Siirry sisältöön

Lupahakemusten käsittelyajat

Suomen riistakeskuksen lupahallintoon kuuluvien lupatyyppien odotettavissa olevat käsittelyajat ovat seuraavat:

Lupatyyppi ja odotettavissa oleva käsittelyaika

 • Pyyntiluvat (ML 10 §) 1 kk
 • Hirvieläimen pyyntilupa (ML 26 §) 2 kk, viimeistään 10.8.
 • Uusi pyyntilupa (ML 29 §) 1 vk
 • Lupa eräisiin riistanhoidollisiin toimenpiteisiin (ML 40 §) 1 kk
 • Poikkeuslupa liikuntarajoitteiselle (ML 41 §:n 3 mom.) 1 kk
 • Luontodirektiivin mukaisten riistanisäkkäiden poikkeusluvat (ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat) (ML 41 a §:n 1 mom.) 1 kk
 • Luontodirektiivin mukaisten riistanisäkkäiden poikkeusluvat (ns. kannanhoidolliset poikkeusluvat) (ML 41 a §:n 3 mom.) 1 kk
 • Riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat (ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat) (ML 41 b §:n 1 mom.) 1 kk
 • Muiden riistanisäkkäiden poikkeusluvat (ML 41 c §) 1 kk
 • Poikkeuslupa riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän ja munien hävittämiseen (ML 41 d §) 1 kk
 • Vierasperäisen eläimen maahantuonti ja luontoon laskeminen (ML 42 §) 2 kk
 • Lupa poiketa rauhoittamattoman nisäkkään pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevasta kiellosta (ML 49 a §) 1 kk
 • Lupa koirakokeisiin ja koiran kouluttamiseen (ML 52 §:n 1 mom.) 1 kk
 • Lupa suden, karhun, saukon ja ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran metsästyskokeiden järjestämiseen ja tällaisen koiran kouluttamiseen (ML 52 §:n 3 mom.) 1 kk

Käsittelyajoissa on otettu huomioon se, että selvityspyyntöjen osalta hakijalle ja lausuntopyyntöjen osalta lausunnonantajille on varattava kohtuullinen aika, joka on yleensä vähintään kaksi viikkoa. Jos Suomen riistakeskus saa selvitykset ja lausunnot pyyntöä nopeammin, mahdollistuu samalla hakemuksen nopeampi käsittelyaika.

Akuutteja vahinkotilanteita koskevat poikkeuslupahakemukset voidaan käsitellä parhaimmillaan jopa 1-3 vrk:n sisällä.