdsförening.

Kursinnehåll: bl.a. jaktlagstiftningen, jägarorganisationer, artkännedom, viltvård, användningen av skjutvapen, jaktformer, god jaktsed, hantering av bytet, mm. Kostnad för kursmaterial kan tillkomma.
Anmälan till Korsholms vuxeninstitut.
Kursavgift 21.50 €
17.05.2022
18:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Utbildning för terränggranskare av viltskador Utbildning för terränggranskare av viltskador
ABC Kiitokaari Vaasa
Kiitokaari 2 65380 Vasa
Svenskspråkig närutbildning för terränggranskare av viltskador. Utbildningen kommer att fokusera på stora rovdjur, men behandlar även hjortdjursskador.
17.05.2022
19:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamen - metsästäjätutkinto
Replot-Björkö skola
Kyrkvägen 94 65800 REPLOT
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälning. Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 44 544 0492 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

***************

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 44 544 0492 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.
19.05.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
19.05.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
19.05.2022
18:00 - 20:30
Vasanejdens jaktvårdsförening
Jägarkurs Jägarexamenskurs
Korsholms högstadium
Bölesundsvägen 11 B 65610 Korsholm
Vasanejdens jaktvårdsförening ordnar i samarbete med Korsholms Vuxeninstitut en svenskspråkig jägarexamenskurs, 15 lektioner fördelade på 5 tillfällen. Som lärare fungerar Anita Storm. Kursen ordnas på distans ifall det på grund av restriktioner inte är möjligt att hålla kursen på plats. Tentamen ingår inte i kursen utan arrangeras vid separata tillfällen av Vasanejdens jaktvårdsförening.

Kursinnehåll: bl.a. jaktlagstiftningen, jägarorganisationer, artkännedom, viltvård, användningen av skjutvapen, jaktformer, god jaktsed, hantering av bytet, mm. Kostnad för kursmaterial kan tillkomma.
Anmälan till Korsholms vuxeninstitut.
Kursavgift 21.50 €
19.05.2022
18:00 - 19:30
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Metsästäjätutkinto Lapväärtin paloasemalla kl 18:00
Brandstationen i Lappfjärd
Södra Lappfjärdsvägen 71 64300 Lappfjärd
23.05.2022
18:00 - 19:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
24.05.2022
18:00
Vörånejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamen
Tegengrenskolan
Härmävägen 3 66600 Vörå
Examensskrivning
Kostnad 20€
Tegengrenskolan, Härmävägen 5
24.05.2022
18:00
Kust Österbotten
Utbildning för mottagere av jägarexamen Metsästäjätutkinnon vastaanottajien koulutus
Etäkoulutus
Suomen riistakeskuksen järjestämä koulutus riistanhoitoyhdistyksen metsästäjätutkinnon vastaanottajaksi aikoville henkilöille. Koulutus sopii sekä uusille toimijoille, että kertauskoulutuksena uudelleennimitettäville.

Metsästäjätutkinnon vastaanottajina toimivat henkilöt, joiden nimitys päättyy 31.7.2022, voivat suorittaa myös sähköisen kertauskoulutuksen osoitteessa: https://www.riistainfo.fi/kurssikategoria/jht/. Sivustolle tulee kirjautua Oma riista -tunnuksilla.

Koulutuksessa tulee olla paikalla koko sen keston ajan, jotta saa koulutusmerkinnän Oma riista -palveluun. Koulutukseen voi osallistua samalta koneelta useampikin henkilö. Heidän metsästäjänumeronsa (8 numeroa) ja nimensä tulee ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.

Ilmoittaudu mukaan täyttämällä ja lähettämällä tästä linkistä löytyvä lomake: https://forms.office.com/r/4Z8bZqCuq1

Tervetuloa!

Lisätiedot:
Jaakko Hautanen, Suomen riistakeskus, p. 0294312312, jaakko.hautanen@riista.fi
26.05.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
26.05.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
31.05.2022
18:00
Vörånejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamen
Tegengrenskolan
Härmävägen 3 66600 Vörå
Examensskrivning
Kostnad 20€
Tegengrenskolan, Härmävägen 5
01.06.2022
18:00
Kust Österbotten
Utbildning för mottagare av skjutprov Ampumakokeen vastaanottajen koulutus
Etäkoulutus
Suomen riistakeskuksen järjestämä koulutus riistanhoitoyhdistyksen ampumakokeen vastaanottajaksi aikoville henkilöille. Koulutus sopii sekä uusille toimijoille, että kertauskoulutuksena uudelleennimitettäville.

Ampumakokeen vastaanottajina toimivat henkilöt, joiden nimitys päättyy 31.7.2022, voivat suorittaa myös sähköisen kertauskoulutuksen osoitteessa: https://www.riistainfo.fi/kurssikategoria/jht/. Sivustolle tulee kirjautua Oma riista -tunnuksilla.

Koulutuksessa tulee olla paikalla koko sen keston ajan, jotta saa koulutusmerkinnän Oma riista -palveluun. Koulutukseen voi osallistua samalta koneelta useampikin henkilö. Heidän metsästäjänumeronsa (8 numeroa) ja nimensä tulee ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.

Ilmoittaudu mukaan täyttämällä ja lähettämällä tästä linkistä löytyvä lomake: https://forms.office.com/r/TWfqtRwBMD

Tervetuloa!

Lisätiedot:
Jaakko Hautanen, Suomen riistakeskus, Rannikko-Pohjanmaa p. 0294 312 312 jaakko.hautanen@riista.fi
02.06.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
02.06.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
02.06.2022
18:00 - 20:00
Karlebynejdens jaktvårdsförening
Rovdjurskontaktpersonutbildning
Kronoby Jaktstuga
Åsbackavägen 920 68500 Kronoby
Utbildning för nya och gammla
Tillfället öppet för andra än Karlebynejden också
02.06.2022
19:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamens tillfälle
Måtars
Måtarsgränd 66850 Jeppo
Nykarlebynejdens jvf ordnar tillfälle att avlägga jägarexamen den 2.2.2022 vid Måtars sportstuga i Jeppo, infart från R19.

Tillfället ordnas enligt rådande corona restriktioner.
Om läget ändras följs de besluten.
07.06.2022
19:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamen - Metsästäjätutkinto
Kvevlax Ungdomslokal
Veikarsvägen 21 6653 Kvevlax
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälning. Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 44 544 0492 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

***************

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 44 544 0492 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.
09.06.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
09.06.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
09.06.2022
18:00
Kust Österbotten
Utbildning för jaktövervakare Metsästyksenvalvojien koulutus
Etäkoulutus
Suomen riistakeskuksen järjestämä koulutus riistanhoitoyhdistyksen metsästyksenvalvojiksi aikoville henkilöille. Koulutus sopii sekä uusille toimijoille, että kertauskoulutuksena uudelleennimitettäville.

Metsästyksenvalvojina toimivat henkilöt, joiden nimitys päättyy 31.7.2022, voivat suorittaa myös sähköisen kertauskoulutuksen osoitteessa: https://www.riistainfo.fi/kurssikategoria/jht/. Sivustolle tulee kirjautua Oma riista -tunnuksilla.

Koulutuksessa tulee olla paikalla koko sen keston ajan, jotta saa koulutusmerkinnän Oma riista -palveluun. Koulutukseen voi osallistua samalta koneelta useampikin henkilö. Heidän metsästäjänumeronsa (8 numeroa) ja nimensä tulee ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.

Ilmoittaudu mukaan täyttämällä ja lähettämällä tästä linkistä löytyvä lomake: https://forms.office.com/r/FhyJebC828

Tervetuloa!

Lisätiedot:
Jaakko Hautanen, Suomen riistakeskus, p. 0294 312312, jaakko.hautanen@riista.fi
11.06.2022
10:00 - 12:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Skärgårdens skjutbana
Replot, Raippaluoto
Anmälningstid lördagar kl. 10:00-12:00, måndagar kl. 17:00-19:00. Efter anmälningstiden tas inga fler kunder emot men alla anmälda skjutprov genomförs.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

Ordnar inte skytteprov för jaktpilbåge.

***************

Ilmoittautumisaika lauantaisin klo. 10:00-12:00, maanantaisin klo. 17:00-19:00. Ilmoittautumisajan jälkeen lisää asiakkaita ei oteta vastaan mutta kaikki ilmoittautuneet saavat ampua.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.

Ei jousiampumakoe.
16.06.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
16.06.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
18.06.2022
10:00 - 12:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Skärgårdens skjutbana
Replot, Raippaluoto
Anmälningstid lördagar kl. 10:00-12:00, måndagar kl. 17:00-19:00. Efter anmälningstiden tas inga fler kunder emot men alla anmälda skjutprov genomförs.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

Ordnar inte skytteprov för jaktpilbåge.

***************

Ilmoittautumisaika lauantaisin klo. 10:00-12:00, maanantaisin klo. 17:00-19:00. Ilmoittautumisajan jälkeen lisää asiakkaita ei oteta vastaan mutta kaikki ilmoittautuneet saavat ampua.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.

Ei jousiampumakoe.
20.06.2022
17:00 - 19:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Skärgårdens skjutbana
Replot, Raippaluoto
Anmälningstid lördagar kl. 10:00-12:00, måndagar kl. 17:00-19:00. Efter anmälningstiden tas inga fler kunder emot men alla anmälda skjutprov genomförs.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

Ordnar inte skytteprov för jaktpilbåge.

***************

Ilmoittautumisaika lauantaisin klo. 10:00-12:00, maanantaisin klo. 17:00-19:00. Ilmoittautumisajan jälkeen lisää asiakkaita ei oteta vastaan mutta kaikki ilmoittautuneet saavat ampua.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.

Ei jousiampumakoe.
30.06.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
30.06.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
02.07.2022
09:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skytteutbildning ABC för jaktskytte - Metsästysammunan ABC
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Vasanejdens jaktvårdsförening ordnar i samarbete med Jägarförbundet två tillfällen med ABC för jaktskytte under sommaren 2022.

ABC för jaktskytte är ett 6 timmar långt utbildningstillfälle på skjutbana där deltagarna introduceras i skytte med hagelgevär och kulgevär - här lär du dig genast från början grunderna för säker vapenhantering och skytte. Utbildningen kostar 35 € för personer under 18 år och 50 € för övriga, i vilket ingår de vapen och patroner som används under utbildningen samt kurslitteratur. Det enda du behöver ta med är hörselskydd och skytteglasögon. Alla som deltagit i utbildningen får Jaktskyttekortet som intyg över deltagandet.

Mer info om kursen hittas via länken:
https://metsastajaliitto.fi/sv/jagaren/jaktskytte-abc

Anmälan görs via Jägarförbundets händelsekalender:
https://metsorekisteri.metsastajaliitto.fi/Tapahtumanhallinta/tapahtumakalenteri.aspx?jarjestajaId=2402555

***************

Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys järjestää yhteistyössä Metsästäjäliiton kanssa kaksi tilaisuutta teemana ”Metsästysammunnan ABC” kesällä 2022.

Koulutustilaisuus kestää 6 tuntia ja tapahtuu ampumaradalla. Osallistujalle esitellään haulikko- ja luotikiväärillä ampumista – täällä opit ampumisen perusasiat heti oikein; turvallinen aseenkäsittely ja ammunnan perusteet. Koulutus maksaa 35 € alle 18 v oleville ja 50 € muille. Hintaan sisältyy sekä aseenkäyttö ja patruunat joita käytetään koulutuksen aikana että kurssikirjallisuus. Osallistujat pitää tuoda ainoastaan omat kuulosuojaimet ja turvasilmälasit. Kaikki koulutukseen osallistujat saavat Metsästysammuntakortin todistuksena osallistumisesta.

Lisätietoja kurssista:
https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/metsastysammunnan-abc

Ilmoittautuminen on tehtävä tapahtumakalenterin kautta:
https://metsorekisteri.metsastajaliitto.fi/Tapahtumanhallinta/tapahtumakalenteri.aspx?jarjestajaId=2402555
02.07.2022
09:00 - 18:30
Karlebynejdens jaktvårdsförening
Övrig evenemang Trofe bedömnings tillfälle
Nedervetil Hembygdsgård
Hagforsvägen 1 68410 Nedervetil
02.07.2022
13:00 - 15:00
Karlebynejdens jaktvårdsförening
Jägarutbildningar, Hjortdjur
Nedervetil Hembygdsgård
Hagforsvägen 1 68410 Nedervetil
Förvaltning av hjortdjurs stammarna
07.07.2022
19:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamens tillfälle
Måtars
Måtarsgränd 66850 Jeppo
Nykarlebynejdens jvf ordnar tillfälle att avlägga jägarexamen den 7.7.2022 vid Måtars sportstuga i Jeppo, infart från R19.

Tillfället ordnas enligt rådande corona restriktioner.
Om läget ändras följs de besluten.
14.07.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
14.07.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
26.07.2022
17:30 - 20:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Veikars Skjutbana
Veikars, Veikkaala
Anmälningstid 17:30 - 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

Ordnar inte skytteprov för jaktpilbåge.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:30-20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.

Ei jousiampumakoe.
27.07.2022
18:00 - 21:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
27.07.2022
18:00 - 21:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
28.07.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
28.07.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.