Siirry sisältöön

Helmi-vieraspetohanke

Haitalliset vieraslajit minkki ja supikoira ovat vakava uhka Suomen vesilintukannoille. Vesilintujen suojelemiseksi Suomen riistakeskus ja Metsähallitus toteuttavat vieraspetojen poistoa 72 Suomen tärkeimmällä lintuvesikohteella.

Helmi-ohjelman logo

Helmi-vieraspetohanke on osa laajaa Helmi-ohjelmaa (ym.fi). Pyyntityön tavoitteena on koulutettujen pyyntiryhmien avulla tehostaa vieraspetopyyntiä tasolle, jolla vieraspetojen kannat saadaan laskuun ja vesilintujen poikastuotto kasvuun.

Hoitoalueet, joilla pyyntiä toteutetaan sijaitsevat ympäri Suomea. Suomen riistakeskuksen 42 kohdetta sijaitsevat Manner-Suomessa ja etelärannikolla. Näillä pyyntikohteilla on paljon linnustollisesti arvokkaita järviä, kuten Siikalahti Parikkalassa (luontoon.fi). Metsähallituksen 30 pyyntikohdetta sijaitsevat Suomen länsirannikolla. Alueet sisältävät laajoja Metsähallituksen hallinnoimia alueita. Joukossa on erityisen tärkeitä lintulahtia, kuten Liminganlahti Oulussa (luontoon.fi). Pyyntikohteiden olosuhteet vaihtelevat huomattavasti, mikä haastaa etsimään jokaiselle kohteelle sopivimmat pyyntikeinot.

Osaavia pyytäjiä tarvitaan

Onnistunut vieraspetojen pyynti riippuu ennen kaikkea osaavien pyytäjien työpanoksesta ja sitoutuneisuudesta pyyntiin. Hankkeen tavoitteena on löytää oman alueensa luonnonhoitoon motivoituneita pyytäjiä, joilla on halua olla mukana parantamassa linnuston pesimäedellytyksiä valituilla kohteilla.

Kohdealueella tehdystä pyyntityöstä maksetaan pyytäjille työkorvaus ja työn tueksi tarjotaan pyyntivälineistöä. Alueiden riistanhoitoyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä pyyntityön kehittämiseksi. Viestinnällä pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta vieraspetojen pyynnin hyödyistä luonnolle.

Mittava rahoitus

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa pyyntiä 2,5 miljoonalla ja ympäristöministeriö 1,8 miljoonalla eurolla. Suomen riistakeskuksen osuus rahoituksesta on noin 2,6 miljoonaa ja Metsähallituksen 1,7 miljoonaa. Ympäristöministeriön osuus kattaa etenkin pyyntivälineitä ja palkkioita, maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa muun muassa toimeenpanevaa henkilöstöä Suomen riistakeskukseen ja Metsähallituksen Eräpalveluihin.

Hanke alkoi toukokuussa 2021 ja rahoitus myönnettiin vuoden 2023 loppuun saakka. Hanke on saanut jatkoa, ja kestää vuoden 2024 loppuun. Vuoden 2024 jatkohankkeella turvataan nykyinen vieraspetopyynti ja pyritään edelleen kehittämään pyyntitoimintaa vuoden 2023 tulosten perusteella.

Pyynnillä tavoitellaan kotoperäisen lajiston elvyttämistä

Helmi-vieraspetohanke tukee muiden Helmi-ohjelman toimien kanssa erityisesti taantuneen vesilinnuston toipumista. Monet elinympäristöjen kunnostustoimet jäävät vajaiksi, jos alueilta ei poisteta niillä runsaana esiintyviä vieraspetoja. Minkin ja supikoiran saalistuspaineen poistumisella on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia myös muulle alkuperäisluonnolle, kuten sammakkoeläimille. Useiden lajien elpyminen kestää vuosia, joten pyyntityön on oltava pitkäjänteistä ja jatkuvaa.

Yhteystiedot

Hankkeeseen on palkattu kahdeksan määräaikaista suunnittelijaa. Suomen riistakeskuksella hankkeessa toimivat projektipäällikkö Kari Karhula sekä viisi suunnittelijaa ja Metsähallituksella projektipäällikkö Mikko Toivola sekä kolme suunnittelijaa.

Suomen riistakeskus

 • Kari Karhula, projektipäällikkö, puh. 029 431 2277
 • Ilkka Järvinen, puh. 029 431 2286
 • Jussi Ruskeala, puh. 029 431 2243
 • Jyri Mononen, puh. 029 431 2128
 • Tomi Nevalainen, puh.029 431 2224
 • Veijo Kröger, puh. 029 431 2296
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)riista.fi

Metsähallitus

 • Mikko Toivola, projektipäällikkö, puh. 040 193 5947
 • Harri Forsten, puh. 040 664 5704
 • Teppo Kakkonen, puh. 040 631 5462
 • Thomas Hagström, puh. 040 503 7873
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)metsa.fi

 

Päivitetty 13.3.2024.