Siirry sisältöön

Lupahallinto

Lupahallinto on osa riistahallintolain mukaisia Suomen riistakeskuksen julkisia hallintotehtäviä.

Tyypillisiä lupahallintoasioita ovat esimerkiksi hirven metsästystä koskevien pyyntilupahakemusten käsittely ja pyyntilupapäätösten tekeminen. Myös riistaeläinlajien rauhoituksesta poikkeaminen ja kiellettyihin pyyntimenetelmiin ja pyyntivälineisiin liittyvät lupa-asiat kuuluvat Suomen riistakeskukselle.

Suomen riistakeskuksen lupahakemussivuilta voi hakea tällä hetkellä sähköisesti seuraavia pyynti- ja poikkeuslupia:

  • ML 26 § hirvieläinten pyyntiluvat
  • hirvieläinten uudet pyyntiluvat (ML 28 §)
  • karhun ja ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat
  • ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueella
  • riistalintujen poikkeusluvat
  • rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat
  • poikkeusluvat 41 A § vahinkoperusteinen (suurpedot, saukko, hylkeet, euroopanmajava, hilleri, näätä, metsäjänis)
  • poikkeusluvat 41 C § vahinkoperusteinen (muut riistanisäkkäät, joita ei haeta hakemustyypillä poikkeuslupa 41 A § vahinkoperusteinen)

Sähköiseen palveluun lisätään edelleen uusia hakemustyyppejä. Muita riistaeläimiin liittyviä pyynti- ja poikkeuslupia sekä muita Suomen riistakeskuksen myöntämiä lupia haetaan hakemuslomakkeilla.

Lupien hakeminen sähköisesti edellyttää Oma riista -palveluun rekisteröitymistä. Tunnukset luodaan ensimmäisen käyttökerran yhteydessä oma.riista.fi -sivun ”Luo Oma riista -tunnus” -painikkeesta pankkipalvelutunnuksien ja sähköpostin avulla.

Sähköisen hakemuksen lähettämisen yhteydessä valitaan päätökselle toimitustapa. Päätöksen liitteineen ja laskuineen saa joko Oma riista -palveluun saapuvaksi tai postitoimituksena. Sähköisen päätöksen ratkaisusta saapuu hakijalle sähköposti ja käsittelymaksun maksuaika on 21 päivää päätöksen ratkaisusta. Maksaminen onnistuu palvelusta löytyvän maksutoiminnon kautta. Myös postitoimituksella pyydetyt päätökset ovat luettavilla Oma riista -palvelussa heti niiden ratkaisusta lähtien.

Lupien hakeminen sähköisesti tarjoaa hakijoille monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Lupien hallintasivulla hakija näkee jättämänsä hakemukset, ratkaistut päätökset ja pääsee nopeasti luvan pääkäyttäjäsivulle. Tällä sivulla hallinnoidaan lupaa ja jätetään mm. lupiin liittyvät saalisilmoitukset. Sähköisen palvelun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa lupahakuprosessia.

Siirry lupahakemussivulle

Ohjeita (myös videoita) sähköisen Oma riista -palvelun käyttöön löytyy sivulta Riistainfo.fi.


Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä lupahakemusta sähköisesti Oma riista -palvelussa, voit lähettää hakemuksen sähköpostitse tai kirjepostina.

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Suomen riistakeskus
Lupahallintokirjaamo
Sompiontie 1
00730 Helsinki

Selaa hakemuslomakkeita

Lue lupamaksuista