Siirry sisältöön

Beviljande av och tillsyn över statsbidrag till jaktvårdsföreningarna

Beviljandet av statsbidrag till jaktvårdsföreningarna och tillsynen över kostnaderna samt den allmänna tillsynen över jaktvårdsföreningarnas verksamhet hör till Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter. På viltcentralen sköts dessa uppgifter av ett team för statsbidrag och tillsyn. Till teamets uppgifter hör också rådgivning och utbildning till jaktvårdsföreningarna i ekonomiska frågor.

Kontaktuppgifterna till teamet för statsbidrag och tillsyn:

E-post: rhy.valtionapu@riista.fi

Leena Särkijärvi, sakkunnig, telefon 029 431 2283

Inga Littow, sakkunnig, telefon 029 431 2265

Maria Mänty, sakkunnig, telefon 029 431 2308

Tuula Ruuskanen, sakkunnig, telefon 029 431 2303