Siirry sisältöön

Kust-Österbotten

Kust-Österbottens område är gräns mellan hav och land och sträcker sig från Sideby i söder till Karleby i norr. Terrängen varierar från karg yttreskärgård med kraftig landhöjning till bördiga jordbruksmarker. Gråsäl, östersjövikare och älg är allmänt förekommande. I regionen verkar åtta svenskspråkiga jaktvårdsföreningar och regionens specialitet är säl- och kustfrågor.

Evenemangsuppgifter (t.ex. skjutprovs- och jägarexamenstillfällen)

Kontaktuppgifter (t.ex. viltvårdsrådet och rovdjurskontaktpersoner)

Alueen tulevat ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot.
Se alla evenemang

04.10.2022
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Lappfjärds Skjutbana
04.10.2022
18:30 - 21:00
Karlebynejdens jaktvårdsförening
Jägarexamensutbildning Jägarexamens utbildning
Nedervetil skola
Murikvägen 130 68410 Nedervetil
En kurs för blivande jägare med följande kursinnehåll:
Jaktlagstiftning, artkännedom, viltekologi och viltvård,
etisk och hållbar jakt, vapen och patroner i jakten, säkerhet under jakten, fångstredskap och fångstmetoder
samt hantering av bytet. Till kursen bör deltagarna helst
skaffa ”Handbok för jägare” senaste upplagan. Den kan
man köpa från bokhandeln, låna från biblioteket eller
beställa från Finlands viltcentral på adressen riista.fi.
Om man vill kan man efter kursens slut delta i ett
examenstillfälle, datumet bestäms senare. Skild examensavgift (20 €).
Kursen ordnas i samarbete med Kronoby Mi .
Anmälningar till Kronoby Mi .
Svenskspråkig kurs .
04.10.2022
19:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamen - Metsästäjätutkinto
Kvevlax Ungdomslokal
Veikarsvägen 21 6653 Kvevlax
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälning. Avgift 20€.

Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 44 544 0492 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

***************

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Suoritusmaksu 20€.

Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 44 544 0492 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.
05.10.2022
16:00 - 18:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
05.10.2022
16:00 - 18:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
06.10.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
06.10.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
06.10.2022
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Träningsskytte Träningsskytte - Harjoitusammunta
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 3€/serie, träningsskyttekort 1€. Tag med giltigt jaktkort/ SAL- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Harjoitusmaksu 3€/sarja, harjoitusampumakortti 1€. Ota mukaan voimassa oleva metsästyskortti tai SAL- kortti.
06.10.2022
18:30 - 21:00
Karlebynejdens jaktvårdsförening
Jägarexamensutbildning Jägarexamens utbildning
Nedervetil skola
Murikvägen 130 68410 Nedervetil
En kurs för blivande jägare med följande kursinnehåll:
Jaktlagstiftning, artkännedom, viltekologi och viltvård,
etisk och hållbar jakt, vapen och patroner i jakten, säkerhet under jakten, fångstredskap och fångstmetoder
samt hantering av bytet. Till kursen bör deltagarna helst
skaffa ”Handbok för jägare” senaste upplagan. Den kan
man köpa från bokhandeln, låna från biblioteket eller
beställa från Finlands viltcentral på adressen riista.fi.
Om man vill kan man efter kursens slut delta i ett
examenstillfälle, datumet bestäms senare. Skild examensavgift (20 €).
Kursen ordnas i samarbete med Kronoby Mi .
Anmälningar till Kronoby Mi .
Svenskspråkig kurs .
07.10.2022
14:00 - 16:00
Närpesnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Waterloo Skjutbana
Strandvägen 3681 KORSNÄS
Korsnäs sköter.
07.10.2022
16:00 - 18:00
Vörånejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Kolstobbans Skjutbana
Fredag

- Delta inte i skjutprovet om du har symptom som är typiska för coronaviruset eller om du misstänker att du har blivit smittad.
- Ta med dig jämna pengar för betalningen av skjutprovet.
11.10.2022
18:30 - 21:00
Karlebynejdens jaktvårdsförening
Jägarexamensutbildning Jägarexamens utbildning
Nedervetil skola
Murikvägen 130 68410 Nedervetil
En kurs för blivande jägare med följande kursinnehåll:
Jaktlagstiftning, artkännedom, viltekologi och viltvård,
etisk och hållbar jakt, vapen och patroner i jakten, säkerhet under jakten, fångstredskap och fångstmetoder
samt hantering av bytet. Till kursen bör deltagarna helst
skaffa ”Handbok för jägare” senaste upplagan. Den kan
man köpa från bokhandeln, låna från biblioteket eller
beställa från Finlands viltcentral på adressen riista.fi.
Om man vill kan man efter kursens slut delta i ett
examenstillfälle, datumet bestäms senare. Skild examensavgift (20 €).
Kursen ordnas i samarbete med Kronoby Mi .
Anmälningar till Kronoby Mi .
Svenskspråkig kurs .
12.10.2022
16:00 - 18:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
12.10.2022
16:00 - 18:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
12.10.2022
18:30
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamenstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Tvåspråkigt tillfälle. Kaksikielinen tilaisuus. 20 euro. Kontantbetalning / Käteismaksu. Mer info / lisätiedot Mattias Kanckos 050-5939536
13.10.2022
18:30 - 21:00
Karlebynejdens jaktvårdsförening
Jägarexamensutbildning Jägarexamens utbildning
Nedervetil skola
Murikvägen 130 68410 Nedervetil
En kurs för blivande jägare med följande kursinnehåll:
Jaktlagstiftning, artkännedom, viltekologi och viltvård,
etisk och hållbar jakt, vapen och patroner i jakten, säkerhet under jakten, fångstredskap och fångstmetoder
samt hantering av bytet. Till kursen bör deltagarna helst
skaffa ”Handbok för jägare” senaste upplagan. Den kan
man köpa från bokhandeln, låna från biblioteket eller
beställa från Finlands viltcentral på adressen riista.fi.
Om man vill kan man efter kursens slut delta i ett
examenstillfälle, datumet bestäms senare. Skild examensavgift (20 €).
Kursen ordnas i samarbete med Kronoby Mi .
Anmälningar till Kronoby Mi .
Svenskspråkig kurs .
18.10.2022
18:00 - 20:00
Karlebynejdens jaktvårdsförening
Jägarexam
Nedervetil skola
Murikvägen 130 68410 Nedervetil
2 språkigt tillfälle 20e kontant betalning
2 kielinen tilaisuus 20e käteis maksu
25.10.2022
18:00 - 20:00
Karlebynejdens jaktvårdsförening
Jägarexam
Nedervetil skola
Murikvägen 130 68410 Nedervetil
2 språkigt tillfälle 20e kontant betalning
2 kielinen tilaisuus 20e käteis maksu
01.11.2022
19:00 - 21:00
Närpesnejdens jaktvårdsförening
Jägarexam
Korsnäs lågstadium
Kyrkobyvägen 126 66200 KORSNÄS
08.11.2022
19:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamen - Metsästäjätutkinto
Replot-Björkö skola
Kyrkvägen 94 65800 REPLOT
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälning. Avgift 20€.

Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 44 544 0492 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

***************

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Suoritusmaksu 20€.

Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 44 544 0492 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.
08.11.2022
19:00 - 21:00
Närpesnejdens jaktvårdsförening
Jägarexam
Korsnäs lågstadium
Kyrkobyvägen 126 66200 KORSNÄS
15.11.2022
19:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamen - Metsästäjätutkinto
Kvevlax Ungdomslokal
Veikarsvägen 21 6653 Kvevlax
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälning. Avgift 20€.

Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 44 544 0492 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

***************

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Suoritusmaksu 20€.

Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 44 544 0492 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.
15.11.2022
19:00 - 21:00
Närpesnejdens jaktvårdsförening
Jägarexam
Korsnäs lågstadium
Kyrkobyvägen 126 66200 KORSNÄS
21.11.2022
17:00 - 21:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarexamensutbildning Kurs inför jägarexamen
Jakobstads gymnasium
Skolgatan 20 68600 Jakobstad / Pietarsaari
En intensivkurs för blivande jägare. Kursen omfattar totalt 12 timmar. Anmälning sker direkt till Jakobstads arbetarinstitut.

Svenskspråkig kurs/ Ruotsinkielinen kurssi.

Mer info av verksamhetsledaren 050-5939536
22.11.2022
17:00 - 21:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarexamensutbildning Kurs inför jägarexamen
Jakobstads gymnasium
Skolgatan 20 68600 Jakobstad / Pietarsaari
En intensivkurs för blivande jägare. Kursen omfattar totalt 12 timmar. Anmälning sker direkt till Jakobstads arbetarinstitut.

Svenskspråkig kurs/ Ruotsinkielinen kurssi.

Mer info av verksamhetsledaren 050-5939536
23.11.2022
17:00 - 21:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarexamensutbildning Kurs inför jägarexamen
Jakobstads gymnasium
Skolgatan 20 68600 Jakobstad / Pietarsaari
En intensivkurs för blivande jägare. Kursen omfattar totalt 12 timmar. Anmälning sker direkt till Jakobstads arbetarinstitut.

Svenskspråkig kurs/ Ruotsinkielinen kurssi.

Mer info av verksamhetsledaren 050-5939536
23.11.2022
20:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamenstillfälle
Jakobstads gymnasium
Skolgatan 20 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Tvåspråkigt tillfälle. Kaksikielinen tilaisuus. 20 euro. Kontantbetalning / Käteismaksu. Mer info / lisätiedot Mattias Kanckos 050-5939536