Siirry sisältöön

Kust-Österbotten

Kust-Österbottens område är gräns mellan hav och land och sträcker sig från Sideby i söder till Karleby i norr. Terrängen varierar från karg yttreskärgård med kraftig landhöjning till bördiga jordbruksmarker. Gråsäl, östersjövikare och älg är allmänt förekommande. I regionen verkar åtta svenskspråkiga jaktvårdsföreningar och regionens specialitet är säl- och kustfrågor.

Evenemangsuppgifter (t.ex. skjutprovs- och jägarexamenstillfällen)

Kontaktuppgifter (t.ex. viltvårdsrådet och rovdjurskontaktpersoner)

Alueen tulevat ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot.
Se alla evenemang

22.04.2021
18:00
Kust Österbotten
Utbildning för terränggranskare av viltskador Utbildning, jvf:s representant för terrängobservation vid viltskador (ofu)
Distansutbildning, Citrix GoToWebinar
Utbildningen riktas till jaktvårdsföreningens representanter för terrängobservation vid viltskador. Utbildningen i fråga krävs inte för att bli utnämnd som jvf:s representant för terrängobservation vid viltskador (viltskadegranskare). I utbildningen behandlas granskning och identifikation av skador orsakade av hjortdjur och stora rovdjur.

Anslut dig gärna ca 5-10 min innan utbildningen börjar, så att allt fungerar då utbildningen inleds.

Man registrerar sig för utbildningen via länken:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3746213550788208652

Tilläggsuppgifter:
Jaakko Hautanen, Finlands viltcentral Kust-Österbotten t. 0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi
27.04.2021
18:00
Kust Österbotten
Utbildning för terränggranskare av viltskador Riistavahinkotarkastajien koulutus
Etäkoulutus Citrix GoToWebinar
Koulutuksessa käydään läpi riistanhoitoyhdistyksen edustajan tehtävä riistavahinkojen maastokatselmuksessa, riistavahingot, korvauksen hakeminen ja vahinkoarvio, vahingonaiheuttajan tunnistaminen ja riistavahinkojen ennaltaehkäisy.

Rhy:n edustajalla riistavahinkojen maastokatselmuksessa ei ole lakisääteistä koulutusvaatimusta, mutta koulutusta järjestetään myös tätä tehtävää varten.

Koulutus järjestetään tiistaina 27.4.2021 klo 18 alkaen.
Ilmoittautumislinkki:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4351766281248595983


Lisätiedot:
Jaakko Hautanen, Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa p. 0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi
27.04.2021
19:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamen
Kvevlax Ungdomslokal
Veikarsvägen 21 6653 Kvevlax
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälan. Examensavgift 20€ betalas på stället. Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 505884440 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarviste ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Tutkintomaksu 20€ maksettava paikalla. Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 505884440 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.
10.05.2021
18:00 - 19:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Skjutprov Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
10.05.2021
18:00 - 19:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Bågskytteprov Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
11.05.2021
19:00 - 21:00
Närpesnejdens jaktvårdsförening
Jägarexam
SÖFF Yttermark
Vasavägen 764
13.05.2021
19:00 - 21:00
Närpesnejdens jaktvårdsförening
Jägarexam
SÖFF Yttermark
Vasavägen 764
17.05.2021
17:00 - 21:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarkurs Kurs inför jägarexamen
Cronhjelmskolan
Norra Larsmovägen 60 68570 Larsmo
En intensivkurs för blivande jägare. Kursen hålls måndag 17.5, tisdag 18.5 samt onsdag 19.5 kl. 17-21. Kursen omfattar totalt 12 timmar undervisning. Anmälning sker till Jakobstads arbetarinstitut. Tenttillfälle direkt efter kursen onsdag 19.5.

Svenskspråkig kurs/ Ruotsinkielinen kurssi.

Mer info av verksamhetsledaren 050-5939536
17.05.2021
19:00 - 21:00
Närpesnejdens jaktvårdsförening
Jägarexam
Waterloo Skjutbana
Strandvägen 3681 KORSNÄS
18.05.2021
17:00 - 21:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarkurs Kurs inför jägarexamen
Cronhjelmskolan
Norra Larsmovägen 60 68570 Larsmo
En intensivkurs för blivande jägare. Kursen hålls måndag 17.5, tisdag 18.5 samt onsdag 19.5 kl. 17-21. Kursen omfattar totalt 12 timmar undervisning. Anmälning sker till Jakobstads arbetarinstitut. Tenttillfälle direkt efter kursen onsdag 19.5.

Svenskspråkig kurs/ Ruotsinkielinen kurssi.

Mer info av verksamhetsledaren 050-5939536
18.05.2021
19:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamen
Replot-Björkö skola
Kyrkvägen 94 65800 REPLOT
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälan. Examensavgift 20€ betalas på stället. Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 505884440 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarviste ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Tutkintomaksu 20€ maksettava paikalla. Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 505884440 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.
19.05.2021
17:00 - 21:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarkurs Kurs inför jägarexamen
Cronhjelmskolan
Norra Larsmovägen 60 68570 Larsmo
En intensivkurs för blivande jägare. Kursen hålls måndag 17.5, tisdag 18.5 samt onsdag 19.5 kl. 17-21. Kursen omfattar totalt 12 timmar undervisning. Anmälning sker till Jakobstads arbetarinstitut. Tenttillfälle direkt efter kursen onsdag 19.5.

Svenskspråkig kurs/ Ruotsinkielinen kurssi.

Mer info av verksamhetsledaren 050-5939536
19.05.2021
20:00
Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamenstillfälle
Cronhjelmskolan
Norra Larsmovägen 60 68570 Larsmo
Tvåspråkigt tillfälle. Kaksikielinen tilaisuus. 20 euro. Kontantbetalning / Käteismaksu. OBS! obligatorisk förhandsanmälning / Pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Max 10 personer/ korkeintaan 10 henkeä, Anmälan och mer info/ ilmoittautuminen ja lisätiedot Mattias Kanckos 050-5939536
20.05.2021
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00. Skjutningar pågår till kl. 21:00 vid behov. Om det finns folk som vill skjuta och tid finns så kan man anmäla sig också efter kl. 20:00, men det förutsätter att det hela
tiden är folk som skjuter. Om det inte finns folk så stänger banan kl. 20:00. En påbörjad serie skjuts till slut om klockan går över 21:00, men en ny serie startar inte. Av säkerhetsskäl kan skjutningarna komma att avbrytas tidigare på grund av bristande sikt (mörker, dimma) om sekreteraren så bedömer.
27.05.2021
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00. Skjutningar pågår till kl. 21:00 vid behov. Om det finns folk som vill skjuta och tid finns så kan man anmäla sig också efter kl. 20:00, men det förutsätter att det hela
tiden är folk som skjuter. Om det inte finns folk så stänger banan kl. 20:00. En påbörjad serie skjuts till slut om klockan går över 21:00, men en ny serie startar inte. Av säkerhetsskäl kan skjutningarna komma att avbrytas tidigare på grund av bristande sikt (mörker, dimma) om sekreteraren så bedömer.
03.06.2021
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00. Skjutningar pågår till kl. 21:00 vid behov. Om det finns folk som vill skjuta och tid finns så kan man anmäla sig också efter kl. 20:00, men det förutsätter att det hela
tiden är folk som skjuter. Om det inte finns folk så stänger banan kl. 20:00. En påbörjad serie skjuts till slut om klockan går över 21:00, men en ny serie startar inte. Av säkerhetsskäl kan skjutningarna komma att avbrytas tidigare på grund av bristande sikt (mörker, dimma) om sekreteraren så bedömer.
08.06.2021
19:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Jägarexam Jägarexamen
Kvevlax Ungdomslokal
Veikarsvägen 21 6653 Kvevlax
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälan. Examensavgift 20€ betalas på stället. Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 505884440 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarviste ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Tutkintomaksu 20€ maksettava paikalla. Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 505884440 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.
10.06.2021
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00. Skjutningar pågår till kl. 21:00 vid behov. Om det finns folk som vill skjuta och tid finns så kan man anmäla sig också efter kl. 20:00, men det förutsätter att det hela
tiden är folk som skjuter. Om det inte finns folk så stänger banan kl. 20:00. En påbörjad serie skjuts till slut om klockan går över 21:00, men en ny serie startar inte. Av säkerhetsskäl kan skjutningarna komma att avbrytas tidigare på grund av bristande sikt (mörker, dimma) om sekreteraren så bedömer.
12.06.2021
10:00 - 12:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Skärgårdens skjutbana
Replot, Raippaluoto
Anmälningstid kl 10.00-12.00. Efter anmälningstiden tas inga fler skyttar emot men alla anmälda anmälda provskjutningar slutförs.
17.06.2021
17:00 - 21:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00. Skjutningar pågår till kl. 21:00 vid behov. Om det finns folk som vill skjuta och tid finns så kan man anmäla sig också efter kl. 20:00, men det förutsätter att det hela
tiden är folk som skjuter. Om det inte finns folk så stänger banan kl. 20:00. En påbörjad serie skjuts till slut om klockan går över 21:00, men en ny serie startar inte. Av säkerhetsskäl kan skjutningarna komma att avbrytas tidigare på grund av bristande sikt (mörker, dimma) om sekreteraren så bedömer.
19.06.2021
10:00 - 12:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Skärgårdens skjutbana
Replot, Raippaluoto
Anmälningstid kl 10.00-12.00. Efter anmälningstiden tas inga fler skyttar emot men alla anmälda anmälda provskjutningar slutförs.
21.06.2021
17:00 - 19:00
Vasanejdens jaktvårdsförening
Skjutprov skjutprov
Skärgårdens skjutbana
Replot, Raippaluoto
Anmälningstid kl 17.00-19.00. Efter anmälningstiden tas inga fler skyttar emot men alla anmälda anmälda provskjutningar slutförs.