Hallitus

Suomen riistakeskuksen ylin päättävä toimielin on hallitus. Hallituksen tehtävänä on vahvistaa suunnittelun ja seurannan asiakirjat.

Hallituksen muodostaa kymmenen henkeä, jotka nimittää maa- ja metsätalousministeriö. Aluekokous ehdottaa valtakunnalliselle riistaneuvostolle ihmisiä, joista kuutta riistaneuvosto ehdottaa hallitukseen edustamaan riistanhoitomaksun maksanutta väkeä. Näistä kuudesta ministeriö valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Loput neljä hallituksen jäsentä edustavat ministeriötä, riistantutkimusta, jotakin maa- ja metsätaloudellisesti merkittävää valtakunnallista järjestöä sekä Suomen riistakeskuksen henkilöstöä.

Katso hallituksen kokoonpano

 

Päivitetty 6.5.2016