Siirry sisältöön

Julkinen riistakonserni

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ne toimijat, joilla on riistaan tai riistatalouteen liittyviä tehtäviä, muodostavat yhteistyöryhmän, jota kutsutaan julkiseksi riistakonserniksi.

Julkiseen riistakonserniin kuuluvat

Julkisen riistakonsernin strategia ja siihen liittyvä verkostoyhteistyö tehostaa konserniin kuuluvien virastojen ja laitosten johtamista, toiminnan suunnittelua ja tulosohjausta.

Julkisen riistakonsernin toimintaa johtaa ja linjaa johtoryhmä. Konsernin strategiaa suunnittelee strategia- ja ennakointiryhmä.

Julkisen riistakonsernin strategia

Julkisen riistakonsernin strategiaa ja osastrategioita valmistellaan kahdesti vuodessa järjestettävissä seminaareissa. Valmisteluun osallistuvat konserniin kuuluvien toimijoiden lisäksi valtakunnallisen riistaneuvoston ja alueellisten riistaneuvostojen puheenjohtajat ja esittelijät.

Julkisen riistakonsernin strategia vastaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan strategiaa ”Ruoka ja uusiutuvat luonnonvarat ‒ leipää ja hyvinvointia elinvoimaisesta luonnosta”.

Visio

Hyvinvointia riistasta ‒ Suomi on riistavaran kestävän käytön, hoidon ja suojelun edelläkävijä.

Toiminta-ajatus

Julkisen riistakonsernin toimijat vastaavat riistakantojen elinvoimaisuudesta, turvaavat riistavaran monipuolisen ja kestävän käytön sekä sovittavat yhteen riistatalouteen liittyviä erilaisia odotuksia.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

  • Riistakannat säilyvät elinvoimaisina
  • Riistatalous luo hyvinvointia
  • Metsästys ja riistanhoito on eettistä ja vastuullista
  • Riistavahingot ja -konfliktit ovat hallinnassa

Strategiset päämäärät

  • Vahvistamme riistataloutta osana ekosysteemipalveluja ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä
  • Edistämme riistatalouden moninaisten hyvinvointivaikutusten tunnistamista ja arvostusta
  • Turvaamme luotettavan, ajantasaisen ja yhteiskäyttöisen riistatiedon riistatalouden perustaksi
  • Toimimme avoimesti ja aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa
  • Toimintatapamme ovat vaikuttavia, taloudellisia, asiakaslähtöisiä ja ennakoivia ja huolehdimme omasta jatkuvasta kehittymisestämme