Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat

Suomen riistakeskus rekrytoi: Riistasuunnittelija Oulun toimialueelle

Riistasuunnittelijan tehtäviin kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Alueen riistasuunnittelijana toimipisteesi on Oulun aluetoimisto Muhoksella. Aluetoimiston toimialueeseen kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja alueella toimii 26 itsenäistä riistanhoitoyhdistystä, joiden toiminnan tukeminen on keskeinen osa riistasuunnittelijan työtä. Olet yhteistyökykyinen ja sinulla on mahdollisuus liikkua itsenäisesti laajalla Pohjois-Pohjanmaan alueella. Toimisto- ja matkapäivien lisäksi työtä voi tehdä joustavasti myös etänä. Suomen riistakeskuksella on modernit työkalut ja työtä tukevat tietojärjestelmät.

Menestyäksesi tehtävässä sinulla tulee olla:

 • alalle soveltuva ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto
 • hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
 • tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen

Hakijalle eduksi katsomme:

 • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
 • intohimoa kehittää suomalaista riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Riistasuunnittelijan palkka määräytyy voimassa olevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan. Täytämme paikan heti sopivan henkilön löydyttyä. Aloittaminen sopimuksen mukaan.

Hakemukset 31.5. klo 16 mennessä

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.5.2024 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi. Merkitse viestikenttään: ”Riistasuunnittelija Ouluun”.

Lisätietoja avoimista tehtävistä antavat:

julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104

riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, puhelin 029 431 2105

 


Suomen riistakeskus rekrytoi: Riistapäällikkö Ouluun ja Riistapäällikkö Pohjois-Savoon

Riistapäällikkö vastaa toimialueellaan kestävän riistatalouden toteutumisesta, riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemisesta, riistapolitiikan toimeenpanosta, sidosryhmäyhteistyöstä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Lisäksi riistapäällikkö toimii alueellisen riistaneuvoston esittelijänä. Toimialueeseen liittyvien tehtävien lisäksi riistapäällikön tehtäviin kuuluu osallistuminen riistatalouden edistämisen valtakunnallisiin tehtäviin ja hankkeisiin sekä erikseen sovittaviin kansainvälisiin tehtäviin. 

Tehtävän hoitaminen edellyttää

 • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuta soveltuvaa tutkintoa yhdistettynä käytännössä osoitettuun riistapäällikön tehtävien hallintaan 
 • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta 
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. 
 • englannin kielen taitoa 
 • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä 
 • käytännössä osoitettua johtamistaitoa 
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla 
 • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota 

Suomen riistakeskuksen Oulun aluetoimisto sijaitsee Muhoksella ja toiminta-alueella toimii 26 riistanhoitoyhdistystä. Pohjois-Savon aluetoimisto sijaitsee Kuopiossa ja toiminta-alueella toimii 23 riistanhoitoyhdistystä.  

Tehtävä edellyttää mahdollisuutta liikkua toimialueella itsenäisesti. Toimisto- ja matkapäivien lisäksi työtä voi tehdä joustavasti myös etänä. Suomen riistakeskuksella on modernit työkalut ja työtä tukevat tietojärjestelmät. 

Toimen palkkaus määräytyy voimassa olevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan viimeistään 1.8.2024. 

Hakemukset 31.5. klo 16 mennessä

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.5.2024 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi. Merkitse viestikenttään: ”Riistapäällikkö Pohjois-Savoon” tai ”Riistapäällikkö Ouluun”.

Lisätietoja avoimista tehtävistä antavat:

johtaja Jari Varjo, jari.varjo@riista.fi, puhelin 029 431 2112 

julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104 

riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, puhelin 029 431 2105 


Suomen riistakeskus hakee vuorotteluvapaan ajalle riistasuunnittelijaa Pohjois-Karjalaan

Pohjois-Karjalaan haetaan riistasuunnittelijaa määräaikaiseen toimeen vakituisen toimenhaltijan vuorotteluvapaan ajalle 1.7.–30.11.2024.

Riistasuunnittelijan tehtäviin kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Alueen riistasuunnittelijana toimipisteesi on Suomen riistakeskuksen Pohjois-Karjalan aluetoimisto Joensuussa. Olet yhteistyökykyinen ja sinulla on mahdollisuus liikkua itsenäisesti Pohjois-Karjalan alueella. Toimisto- ja matkapäivien lisäksi työtä voi tehdä joustavasti myös etänä. Suomen riistakeskuksella on modernit työkalut ja työtä tukevat tietojärjestelmät.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
 • hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
 • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
 • tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen
 • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.7.2024 tai sopimuksen mukaan.

Lisäksi hakijan tulee täyttää alla olevat vuorotteluvapaasopimuksessa palkattavalle henkilölle asetetut ehdot.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 17.5.2024 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Sähköpostiin aiheeksi/Kirjekuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan määräaikainen toimi, Pohjois-Karjala.

Lisätiedot:

Apulaisjohtaja Jari Pigg, puh. 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi ja julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Suomen riistakeskus

 Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. Riistakeskuksen palveluksessa meitä on yli 80 ja toimimme koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Teemme töitä joustavasti monipaikkatyömallilla hajautetussa toimintaympäristössä 15 alueella.

Vuorottelusopimuksen ehdot

Vuorottelusopimuksessa työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE- toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana tai päätoimisena yrittäjänä.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

 • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
 • Poikkeus: Seuraavissa tilanteissa sijaiseksi voidaan palkata henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vain yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista:
  • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
  • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään sama kuin vuorottelijalla.