För viltet -publikation

För viltet, april 2017

För viltet, november 2016

För viltet, april 2016

För viltet, november 2015

För viltet, april 2015

För viltet, januari 2014

För viltet, mars 2013

Riistan vuoksi, oktober 2012

Riistan vuoksi, mars 2012

För viltet -periodisk publikation är en informationstidskrift om Finlands viltcentrals förberedande viltpolitik. Den presenterar förvaltningsplanernas grunder och bakgrunder, informerar om planeringsprocessernas gång samt presenterar komprimerat förvaltningsplanernas linjer och åtgärder.

För viltet är en elektronisk publikation som utkommer en – två gånger per år. Finlands viltcentral utger också en tryckt version av tidningen, som postas till nationella och regionala viltrådens samarbetspartners samt till de aktörer som deltar i intressegruppsarbeten.

 

 

Uppdaterad 25.4.2017