Siirry sisältöön

Verkställande av förvaltningsplanerna

De förvaltningsplaner som gjorts upp för olika viltarter har visat sig vara ett bra sätt att förbättra livsmiljön för viltarter som behöver särskild uppmärksamhet eller de förfaranden som förbättrar livet för arterna.

Det hör till Finlands viltcentrals uppgifter att bereda förvaltningsplanerna i enlighet med principen om medverkan. Planerna sänds också alltid ut för utlåtande till många parter, och de godkänns av jord- och skogsbruksministeriet för att olika aktörer i samhället ska förbinda sig till gemensamma riktlinjer och mål.

Administrativa målprogram glöms ofta bort när det är färdiga om man inte aktivt följer upp och underlättar verkställandet av dem. Finlands viltcentral vill säkerställa att de idéer som förs fram i förvaltningsplanerna blir levande praxis. Därför utarbetas det alltid ett åtgärdsprogram för att omsätta utvecklingsmålen i praktiken när förvaltningsplanerna är klara.

Finlands viltcentrals projekt Hembygdsvåtmark torde vara det bästa exemplet på ett lyckat åtgärdsprogram. Genom detta fick de finländska jägarnas arbete med att återställa våtmarker finansieringsstöd i miljonklassen ur fonden Life+, som främjar naturvård i Europa.