Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat

Suomen riistakeskus hakee määräaikaista asiantuntijaa

Suomen riistakeskus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja valvonnassa toimiva itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jolla on 15 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Suomen riistakeskuksen tehtäviksi on riistahallintolaissa (158/2011) säädetty mm. edistää kestävää riistataloutta, tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa, huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta ja hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Suomen riistakeskus hakee sijaista asiantuntijan perhevapaan ajalle alkaen 1.6.2023. Työpanos koostuu pääasiassa asianhallinnan, asiakaspalvelun sekä riistanhoitoyhdistysten valtionapu- ja valvonnan rooleista. Sijaisuuden arvioitu kestoaika on yksi vuosi.

Asianhallintaroolissa hoidat tiimin jäsenenä kirjaamotoimintoja Dynasty -asianhallintajärjestelmän avulla. Sinulla on mielellään koulutus tai muutoin riittävä asiantuntemus kirjaamo- ja asianhallintatehtäviin. Asiakaspalvelutiimissä hoidat omalta osaltasi puhelinpalvelua sekä vastaat sähköisiin tiedusteluihin. Valtionapu- ja valvontatiimin jäsenenä tehtäviisi kuuluu riistanhoitoyhdistysten koulutus ja neuvonta talous- ja hallintoasioissa sekä riistanhoitoyhdistysten varojen käytön valvonta. Tehtävän hoitamisessa on eduksi hyvä riistanhoitoyhdistyskentän ja riistahallinnon tuntemus.

Edellytämme hakijalta:

 • tehtäviin soveltuvaa koulutusta (luonnonvara-ala, taloushallinto)
 • talous- ja asianhallinnan prosessien hallintaa sekä käytännössä osoitettua kokemusta
 • sujuvaa taloushallinto- ja Office -ohjelmien osaamista
 • erinomaista yhteistyökykyä ja tiimityötaitoja
 • mielellään riistanhoitoyhdistystoiminnan tuntemusta
 • hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa

Toimen sijoituspaikka on jokin riistakeskuksen toimipisteistä.

Sijaisuus on lähtökohtaisesti vuoden voimassa oleva 3 kk:n koeajalla. Sijaisuus tulisi ottaa vastaan viimeistään 1.6. 2023.

Palkka määräytyy riistakeskuksen työehtosopimuksen ja palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Mikäli katsot olevasi sopiva henkilö tähän tehtävään, lähetä hakemuksesi ja CV 5.4.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@riista.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Suomen riistakeskus, Kirjaamo Sompiontie 1 00730 Helsinki (lisää kuoreen merkintä: Perhevapaan sijaisuus).

Lisätietoja antavat:

apulaisjohtaja Jari Pigg,   p. 029 431 2102,  jari.pigg@riista.fi

hallintopäällikkö Tuomo Pispa,  p. 029 431 2106,  tuomo.pispa@riista.fi

JHT -päällikkö Sauli Härkönen, p. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi


Suomen riistakeskus hakee viestintäpäällikköä

Viestintäpäällikön vastuulla ovat riistakeskuksen ulkoinen ja sisäinen viestintä, brändin ja maineen kehittäminen, mediasuhteet, riistakeskuksen lehtien, Metsästäjän ja Jägarenin, päätoimittajana toimiminen sekä viestintätiimin vetäminen. Toimeen kuuluu myös muita esimiestehtäviä. Viestintäpäällikkö kuuluu johtoryhmään. Tehtävää voidaan kehittää valittavan henkilön mukaan.

Valittavalla henkilöllä tulee olla kokemusta strategisesta ja monikanavaisesta viestinnästä sekä mediasuhteiden ja muiden verkostojen hoidosta. Hänen tulee hallita eri kanavien käyttö viestinnän kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä. Metsästyksen ja riista-alan monipuolinen tuntemus ovat tehtävässä tärkeitä. Keskeistä on ymmärtää riistaan ja metsästykseen liittyvät moninaiset, monesti voimakkaat ja vastakkaiset mielipiteet.

Olet avoin, aktiivinen, positiivinen ja ratkaisukeskeinen ammattilainen – innostat ja motivoit työyhteisöä sekä pystyt viestimään metsästyksen ja riistatalouden tuottamista hyödyistä ja hyvinvoinnista. Tulet erinomaisesti toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja työskentelet joustavasti, tehokkaasti ja tuloksekkaasti myös paineen alla. Sinulla on toimeen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja työskentelet sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muu kielitaito on eduksi.

Tarjoamme monipuolisen, kehittyvän ja vastuullisen tehtävän joustavassa ja ketterässä organisaatiossa, jossa pääset työskentelemään riista-alan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa.

Palkkaus määräytyy Suomen riistakeskuksen palkkausjärjestelmän roolivaativuustason (S sopimuspalkkaiset) mukaisesti ja tehtävä on otettava vastaan 1.6.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän ensisijaisena sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen keskustoimisto Helsingissä. Etätyömahdollisuus riistakeskuksen käytäntöjen mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä antavat

johtaja Jari Varjo 3.-4.4. klo 08-18 (Puh. 029 431 2112) ja apulaisjohtaja Jari Pigg 5.-6.4. klo 08-18 (Puh. 029 431 2102)

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 14.4.2023 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi. Viestiin merkintä: Viestintäpäällikkö.


Haemme riistapäällikköä Suomen riistakeskukseen

Suomen riistakeskus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja valvonnassa toimiva itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jolla on 15 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Suomen riistakeskuksen tehtävänä on edistää kestävää riistataloutta, tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa, huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta ja hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Haemme riistapäällikköä Suomen riistakeskuksen Etelä-Hämeen toiminta-alueelle, jossa toimii 13 riistanhoitoyhdistystä ja jonka muodostavat Kanta-Hämeen maakunta, Urjala Pirkanmaan maakunnasta sekä Asikkala, Padasjoki, Lahti, Hollola ja Kärkölä Päijät-Hämeen maakunnan alueelta.

Riistapäällikkö vastaa toimialueellaan kestävän riistatalouden toteutumisesta, riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemisesta, riistapolitiikan toimeenpanosta, sidosryhmäyhteistyöstä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Lisäksi riistapäällikkö toimii Etelä-Hämeen alueellisen riistaneuvoston esittelijänä. Toimialueeseen liittyvien tehtävien lisäksi riistapäällikön tehtäviin kuuluu osallistuminen riistatalouden edistämisen valtakunnallisiin tehtäviin ja hankkeisiin sekä erikseen sovittaviin kansainvälisiin tehtäviin.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Hämeenlinnassa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

 • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuta soveltuvaa tutkintoa yhdistettynä käytännössä osoitettuun riistapäällikön tehtävien hallintaan
 • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.
 • englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • käytännössä osoitettua johtamistaitoa
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla
 • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassa olevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan viimeistään 30.6.2023.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 14.4.2023 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Riistapäällikkö, Etelä-Häme.

Lisätietoja antavat:

johtaja Jari Varjo, jari.varjo@riista.fi, puhelin 029 431 2112
julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104
riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, puhelin 029 431 2105
apulaisjohtaja Jari Pigg, jari.pigg@riista.fi, puhelin 029 431 2102


Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijan sijaista Kaakkois-Suomen aluetoimistoon

Kaakkois-Suomeen haetaan riistasuunnittelijan sijaista vuorotteluvapaajakson ajalle määräaikaiseen toimeen 1.8.–3.12.2023.

Riistasuunnittelijan tehtäviin kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Haminassa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
 • hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
 • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
 • tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen
 • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassa olevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan.

Lisäksi hakijan tulee täyttää alla olevat vuorotteluvapaasopimuksessa palkattavalle henkilölle asetetut ehdot.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 28.4.2023 klo 15.15 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Sähköpostiin aiheeksi/Kirjekuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan määräaikainen toimi, Kaakkois-Suomi.

Lisätietoja antavat:

apulaisjohtaja Jari Pigg, puh. 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi ja julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Vuorottelusopimuksen ehdot:

Vuorottelusopimuksessa työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE- toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

 • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
 • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
 • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään sama kuin vuorottelijalla.