Siirry sisältöön

Metsästyskauden saaliiksi 195 harmaahyljettä

Heinäkuun lopussa päättyneellä metsästyskaudella saatiin eri kannanhoitoalueilla saaliiksi kaikkiaan 195 harmaahyljettä eli hallia. Metsästyskauden 2015–2016 kokonaiskiintiöksi oli asetettu 1 050 hallia. Harmaahylkeen metsästysaika on Manner-Suomessa 16.4.–31.12.

Pyynti onnistui erittäin hyvin Suomenlahden kannanhoitoalueella, jossa koko 94 harmaahylkeen saaliskiintiö tuli täyteen. Lounais-Suomen kannanhoitoalueella pyydettiin 52 hallia kaikkiaan 273 hallin saaliskiintiöstä ja Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella 49 hallia kaikkiaan 683 hallin saaliskiintiöstä.

Metsästyskautena 2014–2015 metsästäjät saivat saaliikseen kaikkiaan 180 harmaahyljettä.

Harmaahyljettä voidaan Suomessa metsästää maa- ja metsätalousministeriön vuosittain vahvistaman alueellisen kiintiön rajoissa.  Viime metsästyskauden (1.8.2015–31.7.2016) kokonaiskiintiöksi oli asetettu 1 050 harmaahyljettä.

Hyljekantojen seuranta kuuluu Luonnonvarakeskuksen tehtäviin. Luonnonvarakeskus ilmoitti uuden arvion harmaahyljekannasta kesällä 2016. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettiin, että Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueelle myönnettiin metsästysvuodelle 2016–2017 enintään 633 hallin kiintiö, Lounais-Suomen kannanhoitoalueelle enintään 273 hallin kiintiö ja Suomenlahden kannanhoitoalueelle enintään 144 hallin kiintiö. Saaliskiintiö on siis maa- ja metsätalousministeriön esityksen mukaan aiempien vuosien tapaan kaikkiaan 1 050 harmaahyljettä. Kiintiömäärissä on sikäli eroa edellisvuoteen, että Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueen kiintiöstä siirrettiin 50 hallia Suomenlahden kannanhoitoalueen kiintiöön.

Suomen kannanhoitoalueet on vahvistettu maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2007 laatimassa Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmassa. Harmaahylkeiden määrä täyttää suotuisan suojelutason vaatimukset, sillä Itämeren kokonaiskanta on 40 000–50 000 harmaahyljettä.