Siirry sisältöön

Metsästysseurat

Metsästysseurat ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä, riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa.

Metsästysseuran jäsenellä on oikeus metsästää ja tehdä riistanhoitoa niillä alueilla, joihin metsästysseuralla on metsästysoikeus.

Metsästysseuralla on vuosittain kaksi kokousta. Talvikokouksessa käsitellään talous- ja toiminta-asiat ja valitaan seuran johtokunta. Kesäkokouksessa päätetään metsästysjärjestelyistä, kuten saaliskiintiöistä.

Jos olet hakemassa metsästysseuran jäseneksi, saat paikallisten metsästysseurojen yhteystiedot riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalta.

Metsästysseurojen etujärjestö on Suomen Metsästäjäliitto. Sieltä saa lisää tietoa ja neuvontaa metsästysseuratoiminnasta.

Siirry Suomen Metsästäjäliiton sivuille