Siirry sisältöön

Lupahallinto

Lupahallinto on osa riistahallintolain mukaisia Suomen riistakeskuksen julkisia hallintotehtäviä.

Tyypillisiä lupahallintoasioita ovat esimerkiksi hirven metsästystä koskevien pyyntilupahakemusten käsittely ja pyyntilupapäätösten tekeminen. Myös riistaeläinlajien rauhoituksesta poikkeaminen ja kiellettyihin pyyntimenetelmiin ja pyyntivälineisiin liittyvät lupa-asiat kuuluvat Suomen riistakeskukselle.

Suomen riistakeskuksen sähköisestä lupahakemuspalvelusta voi hakea tällä hetkellä seuraavia pyynti- ja poikkeuslupia:

  • karhun, suden ja ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat
  • ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueella
  • riistalintujen poikkeusluvat
  • rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat
  • hirvieläinten uudet pyyntiluvat (ML28§)
  • poikkeusluvat 41 A § vahinkoperusteinen (suurpedot, saukko, hylkeet, euroopanmajava, hilleri, näätä, metsäjänis)
  • poikkeusluvat 41 C § vahinkoperusteinen (muut riistanisäkkäät, joita ei haeta hakemustyypillä poikkeuslupa 41 A § vahinkoperusteinen)

Palveluun lisätään edelleen uusia hakemustyyppejä.

Tunnistautuminen lupahakemuspalveluun tapahtuu Oma riista -palvelun tunnuksin tai pankkitunnuksia käyttäen.

Tieto sähköiseen hakemukseen tehdystä päätöksestä saapuu hakijalle sähköpostitse, minkä jälkeen lupa on maksettava seitsemän vuorokauden kuluessa joko sähköpostissa olevasta linkistä tai lupahakemuspalvelussa.

Sähköinen lupahakemuspalvelu tarjoaa hakijoille monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Luvanhakija saa muun muassa käyttöönsä oman sivun, jossa voi hakemuksen jättämisen lisäksi pitää arkistoa haetuista luvista sekä niihin annetuista päätöksistä. Palvelun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa lupahakuprosessia.

Siirry sähköiseen lupahakemuspalveluun

Ohje sähköisen lupahakemuspalvelun käyttöön (video)


Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää lupahakemuspalvelua, voit lähettää hakemuksen sähköpostitse tai kirjepostina.

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Suomen riistakeskus
Lupahallintokirjaamo
Sompiontie 1
00730 Helsinki

Selaa hakemuslomakkeita

Lue lupamaksuista