Siirry sisältöön

Saaliin kaupallinen hyödyntäminen

EU-todistuksen hakemuslomake karhulle (pdf, esitäytetty)

EU-todistuksen hakemuslomake ilvekselle (pdf, esitäytetty)

Karhun ja ilveksen lihan ja muiden osien kaupallinen hyödyntäminen vaatii Suomen ympäristökeskuksen myöntämän myyntiluvan eli EU-todistuksen. Jos esimerkiksi suurpedon talja viedään ulkomaille, vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen myöntämä CITES-vientilupa.

EU-todistuksen tai CITES-luvan saamiseksi Suomen ympäristökeskus vaatii varsinaisten hakemuslomakkeiden lisäksi liitteeksi Suomen riistakeskuksen todistuksen siitä, että saaliiksi saatu karhu tai ilves on saatu saaliiksi poikkeusluvan tai alueellisen kiintiön nojalla. Todistuksen hakijana toimii poikkeusluvan saaja ja alueellisen kiintiön nojalla pyydystetystä karhusta saaliin saaja. Todistusta haetaan siitä Suomen riistakeskuksen aluetoimistosta, jonka alueelle poikkeuslupa on myönnetty tai poronhoitoalueen kiintiömetsästyksen osalta osoitteesta raportointi@riista.fi. Todistusta haetaan vapaamuotoisesti ja todistus on maksuton.

CITES-ohje metsästäjälle 2023 (karhu ja ilves) (pdf, 2 sivua)

Syken ohje karhun tuontiin, vientiin ja myyntiin (pdf, 4 sivua)

Riistakeskuksen ohje poikkeusluvan tai alueellisen kiintiön nojalla saadun saaliin todistuksesta (pdf)

Suomen ympäristökeskus, Suomen riistakeskus, Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus ovat laatineet 25.8.2017 yhteisen ohjeistuksen karhun lihan ja osien myyntiin sekä karhunruhojen käsittelyyn ja näytteenottoon (myös trikiini) liittyvien kysymysten osalta. Ohjeistus on päivitetty 31.5.2023.

Ohjeistus karhun lihan ja osien myyntiin sekä karhunruhojen käsittelyyn (pdf)

Lisätietoa:

Lisätietoa CITES-luvista (ymparisto.fi)

Lisätietoa A-liitteen lajeista ja EU-todistuksesta (ymparisto.fi)

 

Lisätietoja tähän sivuun liittyvissä kysymyksissä antaa erikoissuunnittelija Harri Norberg, p. 029 431 2115.