Siirry sisältöön

Kust-Österbotten

Kust-Österbottens område är gräns mellan hav och land och sträcker sig från Sideby i söder till Karleby i norr. Terrängen varierar från karg yttreskärgård med kraftig landhöjning till bördiga jordbruksmarker. Gråsäl, östersjövikare och älg är allmänt förekommande. I regionen verkar åtta svenskspråkiga jaktvårdsföreningar och regionens specialitet är säl- och kustfrågor.

Evenemangsuppgifter (t.ex. skjutprover och jägerexamer)

Kontaktuppgifter (t.ex. viltvårdsrådet och rovdjurskontaktpersoner)

Alueen tulevat ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot.
Se alla evenemang

23.05.2019
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00. Skjutningar pågår till kl. 21:00 vid behov. Om det finns folk som vill skjuta och tid finns så kan man anmäla sig också efter kl. 20:00, men det förutsätter att det hela
tiden är folk som skjuter. Om det inte finns folk så stänger banan kl. 20:00. En påbörjad serie skjuts till slut om klockan går över 21:00, men en ny serie startar inte. Av säkerhetsskäl kan skjutningarna komma att avbrytas tidigare på grund av bristande sikt (mörker, dimma) om sekreteraren så bedömer.
28.05.2019
18:00 - 22:00
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Tallmossens skjutbana
Petalax, Petolahti
Älgskytteprovet kostar 20 €/serie.
04.06.2019
18:00 - 22:00
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Tallmossens skjutbana
Petalax, Petolahti
Älgskytteprovet kostar 20 €/serie.
06.06.2019
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00. Skjutningar pågår till kl. 21:00 vid behov. Om det finns folk som vill skjuta och tid finns så kan man anmäla sig också efter kl. 20:00, men det förutsätter att det hela
tiden är folk som skjuter. Om det inte finns folk så stänger banan kl. 20:00. En påbörjad serie skjuts till slut om klockan går över 21:00, men en ny serie startar inte. Av säkerhetsskäl kan skjutningarna komma att avbrytas tidigare på grund av bristande sikt (mörker, dimma) om sekreteraren så bedömer.
06.06.2019
19:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamenstillfälle
Måtars
Måtarsgränd 66850 Jeppo
Mikael Sandin 040 9610447 kl. 19:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=25. Kom i tid före kl.19.00.
Person med läs och skrivsvårigheter bör ta kontakt i god tid före tillfället för att få hjälp vid examen.
11.06.2019
18:00 - 22:00
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Tallmossens skjutbana
Petalax, Petolahti
Älgskytteprovet kostar 20 €/serie.
11.06.2019
19:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamen
Kvevlax Ungdomslokal
Veikarsvägen 21 6653 Kvevlax
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälan. Examensavgift 20€ betalas på stället. Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 505884440 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarviste ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Tutkintomaksu 20€ maksettava paikalla. Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 505884440 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.
13.06.2019
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00. Skjutningar pågår till kl. 21:00 vid behov. Om det finns folk som vill skjuta och tid finns så kan man anmäla sig också efter kl. 20:00, men det förutsätter att det hela
tiden är folk som skjuter. Om det inte finns folk så stänger banan kl. 20:00. En påbörjad serie skjuts till slut om klockan går över 21:00, men en ny serie startar inte. Av säkerhetsskäl kan skjutningarna komma att avbrytas tidigare på grund av bristande sikt (mörker, dimma) om sekreteraren så bedömer.
18.06.2019
18:00 - 22:00
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Tallmossens skjutbana
Petalax, Petolahti
Älgskytteprovet kostar 20 €/serie.
25.06.2019
18:00 - 22:00
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Tallmossens skjutbana
Petalax, Petolahti
Älgskytteprovet kostar 20 €/serie.
27.06.2019
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00. Skjutningar pågår till kl. 21:00 vid behov. Om det finns folk som vill skjuta och tid finns så kan man anmäla sig också efter kl. 20:00, men det förutsätter att det hela
tiden är folk som skjuter. Om det inte finns folk så stänger banan kl. 20:00. En påbörjad serie skjuts till slut om klockan går över 21:00, men en ny serie startar inte. Av säkerhetsskäl kan skjutningarna komma att avbrytas tidigare på grund av bristande sikt (mörker, dimma) om sekreteraren så bedömer.
28.06.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Sideby Skjutbana
01.07.2019
17:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprovstillfälle
Kovjoki Skjutbana
E 022º39'02 N 63º32'33
Mikael Sandin 040 961 0447. kl. 17:00-21:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=33&S2=49
01.07.2019
17:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Skjutprovstillfälle
Kovjoki Skjutbana
E 022º39'02 N 63º32'33
Mikael Sandin 040 961 0447. kl. 17:00-21:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=33&S2=49
02.07.2019
17:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Träningsskytte Träningsskjutningar
Kovjoki Skjutbana
E 022º39'02 N 63º32'33
Träningsskytte varje tisdag och onsdag från kl.17.00- 21.00. Sista träningsskyttet den 14.8.2018.
Mikael Sandin 040 9610447. Anmälning före kl. 20.00
02.07.2019
18:00 - 22:00
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Tallmossens skjutbana
Petalax, Petolahti
Älgskytteprovet kostar 20 €/serie.
02.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Lappfjärds Skjutbana
03.07.2019
18:00 - 20:00
Vörånejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Miemoisby Skjutbana
Onsdag
04.07.2019
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00. Skjutningar pågår till kl. 21:00 vid behov. Om det finns folk som vill skjuta och tid finns så kan man anmäla sig också efter kl. 20:00, men det förutsätter att det hela
tiden är folk som skjuter. Om det inte finns folk så stänger banan kl. 20:00. En påbörjad serie skjuts till slut om klockan går över 21:00, men en ny serie startar inte. Av säkerhetsskäl kan skjutningarna komma att avbrytas tidigare på grund av bristande sikt (mörker, dimma) om sekreteraren så bedömer.
04.07.2019
19:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamenstillfälle
Måtars
Måtarsgränd 66850 Jeppo
Mikael Sandin 040 9610447 kl. 19:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=25. Kom i tid före kl.19.00.
Person med läs och skrivsvårigheter bör ta kontakt i god tid före tillfället för att få hjälp vid examen.
05.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Sideby Skjutbana
08.07.2019
17:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprovstillfälle
Kovjoki Skjutbana
E 022º39'02 N 63º32'33
Mikael Sandin 040 961 0447. kl. 17:00-21:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=33&S2=49
08.07.2019
17:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Skjutprovstillfälle
Kovjoki Skjutbana
E 022º39'02 N 63º32'33
Mikael Sandin 040 961 0447. kl. 17:00-21:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=33&S2=49
09.07.2019
18:00 - 22:00
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Tallmossens skjutbana
Petalax, Petolahti
Älgskytteprovet kostar 20 €/serie.
09.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Lappfjärds Skjutbana
10.07.2019
18:00 - 20:00
Vörånejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Oravais Skjutbana
Onsdag
11.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Tjöck Skjutbana
12.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Sideby Skjutbana
15.07.2019
17:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprovstillfälle
Kovjoki Skjutbana
E 022º39'02 N 63º32'33
Mikael Sandin 040 961 0447. kl. 17:00-21:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=33&S2=49
15.07.2019
17:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Skjutprovstillfälle
Kovjoki Skjutbana
E 022º39'02 N 63º32'33
Mikael Sandin 040 961 0447. kl. 17:00-21:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=33&S2=49
16.07.2019
18:00 - 22:00
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Tallmossens skjutbana
Petalax, Petolahti
Älgskytteprovet kostar 20 €/serie.
16.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Lappfjärds Skjutbana
17.07.2019
18:00 - 20:00
Vörånejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Kolstobbans Skjutbana
Onsdag
18.07.2019
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00. Skjutningar pågår till kl. 21:00 vid behov. Om det finns folk som vill skjuta och tid finns så kan man anmäla sig också efter kl. 20:00, men det förutsätter att det hela
tiden är folk som skjuter. Om det inte finns folk så stänger banan kl. 20:00. En påbörjad serie skjuts till slut om klockan går över 21:00, men en ny serie startar inte. Av säkerhetsskäl kan skjutningarna komma att avbrytas tidigare på grund av bristande sikt (mörker, dimma) om sekreteraren så bedömer.
18.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Tjöck Skjutbana
19.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Sideby Skjutbana
22.07.2019
17:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprovstillfälle
Kovjoki Skjutbana
E 022º39'02 N 63º32'33
Mikael Sandin 040 961 0447. kl. 17:00-21:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=33&S2=49
22.07.2019
17:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Skjutprovstillfälle
Kovjoki Skjutbana
E 022º39'02 N 63º32'33
Mikael Sandin 040 961 0447. kl. 17:00-21:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=33&S2=49
23.07.2019
18:00 - 22:00
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Tallmossens skjutbana
Petalax, Petolahti
Älgskytteprovet kostar 20 €/serie.
23.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Lappfjärds Skjutbana
24.07.2019
18:00 - 20:00
Vörånejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Miemoisby Skjutbana
Onsdag
25.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Tjöck Skjutbana
26.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Sideby Skjutbana
27.07.2019
11:00 - 15:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Skärgårdens skjutbana
Replot, Raippaluoto
Skjutning pågår mellan 11.00 - 15.00
29.07.2019
17:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprovstillfälle
Kovjoki Skjutbana
E 022º39'02 N 63º32'33
Mikael Sandin 040 961 0447. kl. 17:00-21:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=33&S2=49
29.07.2019
17:00 - 21:00
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Skjutprovstillfälle
Kovjoki Skjutbana
E 022º39'02 N 63º32'33
Mikael Sandin 040 961 0447. kl. 17:00-21:00 www.nykarlebynejdens-jvf.fi/?vilken=1&usrID=94-22-62-22020140107194815&S1=33&S2=49
30.07.2019
17:30 - 20:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Veikars Skjutbana
Veikars, Veikkaala
Anmälningstid 17:30 - 20:00.
Ordnar inte skytteprov för jaktpilbåge.
30.07.2019
18:00 - 22:00
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Tallmossens skjutbana
Petalax, Petolahti
Älgskytteprovet kostar 20 €/serie.
30.07.2019
18:00 - 19:00
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Ampumakoe
Lappfjärds Skjutbana
31.07.2019
18:00 - 20:00
Vörånejdens jaktvårdsförening
Skjutprov
Oravais Skjutbana
Onsdag