Siirry sisältöön

Rhy:n jäsenyys

Riistanhoitoyhdistysten jäseniä ovat kaikki kuluvana metsästysvuonna riistanhoitomaksun maksaneet henkilöt. Jäsenyys kestää metsästysvuoden kerrallaan. Jäsenyys näkyy metsästäjälle toimitettavassa metsästyskortissa ja Oma riista -palvelun tiedoissa.

Jäsenenä voi olla siinä riistanhoitoyhdistyksessä, jonka toiminta-alueella pääasiassa metsästää, tai siinä riistanhoitoyhdistyksessä, jonka toiminta-alueella olevassa kunnassa on kotipaikka. Samanaikaisesti ei voi olla usean riistanhoitoyhdistyksen jäsen. Jos ei halua kuulua riistanhoitoyhdistykseen, merkitään henkilö metsästäjärekisteriin kotikunnan perusteella.

Metsästäjätutkinnon suorittaneelta kysytään, mihin riistanhoitoyhdistykseen hän haluaa kuulua. Uuden metsästäjän kannattaa liittyä riistanhoitoyhdistykseen, jonka alueella hänellä on esimerkiksi metsästysseuran jäsenyys tai muu vakiintunut metsästysmahdollisuus. Näin hänelle tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa metsästysaluettaan koskeviin asioihin riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa.

Metsästäjä voi vaihtaa riistanhoitoyhdistystä ilmoittamalla metsästäjärekisteriin. Riistanhoitomaksun maksamisen jälkeen jäsenyyttä ei voi vaihtaa kesken metsästysvuotta. Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys lakkaa, jos riistanhoitomaksua ei suoriteta tai henkilö määrätään metsästyskieltoon.