Siirry sisältöön

Jousiampumakoe

Jousiasetta saa käyttää villikanin, metsäjäniksen, rusakon, oravan, euroopanmajavan, kanadanmajavan, piisamin, rämemajavan, tarhatun naalin, ketun, supikoiran, pesukarhun, mäyrän, kärpän, hillerin, näädän, minkin, metsäkauriin, kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran, metsäpeuran, muflonin ja villisian sekä riistaeläimiin kuuluvien lintujen samoin kuin rauhoittamattomien eläinten ampumiseen.

 

Nuolen kärjen on oltava sellainen, että asianmukainen osuma on heti tappava. Euroopanmajavan, kanadanmajavan, metsäkauriin, kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran, metsäpeuran, muflonin tai villisian ampumiseen, nuolessa on käytettävä leikkaavaa kärkeä, jonka halkaisija on vähintään 22 millimetriä.

Jos jousiasetta käytetään euroopanmajavan tai kanadanmajavan ampumiseen, nuoli on lisäksi kytkettävä siimalla jouseen.

Jousikoe

Metsäkaurista, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, muflonia tai villisikaa jousella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka on suorittanut metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetun ampumakokeen (ns. jousikoe). Jousikokeesta säädetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (katso maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta).

Jousikokeessa ammutaan kolme (3) taulukärkistä nuolta 180 sekunnin aikana 18 metrin ampumaetäisyydeltä. Aika alkaa ensimmäisestä laukauksesta. Nuolet tulee saada osumaan hirvi- ja peura-ampumakoetaulun keskiöön.

 

Jousikoe suoritetaan hirvikuvion irrotettavaan keskiöön, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katso alueesi jousiampumakokeiden ajankohdat.

 

Tietoa rihlatun luotiaseen ampumakokeista.