Siirry sisältöön

Hirvieläinten metsästys

Tälle sivulle on koottu hirvieläinten metsästyksen eri vaiheissa tarvittavia lomakkeita.

Saate hirvieläinten pyyntiluvan saajille 2020

Pyyntilupien hankinta

Pyyntiluvan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen myöntää Suomen riistakeskus. Hakemus on toimitettava viimeistään huhtikuun loppuun mennessä Suomen riistakeskukselle.

Lue lisää hirvieläinten pyyntilupalomakkeista

 

Jahtiseurueiden metsästyssäännöt

Metsästyslain 8 §:n alueella (Lapissa sekä osassa Kainuuta ja Pohjois-Pohjanmaata) metsästysseurojen ja -seurueiden kannattaa laatia metsästyssäännöt hirvijahtiin, sillä metsästysjärjestelyt poikkeavat huomattavasti muusta Suomesta. Hyvillä säännöillä metsästys saadaan järjestäytyneeksi ja näin säästytään monilta hankalilta tilanteilta. Metsästysseura tai -seurue voi laatia sääntönsä omien tarpeidensa mukaan, mutta mallisäännöt helpottavat kullekin sopivien metsästyssääntöjen laatimisessa.

Seuran on sääntöjä muokatessaan varmistuttava siitä, että ne täyttävät lakien, asetusten ja hyvien metsästystapojen vaatimukset.

Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen
Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen
Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen

Metsästysseuran mallisäännöt valkohäntäpeuran metsästykseen

Metsästyksenjohtajan ilmoittaminen

Seurueen metsästyksenjohtaja ja varajohtaja on kätevintä määritellä Oma riista –palvelussa, jolloin ei tarvita muuta ilmoitusta.

Toissijaisesti: Hirvieläinten pyyntiluvan saajan on ennen metsästyksen alkamista ilmoitettava metsästyksenjohtajasta ja varajohtajista kirjallisesti sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa pyyntiluvassa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake
Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake
Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake

 

Saaliin ja havaintojen ilmoittaminen

Saalisilmoitus suositellaan tehtäväksi ja hirvihavainnot kirjattavaksi Oma riista –palvelua käyttäen.

Mikäli ei käytä Oma riista –palvelua, niin tiedot voi ilmoittaa hirvitietokortilla. Hirvitietokortti löytyy tältä sivulta ladattavassa muodossa (pdf). Lomakkeita tai paperisen pyyntilupamaksun voi tarvittaessa pyytää myös Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamosta (s-posti: lupahallinto.kirjaamo@riista.fi).

Hirvitietokortilla annettavan saalisilmoituksen yhteyteen liitetään tosite pyyntilupamaksun suorittamisesta ja ne postitetaan osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo, Kuralankatu 2, 20540 Turku. Kirjallisen saalisilmoituksen ja havaintojen tietoihin vaaditaan myös paikkatiedot (koordinaatit).

Hirvitietokortti_2020

Hirvitietokortin täyttöohjeet 2020

Hirvitietokorttien saate 2020

OHJE koordinaateista saalisilmoituslomakkeeseen_ML 26 §

Lue lisää hirvieläinten saalislomakkeista

 

Haavakkotilanteesta ilmoittaminen  (yhteisluvan tai seuran sisäiseen käyttöön)

Mikäli haavoittunutta eläintä ei löydy, voidaan täyttää oheinen haavakkolomake ja toimittaa se esim. yhteisluvan vetäjälle. Muistathan kirjata tapahtumat ylös tuoreeltaan ja ilmoittaa haavakosta naapuriseuralle, mikäli hirvi siirtyy pois omalta metsästysalueelta.

Selvitys haavoitetusta hirvestä (.doc)

Selvitys haavoitetusta hirvestä (.odt)

Selvitys haavoitetusta hirvestä (.pdf)