Siirry sisältöön

Vierasperäisen riistaeläimen ja riistaeläinkannan maahantuonti ja luontoon laskeminen

Hae lupaa Oma riista -palvelussa:

Piirros linnunpesistä, joista lähtee nuoli kohti Suomen karttaa. Vieressä Oma riista -logo ja teksti "Vierasperäisen riistaeläimen maahantuonti".

Metsästyslain 42 §:ssä tarkoitetaan

1) vierasperäisellä riistaeläimellä villikania, kanadanmajavaa, tarhattua naalia, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa ja muflonia sekä kanadanhanhea ja fasaania

2) vierasperäisellä riistaeläinkannalla 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja riistaeläimiä, jotka eivät kuulu vierasperäisiin riistaeläimiin ja jotka ovat peräisin muualla kuin Suomessa esiintyvästä luonnonvaraisesta kannasta tai Suomen ulkopuolella tarhatusta kannasta.

Metsästyslain 42 §:n mukaan vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta ja Euroopan unionin jäsenvaltiosta sekä niiden laskeminen luontoon on kielletty ilman Suomen riistakeskuksen lupaa. Lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa voidaan antaa määräyksiä siitä, miten maahantuonti ja tuonti toisesta jäsenvaltiosta sekä luontoon laskeminen on suoritettava.

Samoja periaatteita sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

Haitallisten vieraslajien maahantuonti ja ympäristöön päästäminen on kielletty.

Suomen riistakeskuksen myöntämän luvan lisäksi voit tarvita Suomen ympäristökeskuksen myöntämän CITES-luvan tai EU-todistuksen ja/tai Ruokaviraston myöntämän tuontiluvan.

Lisätietoja:

Jos luvan hakeminen Oma riista -palvelussa ei ole mahdollista, lupaa voi hakea myös lomakkeella:

Luvan hakemuslomake 42 § (doc)

Luvan hakemuslomake 42 § (pdf)

 

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat