Siirry sisältöön

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande, oma.riista.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller nättjänsten oma.riista.fi. Utlåtandet har upprättats den 11 mars 2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken förutsätts att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga.

Nättjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för nättjänsten Oma riista

Nättjänsten Oma riista uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på nivån AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1). I nättjänsten finns inom alla delområden vissa brister i tillgängligheten, vilka beskrivs närmare nedan.

Uppgifter om innehåll som inte är tillgängligt

 • För en del av det visuella innehållet saknas en textmotsvarighet som förklarar vad en bild eller ett grafiskt element föreställer. (WCAG 1.1.1)
 • För vissa interaktiva komponenter saknas textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 • Rubriknivåerna löper inte i hierarkisk ordning på alla sidor. (WCAG 1.3.1)
 • Kontrasten mellan textens färg och bakgrundsfärgen är ställvis inte tillräckligt stark. (WCAG 1.4.3)
 • En ökning av textens storlek kan medföra att en del av innehållet döljs. (WCAG 1.4.4)
 • Textinnehåll presenteras endast i en bild. (WCAG 1.4.5)
 • En del av innehållet är tillgängligt endast med mus. Huvudnavigationens underpunkter blir synliga och döljs endast med hjälp av musmarkören. (WCAG 1.4.13)
 • Webbplatsens hela innehåll är inte tillgängligt med enbart tangentbord. (WCAG 2.1.1)
 • Kartan kan inte styras med tangentbord. (WCAG 2.1.1)
 • Funktion för att komma förbi navigationselement saknas. (WCAG 2.4.1)
 • Preciserande titlar saknas. (WCAG 2.4.2)
 • Vissa sidor uppvisar problem med fokusordningen vid tangentbordsstyrkning. (WCAG 2.4.3)
 • För en del knappar saknas ett beskrivande namn. (WCAG 2.4.4)
 • Rubrikstruktur saknas ställvis. (WCAG 2.4.6)
 • Vid styrning med tangentbord är markeringen för fokus inte synlig i samband med vissa funktioner. (WCAG 2.4.7)
 • Webbsidans språk kan inte identifieras av skärmläsare. (WCAG 3.1.1)
 • Alla inmatningsfel meddelas inte med text eller de är inte bundna till inmatningsfälten. (WCAG 3.3.1)
 • Alla inmatningsfält är inte försedda med etikett. (WCAG 3.3.2)
 • I interaktiva komponenter, såsom tabbar och alternativlistor, anges inte läget för stödjande teknologier. (WCAG 4.1.2)

Innehåll som inte omfattas av tillgänglighetskraven

En del av innehållet i nättjänsten behöver inte vara tillgängligt enligt lagen. Sådant innehåll är:

 • Kartor, som inte är avsedda för navigation (t.ex. väder- eller terrängkartor).
 • Filformat för programvara (t.ex. pdf, doc), som har offentliggjorts före den 23 september 2018

Utvecklingsplan

Finlands viltcentral beaktar bristerna och korrigerar icke tillgängligt innehåll. Förbättringarna genomförs som en del av den kontinuerliga datasystemutvecklingen från och med år 2021.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta dina ärenden med tjänsten eller om det material du söker inte är tillgängligt, kan du kontakta Finlands viltcentral per e-post på adressen asiakaspalvelu@riista.fi eller per telefon 029 431 2001 (vardagar kl. 9–15).

Ge respons på tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att öka tillgängligheten till vår nättjänst. Vi arbetar ständigt med att utveckla tjänsterna för att förbättra tillgängligheten. Med denna nätblankett kan du ge respons beträffande eventuella brister i tillgängligheten.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem med tillgängligheten till vår webbplats, ge då gärna först respons till oss, det vill säga den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur du gör en anmälan och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rvf.fi

telefonväxel: 0295 016 000


Tillgänglighetsutlåtande, mobilapplikationen Oma riista

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller mobilapplikationen Oma riista. Utlåtandet har upprättats den 11 mars 2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken förutsätts att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga.

Mobilapplikationens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för mobilapplikationen Oma riista

Mobilapplikationen Oma riista uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på nivå AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1). Applikationen uppvisar inom alla delområden vissa brister i tillgängligheten, vilka beskrivs närmare nedan.

Uppgifter om innehåll som inte är tillgängligt

Brister som har observerats i appen samt WCAG-tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:

 • För vissa interaktiva komponenter saknas textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 • Innehåll presenteras som separata element i en ordning, vars struktur är tydlig endast genom visuell granskning. (WCAG 1.3.1 och 1.3.2)
 • Applikationen stöder endast lodrät orientering (WCAG 1.3.4)
 • Kontrasten mellan textens färg och bakgrundens färg är ställvis inte tillräckligt stark. (WCAG 1.4.3)
 • Kartkomponenten innehåller text i form av bild som inte har någon programmatiskt läsbar motsvarighet. (WCAG 1.4.5)
 • En del av texterna följer inte användarens storleks- och stilinställningar. (WCAG 1.4.12)
 • Vissa knappars funktion är inte programmatiskt läsbara. (WCAG 2.4.4)
 • Kartkomponenten har inget alternativt sätt för att ange position. (WCAG 2.4.5)
 • I applikationen finns interna och externa länkar, vilka inte är tydligt åtskilda. (WCAG 3.2.4)

Innehåll som inte omfattas av tillgänglighetskraven

En del av mobilapplikationens innehåll behöver inte vara tillgängligt enligt lagen. Sådant innehåll är:

 • Kartor, som inte är avsedda för navigation (t.ex. väder- eller terrängkartor).
 • Filformat för programvara (t.ex. pdf, doc), som har offentliggjorts före den 23 september 2018

Utvecklingsplan

Finlands viltcentral beaktar bristerna och korrigerar icke tillgängligt innehåll. Förbättringarna genomförs som en del av den kontinuerliga datasystemutvecklingen från och med år 2021.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta dina ärenden med mobilapplikationen kan du kontakta Finlands viltcentral per e-post på adressen asiakaspalvelu@riista.fi eller per telefon 029 431 2001 (vardagar kl. 9–15).

Ge respons på tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att utveckla tillgängligheten till våra elektroniska tjänster. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla tjänsterna för att förbättra tillgängligheten. Med denna nätblankett kan du ge respons beträffande eventuella brister i tillgängligheten.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten till vår webbplats, ge då gärna först ge respons till oss, det vill säga den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur du gör en anmälan och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rvf.fi

telefonväxel: 0295 016 000