Siirry sisältöön

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller den elektroniska tjänsten oma.riista.fi. Utlåtandet har upprättats 18.12.2020.

Den elektroniska tjänstens tillgänglighet har utvärderats av Finlands viltcentral själv.

En utomstående granskning av tjänsten kommer att genomföras i januari 2021.

Tillgänglighetsstatus för den elektroniska tjänsten Oma riista

Den elektroniska tjänsten Oma riista uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på nivå AA (WCAG-riktlinjerna 2.1) som tjänsten ska uppfylla enligt lagen. Tjänsten uppvisar inom alla delområden vissa brister i tillgängligheten. Bristerna beskrivs närmare nedan.

Uppgifter om innehåll som inte är tillgängligt

 • Kontrasten mellan textens färg och bakgrundens färg är ställvis inte tillräckligt stark. (WCAG 1.4.3)
 • Kartan kan inte styras med tangentbord. (WCAG 2.1.1)
 • Vissa sidor uppvisar problem med fokusordningen vid tangentbordsstyrning. (WCAG 2.4.3)
 • Alla länkar har inte beskrivande länktext. (WCAG 2.4.4)
 • Ställvis saknas rubrikstruktur. (WCAG 2.4.6)
 • Vid styrning med tangentbord är markeringen för fokus inte synlig i samband med vissa funktioner. (WCAG 2.4.7)
 • Webbsidans språk kan inte identifieras av skärmläsare. (WCAG 3.1.1)

Innehåll som inte omfattas av tillgänglighetskraven

En del av den elektroniska tjänstens innehåll behöver inte vara tillgängligt enligt lagen. Sådant innehåll är bland annat:

 • filformat för programvara (exempelvis pdf, doc) som har offentliggjorts före den 23.9.2020.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta dina ärenden via nätet, kontakta Finlands viltcentral per e-post på adressen asiakaspalvelu@riista.fi eller per telefon på numret 029 431 2001 (vardagar klockan 9–15).

Ge respons på tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att öka tillgängligheten till våra digitala tjänster. Därför jobbar vi ständigt med att utveckla tjänsterna för att förbättra tillgängligheten. Med denna nätblankett kan du ge respons beträffande eventuella brister i tillgängligheten.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten till vår webbplats, ge då gärna först respons till oss som är ansvariga för webbplatsens underhåll. Det kan ta upp till 14 dagar för oss att svara.

Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På hemsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns noggranna instruktioner för hur du gör en anmälan och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonväxel: 0295 016 000


 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller mobilapplikationen Oma riista. Utlåtandet har upprättats 21.12.2020.

Applikationens tillgänglighet har utvärderats av Finlands viltcentral själv.

En utomstående granskning av tjänsten kommer att genomföras i januari 2021.

Tillgänglighetsstatus för mobilapplikationen Oma riista

Mobilapplikationen Oma riista uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på nivå AA (WCAG-riktlinjerna 2.1) som applikationen ska uppfylla enligt lagen. Applikationen uppvisar inom alla delområden vissa brister i tillgängligheten. Bristerna beskrivs närmare nedan.

Uppgifter om innehåll som inte är tillgängligt

 • Kontrasten mellan textens färg och bakgrundens färg är ställvis inte tillräckligt stark. (WCAG 1.4.3)
 • Kartkomponenten innehåller text i form av bild som inte har någon motsvarighet i koden. (WCAG 1.4.5)
 • Vissa länkars syften har inte markerats i koden. (WCAG 2.4.4)
 • Kartkomponenten har inget alternativt sätt för att ange position. (WCAG 2.4.5)
 • Vissa användargränssnittskomponenter saknar etiketter. (WCAG 2.5.3)

Innehåll som inte omfattas av tillgänglighetskraven

En del av mobilapplikationens innehåll behöver inte vara tillgängligt enligt lagen. Sådant innehåll är bland annat:

 • filformat för programvara (exempelvis pdf, doc) som har offentliggjorts före den 23.9.2020.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan använda mobilapplikationen för att sköta dina ärenden, kontakta Finlands viltcentral per e-post på adressen asiakaspalvelu@riista.fi eller per telefon på numret 029 431 2001 (vardagar klockan 9–15).

Ge respons på tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att öka tillgängligheten till våra digitala tjänster. Därför jobbar vi ständigt med att utveckla tjänsterna för att förbättra tillgängligheten. Med denna nätblankett kan du ge respons beträffande eventuella brister i tillgängligheten.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten till vår webbplats, ge då gärna först respons till oss som är ansvariga för webbplatsens underhåll. Det kan ta upp till 14 dagar för oss att svara.

Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På hemsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns noggranna instruktioner för hur du gör en anmälan och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonväxel: 0295 016 000