Siirry sisältöön

Harmaahylkeen ja itämeren norpan kiintiömetsästys

Harmaahyljettä eli hallia sekä itämeren norppaa voidaan metsästysaikana pyytää maa- ja metsätalousministeriön asettaman alueellisen kiintiön rajoissa. Metsästysaika on huhtikuun 16. päivästä joulukuun loppuun asti.

Kun vahinkoja aiheuttavia yksilöitä havaitaan pyydysten ja kasvatuskassien lähistöllä, voidaan niitä kiintiön rajoissa alkaa poistaa välittömästi. Kalastajien ja metsästäjien yhteistyöllä metsästys kohdistuu vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin, jolloin haitat elinkeinoille vähenevät ja hyljekannan kestävä hoito on turvattu.

Hylkeiden esiintymisalue on jaettu kolmeen kannanhoidolliseen alueeseen, joilla on omat kiintiönsä. Alueelliset kiintiöt määritellään siten, ettei kantaa vaaranneta vaan lajit säilyvät suotuisasti suojeltuna. Metsästysvuoden 2022–2023 kiintiörajoitukset astuvat voimaan 12. elokuuta 2022.

  • Perämeren‒Merenkurkun kannanhoitoalueeseen kuuluvat Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntiin kuuluvat merialueet.
  • Lounais-Suomen kannanhoitoalue käsittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntiin kuuluvat merialueet.
  • Suomenlahden kannanhoitoalueen muodostavat Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntaan kuuluvat merialueet.

Harmaahylkeen kiintiöt: Perämeren‒Merenkurkun kannanhoitoalueen kiintiö on 350 hallia, Lounais-Suomen kannanhoitoalueen kiintiö 400 hallia ja Suomenlahden kannanhoitoalueen kiintiö 300 hallia.

Itämeren norpan kiintiöt: Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella yhteensä enintään 375 norppaa. Muilla alueilla kiintiö on 0 norppaa.

Jäljellä olevien kiintiöiden suuruutta voi reaaliaikaisena seurata riista.fi:n etusivulta. Jos saaliskiintiö täyttyy ennen metsästyskauden päättymistä, määrää Suomen riistakeskus lopettamaan metsästyksen kyseisellä kannanhoitoalueella. Kiintiön täyttymisestä ja pyynnin lopettamisesta ilmoitetaan esimerkiksi alueellisin tiedottein ja Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla.

Kiintiön täyttymistä seurataan saalisilmoitusten perusteella. Saaliiksi saadusta hallista tai norpasta on viimeistään kolmantena arkipäivänä ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Ilmoituksen voi tehdä Oma riista -palvelussa tai Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon (sähköisesti lähetettävät lomakkeet osoitteeseen saaliit@riista.fi). Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on sakotettava metsästysrikkomus.

Metsästetystä hallista ja itämeren norpasta pyydetään myös toimittamaan näyte Luonnonvarakeskukselle. Ohjeet näytteenottoon ja laskutusohjeet löytyvät Luonnonvarakeskuksen sivuilta.