Siirry sisältöön

Kust-Österbotten

Kust-Österbottens område är gräns mellan hav och land och sträcker sig från Sideby i söder till Karleby i norr. Terrängen varierar från karg yttreskärgård med kraftig landhöjning till bördiga jordbruksmarker. Gråsäl, östersjövikare och älg är allmänt förekommande. I regionen verkar åtta svenskspråkiga jaktvårdsföreningar och regionens specialitet är säl- och kustfrågor.

Evenemangsuppgifter (t.ex. skjutprovs- och jägarexamenstillfällen)

Kontaktuppgifter (t.ex. viltvårdsrådet och rovdjurskontaktpersoner)

Alueen tulevat ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot.
Se alla evenemang

26.01.2021
18:00
Kust Österbotten
Viltinventeringsutbildning Vesilintulaskentakoulutus
Webbinar
Koulutuksessa tutustutaan vesilintulaskennoista kerättävään tietoon, laskentapisteiden perustamiseen sekä itse laskennan käytännön järjestelyihin. Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan lyhyesti meneillään olevasta SOTKA-kosteikkohankkeesta. Tavoitteena on antaa osallistujille riittävät valmiudet suoriutua vuotuisista vesilintulaskennoista laskentapisteillä.

Koulutus on suunnattu metsästäjille, lintuharrastajille ja muille kiinnostuneille pääasiassa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan alueilla.

Ilmoittautuminen: https://attendee.gotowebinar.com/register/5932970653443894797

Lisätietoja: Jaakko Hautanen, tel. 029 431 2312, jaakko.hautanen@riista.fi
28.01.2021
18:00
Kust Österbotten
Viltinventeringsutbildning Utbildning om sjöfågelinventering
Webbinar
I utbildningen bekantar man sig med informationen, som samlas i inventeringarna, grundandet av inventeringspunkterna och praktiska arrangemangen i inventeringarna. Dessutom berättas det i tillfället kort om pågående SOTKA-våtmarksprojektet. Målet är att ge deltagarna färdigheter att årligen inventera sjöfåglarna på inventeringspunkterna.

Utbildningen är riktad för jägare, fågelhobbyister och andra intresserade främst på Nylands, Egentliga Finlands, Satakuntas, Österbottens och Kust-Österbottens områden.

Anmälning: https://attendee.gotowebinar.com/register/4504601694870097680

Mer information: Jaakko Hautanen, tel. 029 431 2312, jaakko.hautanen@riista.fi
30.01.2021
10:00 - 12:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
30.01.2021
10:00 - 12:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
08.02.2021
17:00 - 21:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarkurs Intensivkurs inför jägarexamen
Pedersöre Gymnasium
Sursikvägen 45 68910 Bennäs
Kursen hålls måndag, tisdag och onsdag 8-10.2 kl. 17-21. En intensivkurs för blivande jägare, med följande kursinnehåll: Jaktlagstiftning, artkännedom, viltekologi, etisk jakt, vapen och patroner, säkerhet under jakt, fångstredskap samt hantering av bytet. Till kursen bör deltagarna ta med sig "Handbok för jägare", senaste upplagan samt anteckningsmaterial. Boken kan även köpas på platsen av kursledaren, pris 40 €. Kursen förbereder för deltagande i examenstillfälle för jägarexamen. Ett första examenstillfälle hålls direkt efter kursen på onsdag 10.2 kl. 20.00. Examensavgift på 20 euro tillkommer. Åldersgräns 12 år.
10.02.2021
19:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Årsmöte Vasanejdens JVF Årsmöte
Kokouspaikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Årsmötet senareläggs pga mötesrestriktionerna med anledning av Covid19. Nytt datum meddelas senare.
10.02.2021
20:00 - 21:30
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamenstillfälle
Pedersöre Gymnasium
Sursikvägen 45 68910 Bennäs
Tvåspråkigt tillfälle. Kaksikielinen tilaisuus. 20 euro. Kontantbetalning / Käteismaksu. OBS! obligatorisk förhandsanmälning / Pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Max 10 personer/ korkeintaan 10 henkeä, Anmälan och mer info/ ilmoittautuminen ja lisätiedot Mattias Kanckos 050-5939536
23.02.2021
18:30 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Årsmöte Nykarlebynejdens jaktvårdsförenings årsmöte 2021
Plats fört tillfället öppet
OBS. PÅ GRUND AV NYA RESTREKTIONER SÅ SKJUTS ÅRSMÖTET UPP PÅ OBESTÄMD TID.

Jaktvårdsföreningens årsmöte hålls 23.2.2021. Granskning av rösträtt från kl. 18.30. Förhandlingarna startar kl 19.00.

Mötesplatsen ännu öppen.
23.02.2021
19:00
Vörånejdens jaktvårdsförening
Årsmöte Årsmöte
Kokouspaikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Inhiberat, flyttas till annat datum.
23.02.2021
19:00 - 21:00
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Jägarexam
Bergö jaktföreningens klubbhus
Perisgrundvägen 45
Kontaktperson Carl-Olof Åbonde tel.050-5594969
Förhandsanmälningar före 20.2.2021 pga Covid-19.
Ilmoittaminen ennen 20.2.2021 Covid-19 takia.
24.02.2021
18:00 - 21:00
Karlebynejdens jaktvårdsförening
Årsmöte
Kokouspaikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Plats och datum meddelas senare
Paikka ja ajankohta ilmoitetan myöhemmin
24.02.2021
18:30
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Årsmöte Jaktvårdsföreningens årsmöte
Kokouspaikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt pga Corona-situationen.
24.02.2021
18:30
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Årsmöte
Kommungården i Malax
Malmgatan 5, 66100 Malax
Fullmaktsgranskningen börjar kl.18.00
25.02.2021
18:00 - 19:30
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Årsmöte Vuosikokous
Kokouspaikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Platsen för mötet meddelas senare. Kan granskas via riista.fi
Kokouspaikka ilmoitetaan myöhe mmin. Löytyy silloin riista.fi sivusta
Fullmakstsgranskning med början 17:30
Valtakirjojen tarkastus klo 17:30 alkaen
25.02.2021
19:00 - 21:00
Närpesnejdens jaktvårdsförening
Årsmöte Jaktvårdsföreningens årsmöte
Yrkesakademin i Österbotten
Ängskullvägen 1 64230 Närpes
Fullmaktsgranskning från kl 18:00. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 18:00
08.03.2021
18:30 - 21:00
Närpesnejdens jaktvårdsförening
Jägarkurs
SÖFF Yttermark
Vasavägen 764
Kurs inför jägarexamen. Pågår 8.3- 19.4.2021. Ordnas via Närpes Vuxeninstitut.
15.03.2021
17:00 - 21:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarkurs Intensivkurs inför jägarexamen
Cronhjelmskolan
Norra Larsmovägen 60 68570 Larsmo
Kursen hålls måndag, tisdag och onsdag 15-17.3 kl. 17-21. En intensivkurs för blivande jägare, med följande kursinnehåll: Jaktlagstiftning, artkännedom, viltekologi, etisk jakt, vapen och patroner, säkerhet under jakt, fångstredskap samt hantering av bytet. Till kursen bör deltagarna ta med sig "Handbok för jägare", senaste upplagan samt anteckningsmaterial. Boken kan även köpas på platsen av kursledaren, pris 40 €. Kursen förbereder för deltagande i examenstillfälle för jägarexamen. Ett första examenstillfälle hålls direkt efter kursen på onsdag 17.3 kl. 20.00. Examensavgift på 20 euro tillkommer. Åldersgräns 12 år.
17.03.2021
20:00 - 21:30
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamenstillfälle
Cronhjelmskolan
Norra Larsmovägen 60 68570 Larsmo
Tvåspråkigt tillfälle. Kaksikielinen tilaisuus. 20 euro. Kontantbetalning / Käteismaksu. OBS! obligatorisk förhandsanmälning / Pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Max 10 personer/ korkeintaan 10 henkeä, Anmälan och mer info/ ilmoittautuminen ja lisätiedot Mattias Kanckos 050-5939536