Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat

Suomen riistakeskus hakee taloushallinnon osaajaa asiantuntijaksi määräaikaiseen toimeen tiiminvetäjän vuorotteluvapaajakson 4.5.–30.10.2020 ajaksi. Asiantuntija Tuula Ruuskanen toimii vastaavana aikana vs. tiiminvetäjänä valtionapu- ja valvontatiimissä.

Asiantuntijan työpanos tulee jakautumaan myöhemmin tarkemmin määräytyen valtionapu- ja valvontatiimiin sekä muihin erikseen sovittaviin julkisiin hallintotehtäviin. Suomen riistakeskuksen julkisista hallintotehtävistä säädetään tarkemmin riistahallintolain (158/2011) 2 §:n 1 momentissa.

Valtionapu- ja valvontatiimissä työtehtäviä ovat muun muassa:

 • riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen myöntämiseen liittyvät tehtävät
 • riistanhoitoyhdistysten varojen käytön sekä niiden toiminnan yleiseen valvontaan liittyvät tehtävät
 • riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöiden neuvonta ja koulutus valtionapu-, talous- ja valvonta-asioissa

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. tradenomi tai merkonomi)
 • talousasioiden hallintaa sekä käytännössä osoitettua kokemusta taloushallinnon toiminnoista
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
 • kykyä selviytyä kiireisissäkin tilanteissa
 • sujuvaa taloushallinto- ja Office -ohjelmien osaamista
 • erinomaista yhteistyökykyä ja tiimityötaitoja
 • riistanhoitoyhdistystoiminnan ja metsästysasioiden tuntemus luetaan eduksi
 • hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa

Lisäksi hakijan tulee täyttää alla olevat vuorottelusopimuksessa palkattavalle henkilölle asetut ehdot.

Toimen sijoituspaikka on mieluimmin Kuopiossa tai erikseen sovittava muu Suomen riistakeskuksen toimipiste.

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 4.5.2020.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 3.4.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Kuoreen merkintä: Asiantuntijan määräaikainen toimi.

Lisätiedot:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, puh. 0294312104, sauli.harkonen@riista.fi

Vuorottelusopimuksen ehdot:

Vuorottelusopimuksessa työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE- toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

 • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
 • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
 • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään sama kuin vuorottelijalla.

_______________________________________________________________________________

Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijaa Kainuun toiminta-alueelle

Toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta ja alueella toimii 8 riistanhoitoyhdistystä. Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu muun muassa riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, alueellisia ja valtakunnallisia riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä sekä erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Suomussalmella.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
 • hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
 • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta, eduksi lasketaan Kainuun alueen riistatalouden ja yhteistyökumppaneiden tuntemus sekä metsästyslain 8 §:n alueen erityispiirteiden tuntemus
 • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
 • tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa
 • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 3.4.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Riistasuunnittelija, Kainuu.

Lisätietoja antavat:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, puhelin 029 431 2105

_______________________________________________________________________________

Suomen riistakeskus hakee RIISTAPÄÄLLIKKÖÄ Kaakkois-Suomen toiminta-alueelle

Toiminta-alueella on 20 riistanhoitoyhdistystä ja sen muodostavat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat sekä entisen Suomenniemen kunnan alue Etelä-Savon maakunnassa.

Riistapäällikkö vastaa toimialueellaan kestävän riistatalouden toteutumisesta, riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemisesta, riistapolitiikan toimeenpanosta, sidosryhmäyhteistyöstä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoita-misesta. Lisäksi riistapäällikkö toimii Kaakkois-Suomen alueellisen riistaneuvos-ton esittelijänä. Toimialueeseen liittyvien tehtävien lisäksi riistapäällikön tehtäviin kuuluu osallistuminen riistatalouden edistämisen valtakunnallisiin tehtäviin ja hankkeisiin sekä erikseen sovittaviin kansainvälisiin tehtäviin.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Haminassa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

● ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuta soveltuvaa tutkintoa yhdistettynä käytännössä osoitettuun riistapäällikön tehtävien hallintaan
● riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
● suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.
● englannin kielen taitoa
● neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
● käytännössä osoitettua johtamistaitoa
● valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla
● valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan viimeistään 1.4.2020.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.12.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Riistapäällikkö, Kaakkois-Suomi.

Lisätietoja antavat:

Johtaja Jari Varjo, jari.varjo@riista.fi, puhelin 029 431 2112
Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104
Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, puhelin 029 431 2105
Apulaisjohtaja Jari Pigg, jari.pigg@riista.fi, puhelin 029 431 2102


RIISTAPÄÄLLIKKÖÄ Kainuun toiminta-alueelle

Toiminta-alueeseen kuuluu Kainuun maakunta, jonka alueella toimii 8 riistanhoitoyhdistystä.

Riistapäällikkö vastaa toimialueellaan kestävän riistatalouden toteutumisesta, riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemisesta, riistapolitiikan toimeenpanosta, sidosryhmäyhteistyöstä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Lisäksi riistapäällikkö toimii Kainuun alueellisen riistaneuvoston esittelijänä.

Kainuun toimialueeseen liittyvien tehtävien lisäksi riistapäällikön tehtäviin kuuluu osallistuminen riistatalouden edistämisen valtakunnallisiin tehtäviin ja hankkeisiin sekä erikseen sovittaviin kansainvälisiin tehtäviin.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Suomussalmella.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

● ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuta soveltuvaa tutkintoa yhdistettynä käytännössä osoitettuun riistapäällikön tehtävien hallintaan
● riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta, eduksi lasketaan Kainuun alueen riistatalouden ja yhteistyökumppaneiden tuntemus sekä metsästyslain 8 §:n alueen erityispiirteiden tuntemus
● suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
● englannin kielen taitoa
● neuvottelutaitoa ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
● käytännössä osoitettua johtamistaitoa
● valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla
● valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan viimeistään 1.3.2020.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.12.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Riistapäällikkö, Kainuu.

Lisätietoja antavat:

Johtaja Jari Varjo, jari.varjo@riista.fi, puhelin 029 431 2112
Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104
Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, puhelin 029 431 2105

 


RIISTASUUNNITTELIJAA Pohjois-Karjalan toiminta-alueelle

Toiminta-alueen muodostaa Pohjois-Karjalan maakunta ja alueella toimii 15 riistanhoitoyhdistystä. Alueen erikoisosaamista ovat etenkin suurpetoihin liittyvät asiat. Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu muun muassa riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, alueellisia ja valtakunnallisia riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä sekä erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Joensuussa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

● alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
● hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
● riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
● suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
● tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
● neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
● valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa
● valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopi- muksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.12.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Riistasuunnittelija, Pohjois-Karjala.

Lisätietoja antavat:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104
Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, puhelin 029 431 2105
Apulaisjohtaja Jari Pigg, jari.pigg@riista.fi, puhelin 029 431 2102


Erikoissuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 3/2020–6/2021

Erikoisuunnittelijan tehtävänä on MetsäpeuraLIFE- hankkeessa (LIFE15 NAT/FI/000881) valmisteltavan metsäpeurakannan hoitosuunnitelman valmistelu.

Suomen riistakeskus on mukana toteuttamassa Metsähallituksen koordinoimaa MetsäpeuraLIFE-hanketta, jonka päätavoitteena on palauttaa metsäpeura sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle. Tähän pyritään palautusistutusten ja monipuolisen keinovalikoiman avulla, joiden tavoitteena on tukea metsäpeurakannan vahvistumista ja levittäytymistä sekä seurata kannan kehitystä.

Erikoissuunnittelijan tehtäviin kuuluu:

 • hoitosuunnitelman osioiden valmistelu- ja kirjoitustyöt
 • sidosryhmätyö ja sidosryhmien osallistaminen hoitosuunnitelman laadintaan

Tehtävän sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuten osoitettua perehtyneisyyttä metsäpeurakannan ekologiaan, tutkimukseen ja kannanhoitoon
 • näkemystä monilajisen kannanhoidon (hirvieläimet/suurpedot) kehittämisestä
 • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista taitoa; ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi
 • yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä, neuvottelutaitoja sekä valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa

Lisäksi eduksi katsotaan: riistakantojen arviointimenetelmien ja riistantutkimuksen tunteminen ja yleisosaaminen sektorilta, verkostoitumistaidot ja paikkatieto-osaaminen.

Palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 13.12.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Suunnittelija / metsäpeuraLIFE.

Lisätietoja antavat:

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi
Riistapäällikkö Mikael Luoma, puh. 029 431 2271,  mikael.luoma@riista.fi


Kolmea suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2021 loppuun saakka

Suunnittelijoiden työtehtävinä ovat mm:

 • kosteikkoelinympäristöjen hoidon kehittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät ja kehityshankkeiden edistäminen
 • kosteikkoympäristöjen hoidon kehittämiseen liittyvä sidosryhmäyhteistyö ja sen edistäminen
 • muut vesilintukantojen hoidon edistämiseen liittyvät tehtävät
 • haitallisten vieraslajien pyynnin tehostamiseen liittyvät tehtävät

Edellytämme:

 • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta
 • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
 • metsästyslainsäädännön tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
 • englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja tarvittaessa myös ulkomailla
 • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 3.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimen sijoituspaikkoina on sopimuksen mukaan jokin Suomen riistakeskuksen aluetoimistoista.

Suunnittelijan tehtävien täyttäminen edellyttää, että valtion vuoden 2020 talousarviossa momentille 30.40.50 Riistatalouden edistäminen myönnetään hallitusohjelman ja hallituksen esityksen mukaisesti erillismääräraha vesilintujen elinympäristöjen tilan parantamiseen ja että maa- ja metsätalousministeriö myöntää tästä määrärahasta erillisavustuksen Suomen riistakeskukselle. Kyseisen erillismäärärahan tehokas hyödyntäminen edellyttää, että suunnittelijat voitaisiin palkata mahdollisimman nopeasti vuoden 2020 alusta, joten tästä syystä tehtävät julistetaan ehdollisena haettavaksi jo nyt.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 13.12.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Suunnittelija/Elinympäristöt

Lisätietoja antavat:

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi
Erikoissuunnittelija Mikko Alhainen, puh. 029 431 2401, mikko.alhainen@riista.fi

 


Suomen riistakeskus hakee viestintäharjoittelijaa

kolmen kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävän sijoituspaikka on Suomen riistakeskuksen keskustoimisto osoitteessa Sompiontie 1, Helsinki.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu:

 • verkkoviestintä
 • sosiaalinen media
 • sisäinen viestintä
 • tapahtumiin liittyvät valmistelutehtävät
 • asiantuntijoiden avustaminen viestinnässä
 • muut viestinnän avustavat tehtävät

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • alalle soveltuvia ammattikorkeakoulu- tai korkeakouluopintoja
 • Word press -julkaisujärjestelmän tuntemusta
 • sosiaalisen median hallintaa
 • suomen kielen erinomaista kirjallista taitoa
 • tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
 • riistatalouden ja metsästyksen tuntemus on eduksi

Tehtävän palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan mahdollisimman pian.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 11.11.2019 klo 09.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi. Aihekenttään maininta ”VIESTINTÄHARJOITTELIJA”.

Suomen riistakeskus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja valvonnassa toimiva itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jolla on 15 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Suomen riistakeskuksen tehtävänä on edistää kestävää riistataloutta, tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa, huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta ja hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

 

Lisätietoja antavat:

Viestintäpäällikkö Klaus Ekman, puh. 029 431 2103, klaus.ekman@riista.fi

Viestintäsuunnittelija Mirja Rantala, puh. 029 431 2125, mirja.rantala@riista.fi

Viestintäsuunnittelija Tero Kuitunen, puh 029 431 2122, tero.kuitunen@riista.fi

___________________________________________________________________________________________________

Suomen riistakeskus hakee kolmea SUUNNITTELIJAA

Suomen riistakeskukseen haetaan kolmea suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 11/2019–06/2025. Suunnittelijoiden tehtävänä on LIFE BOREALWOLF -hankkeessa esitettyjen suden suojeluun ja kannanhoitoon liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. Se on mukana toteuttamassa Luonnonvarakeskuksen koordinoimaa LIFE BOREALWOLF -hanketta, jonka päätavoitteena on saada susikanta suotuisan suojelun tasolle. Tähän pyritään ihmisen ja suden yhteiseloa edistävin toimenpidekokonaisuuksin, jotka käsittävät mm. vahinkojen ennaltaehkäisyä, aktiivista susiviestintää sekä laittoman tappamisen vähentämistä.

Suunnittelijoiden tehtäviin kuuluu:

 • petovahinkojen maastotarkastukset ja neuvonta, DNA-keräyksen ja suurpetoyhdyshenkilöverkoston toiminnan tukeminen
 • kotieläin- ja metsästyskoiravahinkojen ennaltaehkäisyn toteuttaminen ja menetelmien kehittäminen
 • koulutusmateriaalituotanto sekä koulutusten järjestäminen eri kohderyhmille, sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
 • tiedonvaihto asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa, sähköisten opasmateriaalien koostaminen
 • hankkeen monitorointi ja raportointi
 • kehityshankkeiden edistäminen

Tehtävän sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto. Alustavan suunnitelman mukaan suunnittelijat sijoitetaan seuraaville aluetoimistoille: Joensuu, Seinäjoki ja Suomussalmi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuten osoitettua perehtyneisyyttä suurpetoihin ja niiden kannanhoitoon ja kannanarviointiin
 • riistatalouden, metsästyksen ja suurpetopolitiikan hyvää tuntemusta
 • neutraalia suhtautumista suurpetoihin ja riistantutkimukseen
 • suomen kielen erinomaista taitoa; ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi
 • yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä, neuvottelutaitoja sekä valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa

Lisäksi eduksi katsotaan: kokemus hirvieläinten ja suurpetojen kannanhoidosta, kannanarvioinnista sekä metsästyksestä, kokemus riistakameroista ja vahinkojentorjuntamenetelmistä sekä paikkatieto-osaaminen.

Palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 4.10.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Suunnittelija/Elinympäristöt

Lisätietoja antavat:

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi


Suomen riistakeskuksen Rannikko-Pohjanmaan toiminta-alueella ilmoitetaan haettavaksi

riistasuunnittelijan toimi.

Suomen riistakeskuksen Rannikko-Pohjanmaan alueella toimii 8 ruotsinkielistä riistanhoitoyhdistystä. Alueen erikoisosaamista ovat hylkeet ja rannikkoa koskevat aiheet. Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu myös valtakunnallisia riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä ja alueellisia riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä sekä erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista. Henkilöltä edellytetään käytännön kokemusta sekä ruotsin- että suomenkielisistä tehtävistä.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen Rannikko-Pohjanmaan aluetoimisto Vaasassa/Mustasaaressa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

– alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa

– hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta

– riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta

– suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa

– hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa

– neuvottelutaitoa ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä

– valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen

– valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan viimeistään 1.11.2019.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 14.6.2019 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi.

Lisätietoja antavat:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, puh. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

Apulaisjohtaja Jari Pigg, puh 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi


Suomen riistakeskus hakee

SUUNNITTELIJAA

Suomen riistakeskukseen haetaan suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2019-31.7.2020. Hyvinvointia riistasta – Välmående av vilt -hankkeessa toimivan suunnittelijan tehtävänä on tukea hankkeeseen valittuja pilottimetsästysseuroja ja -seurueita valkohäntäpeuran metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä erityisesti pohtia valkohäntäpeuran metsästyksestä saatavia hyötyjä metsästysseuralähtöisesti. Pilottiseurat sijoittuvat Suomen riistakeskus Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Satakunnan, Etelä-Hämeen ja Pohjois-Hämeen alueille.

Suunnittelijan tehtäviin tulee kuulumaan

 • toimia ensisijaisesti hankkeeseen osallistuvien metsästysseurojen asiantuntija-apuna
 • metsästysseurojen ja -seurueiden tukeminen vierasmetsästyskäytäntöjen kehittämisessä ja peuranlihan myymiseen ja jalostamiseen liittyvissä toiminnoissa
 • osallistuminen hankkeeseen liittyvien työpajojen, tapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen
 • osallistua yleisesti pienten hirvieläinkantojen hyödyntämisen kehittämiseen osana Suomen riistakeskuksen toimintaa

Tehtävän sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suo- men riistakeskuksen aluetoimisto ensisijaisesti Turussa tai Helsingissä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

 • korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta
 • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa
 • neuvottelutaitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä sekä valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen hankealueella

Palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.5.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Suunnittelija.

Lisätietoja antavat

Viestintäpäällikkö Klaus Ekman, puh. 029 431 2103, klaus.ekman@riista.fi

Hankkeen projektipäällikkö Mikael Wikström, puh. 029 431 2123, mikael.wikstrom@riista.fi

Riistapäällikkö Mikko Toivola, puh. 029 431 2341. mikko.toivola@riista.fi


Suomen riistakeskus hakee

yhdeksää suunnittelijaa

määräaikaiseen (2019 – 2021) työsuhteeseen

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Suunnittelijoiden pääasiallisena tehtävänä on tukea riistanhoitoyhdistyksiä sekä metsästysseuroja ja -seurueita hirvieläinkantojen verotussuunnittelussa, hirvitalousaluetyön kehittämisessä, metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

Suunnittelijoiden tehtäviin tulee kuulumaan:

 • hirvieläintiedon ja muun riistatiedon käytön ja valikoivan verotuksen koulutus riistanhoitoyhdistyksissä ja metsästysseuroissa
 • pienten hirvieläinten kannanarviointien ja verotussuunnittelun kehittäminen paikallistasolla
 • yhteislupakäytäntöjen ja -mallien kehittäminen metsästysseuroissa
 • hirvitalousalueiden verotussuunnittelun kehittäminen
 • riistanhoitoyhdistystason verotussuunnittelun kehittäminen
 • hirvitalousalueverkoston päivittämiseen osallistuminen
 • sidosryhmäyhteistyön kehittämien riistakeskusalueella ja riistanhoitoyhdistystasolla
 • vahinkojen ennaltaehkäisytoiminnan kehittäminen mukaan lukien tiehallintoyhteistyö ja metsäviranomaisyhteistyö

Tehtävän sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto. Alustavan suunnitelman mukaan suunnittelijat sijoitetaan seuraaville aluetoimistoille: Kangasala, Seinäjoki, Kuopio, Jyväskylä, Hamina, Turku, Rovaniemi, Muhos ja Suomussalmi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • alempaa korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuten osoitettua perehtyneisyyttä hirvieläinkantojen hoitoon ja verotussuunnitteluun
 • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta ja Oma riista -palvelun käytön monipuolista hallintaa
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
 • neuvottelutaitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä sekä valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen sijoituspaikan riistakeskusalueella
 • valmiutta kehittää paikallistason riistataloutta ja riistatiedon käyttöä osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.12.2018 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Suunnittelija.

Lisätietoja antavat:

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, puh. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

 


Suomen riistakeskus hakee

erikoissuunnittelijaa

vakituiseen työsuhteeseen.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Erikoissuunnittelijan tehtäviin tulee kuulumaan:

 • susikannan hoitosuunnitelmassa määritellyn reviiriyhteistyön kehittäminen ja koordinointi, koulutusmateriaalituotanto sekä muiden hoitosuunnitelmatoimenpiteiden edistäminen
 • suurpetokantojen hoitosuunnitelmien jalkauttamiseen liittyvät työt
 • suurpetoyhdyshenkilöverkoston toiminnan tukeminen ja kehittäminen yhteistyössä Luken kanssa

Toimen sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

 • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta
 • riistatalouden, metsästyksen ja suurpetopolitiikan hyvää tuntemusta
 • paikkatieto-osaamista
 • metsästyslainsäädännön tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
 • englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja tarvittaessa myös ulkomailla
 • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 14.12.2018 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Erikoissuunnittelija.

Lisätietoja antaa:

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi