Siirry sisältöön

Våtmarker

Våtmarkerna är synnerligen viktiga för såväl naturen som människan. De låga vattenområdena med brokad i vattenvegetationsmosaik myllrar av liv, och våtmarkerna är veritabla topplatser för biodiversitet. De är bland annat de viktigaste biotoperna för sjöfågelvilt.

Våtmark förbättrar landskapet och skapar nytt liv

I Finland har det försvunnit en väldig mängd våtmarker på grund av dräneringsverksamhet i stor skala. Det är möjligt att återställa en del av de försvunna våtmarkerna i landskapet och på lämpliga ställen kan man anlägga nya våtmarker för att ersätta de biotoper som försvunnit.

Våtmarkerna fungerar också som ett slags naturens egna filter, som stoppar upp sediment och binder näringsämnen i dräneringsvatten från jord- och skogsbruk samt torvproduktion. Våtmarker diversifierar landskapet och våtmarker i vattendragens källområden nivellerar översvämningsflödena.