Siirry sisältöön

Jvf:s uppgifter

Jaktvårdsföreningen svarar för främjandet av en hållbar vilthushållning inom sitt verksamhetsområde, främjar och organiserar jägarnas frivilligarbete samt sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för den (Vfl 10 §, Finlex).

Jaktvårdsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter är

 • att anordna jaktprov samt jägarexamina
 • att delta i terrängundersökningar som avses i viltskadelagen
 • att bistå myndigheterna i tillsynen över jakten
 • att utfärda hobbyintyg enligt vad som avses i skjutvapenlagen

Jaktvårdsföreningen främjar

 • hållbar vilthushållning
 • hållbar, säker och etiskt godtagbar jakt
 • viltvården samt viltbeståndens hållbarhet och livskraft
 • skötseln av viltets livsmiljöer
 • förebyggandet av skador som orsakas av viltet

Jaktvårdsföreningen producerar, sköter och utför

 • expert-, utbildnings- och rådgivningstjänster med anknytning till jakt, vilthushållning och vilt
 • information och kommunikation i fråga om sin verksamhet
 • andra uppgifter som föreskrivits för jaktvårdsföreningen eller som åläggs den av jord- och skogsbruksministeriet eller Finlands viltcentral

 

Utbildningsmaterial för jaktvårdsföreningens aktörer finns på Viltinfo.fi utbildningssida.