Siirry sisältöön

Harmaahylkeen ja itämerennorpan kiintiömetsästys

Harmaahyljettä eli hallia sekä itämerennorppaa voidaan metsästysaikana pyytää maa- ja metsätalousministeriön asettaman alueellisen kiintiön rajoissa. Metsästysaika on huhtikuun 16. päivästä joulukuun loppuun asti.

Hylkeenpyytäjien on tärkeää seurata kunakin ajanhetkenä alueellisten kiintiöiden tilannetta ja huomioida myös kiintiöasetusten voimassaoloajat metsästysvuosittain (1.8.-31.7.). Hallia koskeva asetus on kaksivuotisena voimassa 31.7.2024 asti. Itämerennorpan osalta asetus tuli voimaan 31.8.2023 ja on voimassa 31.7.2025 asti.

Hylkeiden kiintiömetsästys

Kun vahinkoja aiheuttavia yksilöitä havaitaan pyydysten ja kasvatuskassien lähistöllä, voidaan niitä kiintiön rajoissa alkaa poistaa välittömästi. Kalastajien ja metsästäjien yhteistyöllä metsästys kohdistuu vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin, jolloin haitat elinkeinoille vähenevät ja hyljekannan kestävä hoito on turvattu.

Hylkeiden esiintymisalue on jaettu kolmeen kannanhoidolliseen alueeseen, joilla on omat kiintiönsä. Alueelliset kiintiöt määritellään siten, ettei kantaa vaaranneta vaan lajit säilyvät suotuisasti suojeltuna.

  • Perämeren‒Merenkurkun kannanhoitoalueeseen kuuluvat Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntiin kuuluvat merialueet.
  • Lounais-Suomen kannanhoitoalue käsittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntiin kuuluvat merialueet.
  • Suomenlahden kannanhoitoalueen muodostavat Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntaan kuuluvat merialueet.

Harmaahylkeen kiintiöt (maa- ja metsätalousministeriön asetus 765/2022): Perämeren‒Merenkurkun kannanhoitoalueen kiintiö on 350 hallia, Lounais-Suomen kannanhoitoalueen kiintiö 400 hallia ja Suomenlahden kannanhoitoalueen kiintiö 300 hallia metsästysvuotta kohden. Asetus 765/2022 on voimassa 31.7.2024 asti.

Itämerennorpan kiintiöt (maa- ja metsätalousministeriön asetus 929/2023): Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella yhteensä enintään 375 norppaa. Muilla alueilla kiintiö on 0 norppaa.

Jäljellä olevien kiintiöiden suuruutta voi reaaliaikaisena seurata riista.fi:n etusivulta. Jos saaliskiintiö täyttyy ennen metsästyskauden päättymistä, määrää Suomen riistakeskus lopettamaan metsästyksen kyseisellä kannanhoitoalueella. Kiintiön täyttymisestä ja pyynnin lopettamisesta ilmoitetaan esimerkiksi alueellisin tiedottein ja Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla.

Lakisääteinen saalisilmoitus

Kiintiön täyttymistä seurataan saalisilmoitusten perusteella. Saaliiksi saadusta hallista tai itämerennorpasta on viimeistään kolmantena arkipäivänä ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Ilmoituksen voi tehdä Oma riista -palvelussa tai Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon (sähköisesti lähetettävät lomakkeet osoitteeseen saaliit@riista.fi). Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on sakotettava metsästysrikkomus.

Metsästetystä hallista ja itämerennorpasta pyydetään myös toimittamaan näyte Luonnonvarakeskukselle. Ohjeet näytteenottoon ja laskutusohjeet löytyvät Luonnonvarakeskuksen sivuilta.