Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka aloitti toimintansa 1.3.2011. Riistakeskukseen yhdistettiin Metsästäjäin Keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit.

Lue lisää tehtävistä
Lue lisää strategiasta
Lue lisää suunnittelusta ja seurannasta

Riistakeskuksen hallinto

Hallituksella on Suomen riistakeskuksessa ylin päätösvalta.

Suomen riistakeskuksen johtaja johtaa ja kehittää operatiivista toimintaa, vastaa toiminnan tuloksellisuudesta sekä huolehtii hallituksen käsittelemien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

Julkisten hallintotehtävien päällikkö vastaa julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Julkisten hallintotehtävien päällikkö on riippumaton johtajan työnjohto-oikeudesta julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan.

Johtoryhmä muodostuu niin kutsutuista toimintaprosessien omistajista eli Suomen riistakeskuksen eri prosessien toiminnasta vastaavista päälliköistä. Laajennetussa johtoryhmässä on riistakeskuksen alueiden edustus kolmelta suuralueelta: Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen riistakeskuksen toimintaa.

Lue lisää hallituksesta
Lue lisää julkisista hallintotehtävistä
Katso yhteystiedot

Riistakeskuksen toiminta-alue

Suomen riistakeskus toimii koko valtion alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Riistakeskuksen toiminta jakautuu 15 alueelle, joista jokaisella on aluetoimisto, alueellinen riistaneuvosto ja aluekokous.

Lue lisää alueista