Rhy:n jäsenyys

Riistanhoitoyhdistyksen jäseniä ovat kaikki kuluvana metsästysvuonna riistanhoitomaksun maksaneet henkilöt. Jäsenyys merkitään metsästäjälle toimitettavaan metsästyskorttiin.

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys määräytyy käytännössä jo silloin, kun uusi metsästäjä suorittaa metsästäjätutkintoa. Metsästäjätutkinnon vastaanottaja kysyy uudelta metsästäjältä, mihin riistanhoitoyhdistykseen hän haluaa liittyä, ja tieto ilmoitetaan metsästäjärekisteriin.

Jäsenenä voi olla siinä riistanhoitoyhdistyksessä, jonka toiminta-alueella pääasiassa metsästää, tai siinä riistanhoitoyhdistyksessä, jonka toiminta-alueella olevassa kunnassa on kotipaikka. Samanaikaisesti ei voi olla usean riistanhoitoyhdistyksen jäsen. Jos on maksanut riistanhoitomaksun mutta ei kuulu riistanhoitoyhdistykseen, merkitään henkilö metsästäjärekisteriin kotikunnan perusteella.

Uuden metsästäjän kannattaa liittyä sen riistanhoitoyhdistyksen jäseneksi, jonka alueella hänellä on metsästysoikeus (esimerkiksi metsästysseuran jäsenyys) tai jonka alueella hän tietää tulevansa pääasiassa metsästämään. Näin hänelle tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa metsästysaluettaan koskeviin asioihin riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa.

Metsästäjä voi vaihtaa riistanhoitoyhdistystä, mikäli toisen riistanhoitoyhdistyksen jäsenyyden ehdot täyttyvät. Jäsenyys kestää metsästysvuoden kerrallaan eikä sitä voi vaihtaa kesken metsästysvuoden riistanhoitomaksun maksamisen jälkeen. Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys lakkaa, jos riistanhoitomaksua ei suoriteta tai henkilö määrätään metsästyskieltoon.

Riistanhoitoyhdistyksen vaihtaminen

 

Päivitetty 19.4.2013