Siirry sisältöön

Kosteikot

Kosteikot ovat erittäin tärkeitä niin luonnolle kuin ihmisille. Matalat, vesikasvillisuusmosaiikin kirjomat vesialueet kuhisevat elämää, ja kosteikot ovatkin luonnon monimuotoisuuden huippupaikkoja. Ne ovat muun muassa riistavesilintujen tärkein elinympäristö.

Suomesta on kadonnut valtava määrä kosteikkoja laajamittaisen kuivatustoiminnan vuoksi. Osa kadonneista kosteikoista on mahdollista palauttaa maisemaan ja sopiville kohteille voidaan perustaa uusia kosteikkoja korvaamaan hävinneitä elinympäristöjä

Kosteikot toimivat myös luonnon omina suodattimina pysäyttäen kiintoainetta ja sitoen ravinteita maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon kuivatusvesistä. Kosteikot monipuolistavat maisemaa, ja vesistöjen latvoilla olevat kosteikot tasoittavat tulvavirtaamia.

Monivaikutteisen kosteikon suunnittelu

Kosteikon suunnittelu on monivaiheinen projekti. Yksinkertaisen yhden maanomistajan maille sijoittuvan kohteen suunnittelun voi toteuttaa omin voimin. Jos aiempaa kokemusta kosteikkojen rakentamisesta ei ole, kohde on vaativa tai maanomistajia on useita, on varmempi tapa turvautua asiantuntijan apuun.

Lue lisää kosteikon perustamisesta kosteikko.fi -sivustolta

Kosteikkoprojektien rahoitus

Monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen voi hakea tukea maatalouden ympäristötuesta. Tukitasot ovat toimivia, ja ympäristötuella on toteutettu useita onnistuneita kosteikkohankkeita tukimuodon vaatimasta paperityömäärästä huolimatta.

Lisätietoa ajantasaisista tukiehdoista ja tuen hakemisesta löytyy ELY-keskusten sekä Maaseutuviraston verkkosivuilta.

kosteikkomaisema
Kosteikko voi olla vaikutuksiltaan monipuolinen. Kuvan kosteikko puhdistaa valumavesiä, tarjoaa elinympäristöä vesilinnuille, elävöittää maisemaa ja parantaa yläpuolisten peltojen kuivatustilaa. Kuva: Mikko Alhainen