Siirry sisältöön

Riistahallinto

Suomen riistakeskus on vuonna 2011 perustettu itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka hoitaa julkisia hallintotehtäviä ja muita riistahallintolaissa määrättyjä tehtäviä. Riistakeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ja on osa julkista riistakonsernia.

Suomen riistakeskuksella on 15 aluetoimistoa eri puolilla Suomea sekä keskustoimisto Helsingissä. Riistakeskuksen toteuttamaa riistapolitiikkaa tukevat valtakunnallinen riistaneuvosto ja alueelliset riistaneuvostot sekä paikalliset riistanhoitoyhdistykset.

Riistahallinnolle on asetettu yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, jossa tasapainossa ovat elinvoimaiset riistakannat, eettinen ja vastuullinen metsästys sekä hallinnassa olevat riistakonfliktit ja riistan aiheuttamat vahingot. Uusin lisäys vaikuttavuustavoitteisiin on, että riistatalous luo hyvinvointia.

Tutustu riistahallintolakiin (Finlex)