Siirry sisältöön

Ohjeet ennen ja jälkeen karhujahtia

Ennen karhujahtia

Karhun metsästys alkaa vuosittain 20. elokuuta. Poronhoitoalueella karhun pyynti tapahtuu itäiselle ja läntiselle alueelle määritellyin kiintiöin. Muun Suomen alueelle Suomen riistakeskus myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia.

Poronhoitoalue: kiintiötilanne

Poronhoitoalueella jäljellä olevan kiintiön suuruuden voi tarkistaa verkkosivuilta: etusivu / Karhusaaliit.

Muu Suomi: luvanhankinta

Karhu kuuluu tiukasti suojeltuihin lajeihin, joiden metsästystä säädellään EU:n luontodirektiivillä. Suomessa karhukanta on riittävän suuri siihen, että sen kokoa voidaan vahvistetun hoitosuunnitelman mukaisesti säädellä kannanhoidollisella metsästyksellä.

Lupahakemus tulee jättää viimeistään kesäkuussa.

Lue lisää kannanhoidollisista poikkeusluvista

Poikkeuslupien nojalla pyydettävien karhujen osalta poikkeusluvan saaja on yleensä järjestänyt kirjallisen ilmoittautumismenettelyn ja antanut tarkat ohjeet metsästysjärjestelyistä.

 

Karhujahdin jälkeen

Kaatoilmoitus

Kaadetusta karhusta tulee tehdä lakisääteinen saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle jommallakummalla tavalla:

  • sähköisessä asiointipalvelussa: oma.riista.fi (sekä poronhoitoalue että muu Suomi)
  • sähköpostilla lähimpään aluetoimistoon (poronhoitoalueella osoitteeseen raportointi@riista.fi)

Tutkimusnäytteet

Luonnonvarakeskus toivoo kaadetuista karhuista näytteitä. Poronhoitoalueen kiintiökarhujen osalta Suomen riistakeskus toimittaa kaatajalle ohjeet ja lomakkeet sähköpostitse (tai postitse). Poikkeuslupien nojalla pyydettävien karhujen osalta tarvittavat lomakkeet on toimitettu päätöksen mukana poikkeusluvan saajalle.

Tutustu näytteenoton ohjeisiin

Myynti ja käyttö

Metsästäjien omaan käyttöön tarkoitettua karhunlihaa eivät koske elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Ruokavirasto suosittelee, että trikiinialttille eläinlajeille, kuten karhulle, tehtäisiin aina trikiinitutkimus. Omaan käyttöön tai yksityiselle henkilölle luovutettavalle karhunlihalle trikiinitutkimuksen voi tehdä metsästäjä Eviran ohjeiden mukaisesti. Trikiininäytteet tutkitaan Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa.

Sen sijaan yleiseen kulutukseen tai yksityiselle henkilölle luovutettavalle tarkastamattomalle karhun lihalle tulee tehdä trikiinitutkimus. Yleiseen kulutukseen tulevalle karhunlihalle trikiinitutkimus tehdään lihantarkastuksen yhteydessä riistankäsittelylaitoksessa, riistankäsittelylaitokseksi hyväksytyssä kotieläinten teurastamossa tai pienteurastamossa tai luonnonvaraisen riistan teurastamiseen hyväksytyssä poroteurastamossa.

Lue lisää luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksesta (Ruokavirasto)

Mikäli karhun ruhonosia tai lihoja aiotaan myydä, on Suomen ympäristökeskukselta (Syke) hankittava Cites-todistus. Hakemukseen on laitettava liitteeksi Suomen riistakeskuksen myöntämä todistus poikkeusluvan tai alueellisen kiintiön nojalla saadusta saaliista (=saalistodistus). Poronhoitoalueen kiintiökarhujen osalta Suomen riistakeskus toimittaa kaatajalle Syken Cites-hakemuslomakkeen täyttöohjeineen ja myöntää vapaamuotoisella hakemuksella haettavan saalistodistuksen (haetaan s-postitse osoitteesta raportointi@riista.fi). Poikkeuslupien nojalla kaadettujen karhujen osalta Cites-hakemuslomake ohjeineen on toimitettu päätöksen mukana poikkeusluvan saajalle. Poikkeusluvan saaja hakee saalistodistusta poikkeuslupapäätöksen antaneelta Suomen riistakeskuksen aluetoimistolta.

Lue lisää kaupallisesta hyödyntämisestä

Suomen ympäristökeskus, Suomen riistakeskus, Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus ovat laatineet 25.8.2017 yhteisen ohjeistuksen karhun lihan ja osien myyntiin sekä karhunruhojen käsittelyyn ja näytteenottoon (myös trikiini) liittyvien kysymysten osalta. Ohjeistus on päivitetty 31.5.2023.

Ohjeistus karhun lihan ja osien myyntiin sekä karhunruhojen käsittelyyn (pdf)