Siirry sisältöön

Rannikko-Pohjanmaa

Rannikko-Pohjanmaan alue ulottuu Siipyystä etelässä Kokkolaan pohjoisessa ja on raja maan ja meren välillä. Maasto vaihtelee karusta ulkosaaristosta voimakkaalla maannousulla reheviin viljelyalueisiin. Harmaahylje, itämerennorppa sekä hirvi ovat yleisiä. Alueella toimii kahdeksan ruotsinkielistä riistanhoitoyhdistystä. Alueen erikoisosaamista ovat hylkeet sekä rannikkoa koskevat aiheet.

Tapahtumatiedot (esim. ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot)

Yhteystiedot (esim. riistaneuvosto ja petoyhdyshenkilöt)

Alueen tulevat ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot.
Näytä kaikki tapahtumat

23.02.2021
18:30 - 21:00
Uudenkaarlepyyn seudun riistanhoitoyhdistys
Vuosikokous Nykarlebynejdens jaktvårdsförenings årsmöte 2021
Plats fört tillfället öppet
OBS. PÅ GRUND AV NYA RESTREKTIONER SÅ SKJUTS ÅRSMÖTET UPP PÅ OBESTÄMD TID.

Jaktvårdsföreningens årsmöte hålls 23.2.2021. Granskning av rösträtt från kl. 18.30. Förhandlingarna startar kl 19.00.

Mötesplatsen ännu öppen.
23.02.2021
19:00
Vöyrin seudun riistanhoitoyhdistys
Vuosikokous Årsmöte
Kokouspaikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Inhiberat, flyttas till annat datum.
23.02.2021
19:00 - 21:00
Maalahden seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto
Bergö jaktföreningens klubbhus
Perisgrundvägen 45
Kontaktperson Carl-Olof Åbonde tel.050-5594969
Förhandsanmälningar före 20.2.2021 pga Covid-19.
Ilmoittaminen ennen 20.2.2021 Covid-19 takia.
24.02.2021
18:00 - 19:00
Rannikko-Pohjanmaa
Muu tapahtuma Utbildningen om oma riista
Webbinar
Utbildningen är i första hand för föreningars kontaktpersoner i oma riista. Ämnet är att hur man kan rita och skapa jaktområden i oma riista tjänsten, hur man tar bort splitterområden, överlappandeområden och allmänna vägar och hur man måste märka vattenområden.
24.02.2021
18:00 - 21:00
Kokkolan seudun riistanhoitoyhdistys
Vuosikokous
Kokouspaikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Plats och datum meddelas senare
Paikka ja ajankohta ilmoitetan myöhemmin
24.02.2021
18:30
Pietarsaaren seudun riistanhoitoyhdistys
Vuosikokous Jaktvårdsföreningens årsmöte
Kokouspaikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt pga Corona-situationen.
24.02.2021
18:30
Maalahden seudun riistanhoitoyhdistys
Vuosikokous
Kommungården i Malax
Malmgatan 5, 66100 Malax
Malaxnejdens JVF årsmöte flyttas till en senare tidpunkt p g a Corona-epidemin. Jaktvårdsföreningens styrelse fattar ett skilt beslut om nytt mötesdatum och meddelar det till sina medlemmar via Viltcentralens evenemangskalender och som ett meddelande via Oma riista.
25.02.2021
19:00 - 21:00
Närpiön seudun riistanhoitoyhdistys
Vuosikokous Jaktvårdsföreningens årsmöte
Kokouspaikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Fullmaktsgranskning från kl 18:00. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 18:00
06.03.2021
09:00 - 17:00
Kokkolan seudun riistanhoitoyhdistys
Muu tapahtuma Markinventering/Maalaskinta
Kokouspaikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Mark inventering av hjortdjur och stora rovdjur 6-7.3
Maalaskinta hirvieläinten ja suur pedot6-7.3
17.03.2021
18:00 - 19:30
Lapväärtin seudun riistanhoitoyhdistys
Vuosikokous Vuosikokous
Kokouspaikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Platsen för mötet meddelas senare. Kan granskas via riista.fi
Kokouspaikka ilmoitetaan myöhe mmin. Löytyy silloin riista.fi sivusta
Fullmakstsgranskning med början 17:30
Valtakirjojen tarkastus klo 17:30 alkaen.
P.g.a. coronapandemin är mötet uppskjutet på obestämd tid.
Vallitsevan koronapandemian takia on kokous siirretty tulevaisuuteen.
23.03.2021
19:00 - 20:00
Uudenkaarlepyyn seudun riistanhoitoyhdistys
Rhy:n hirvieläinverotussuunnittelun tilaisuus lupaosakkaille Hjortdjurslicens planeringsmöte
Munsala slakthus Pelat
Södervägen 66950 Munsala
Nykarlebynejdns jaktföreningars representanter planerar beskattningen av hjortdjur.
Distansmöte via teams.
06.04.2021
18:00 - 20:30
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkintokoulutus Jägarexamenskurs
Korsholms vuxeninstitut
Skolvägen 1 65610 Korsholm
Vasanejdens jaktvårdsförening ordnar i samarbete med Korsholms Vuxeninstitut en svenskspråkig jägarexamenskurs, 15 lektioner fördelade på 5 tillfällen. Som lärare fungerar Anita Storm. Kursen ordnas på distans ifall det på grund av restriktioner inte är möjligt att hålla kursen på plats. Tentamen ingår inte i kursen utan arrangeras vid separata tillfällen av Vasanejdens jaktvårdsförening.

Kursinnehåll: bl.a. jaktlagstiftningen, jägarorganisationer, artkännedom, viltvård, användningen av skjutvapen, jaktformer, god jaktsed, hantering av bytet, mm. Kostnad för kursmaterial tillkommer
Anmälan till Korsholms vuxeninstitut
Kursavgift 21.50 €
06.04.2021
18:00
Pietarsaaren seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto Jägarexamenstillfälle
Pedersöre Gymnasium
Sursikvägen 45 68910 Bennäs
TILLFÄLLET FULLSATT / TILAISUUS TÄYNNÄ

Tvåspråkigt tillfälle. Kaksikielinen tilaisuus. 20 euro. Kontantbetalning / Käteismaksu. OBS! obligatorisk förhandsanmälning / Pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Max 10 personer/ korkeintaan 10 henkeä, Anmälan och mer info/ ilmoittautuminen ja lisätiedot Mattias Kanckos 050-5939536
07.04.2021
18:00
Rannikko-Pohjanmaa
Metsästäjätutkinnon vastaanottajien koulutus Metsästäjätutkinnon vastaanottajien koulutus (jht)
Etäkoulutus Citrix GoToWebinar
Koulutus on tarkoitettu riistanhoitoyhdistysten valitsemille metsästäjätutkinnon vastaanottajaksi ryhtyville henkilöille tai kertauksen vuoksi jo tehtävään nimitetyille.

Koulutuksessa käydään läpi metsästäjätutkinnon vastaanottajan rooli ja tehtävät.

Huomioi, että ilmoittaudut rekisteröitymällä hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista ja liityt koulutukseenkin mielellään jo 10 minuuttia ennen koulutuksen alkamista.

Koulutus järjestetään keskiviikkona 7.4.2021 klo 18.00–20.00.
Ilmoittautumislinkki:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1927174916723639567

Koulutuksessa tulee olla paikalla koko sen keston ajan, jotta saa koulutusmerkinnän Oma riista -palveluun.

Koulutukseen voi osallistua samalta koneelta, kokoontumisrajoituksia ja turvaetäisyyksiä noudattaen, useampikin koulutettava. Heidän metsästäjänumerot (8 numeroa) ja nimet tulee ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.

Lisätiedot:
Jaakko Hautanen, Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa p. 0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi
08.04.2021
18:00
Rannikko-Pohjanmaa
Ampumakokeen vastaanottajien koulutus Ampumakokeen vastaanottajien koulutus (jht)
Etäkoulutus Citrix GoToWebinar
Koulutus on tarkoitettu riistanhoitoyhdistysten valitsemille ampumakokeen vastaanottajaksi ryhtyville henkilöille tai kertauksen vuoksi jo tehtävään nimitetyille.

Koulutuksessa käydään läpi ampumakokeen vastaanottajan rooli ja tehtävät.

Huomioi, että ilmoittaudut rekisteröitymällä hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista ja liityt koulutukseenkin mielellään jo 10 minuuttia ennen koulutuksen alkamista.

Koulutus järjestetään torstaina 8.4.2021 klo 18.00 – 20.00 IIlmoittautumislinkki:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4064243990495468815

Koulutuksessa tulee olla paikalla koko sen keston ajan, jotta saa koulutusmerkinnän Oma riista -palveluun.

Koulutukseen voi osallistua samalta koneelta, kokoontumisrajoituksia ja turvaetäisyyksiä noudattaen, useampikin koulutettava. Heidän metsästäjänumerot (8 numeroa) ja nimet tulee ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.

Lisätiedot:
Jaakko Hautanen, Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa p. 0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi
12.04.2021
18:00
Rannikko-Pohjanmaa
Metsästäjätutkinnon vastaanottajien koulutus Utbildning, examinatorer för jägarexamen (ofu)
Distansutbildning, Citrix GoToWebinar
Utbildningen riktas till jaktvårdsföreningens blivande nya examinatorer för jägarexamen och som repetitionsutbildning till examinatorer vars utnämning går ut. I utbildningen behandlas den centrala lagstiftningen samt examinatorernas roll och uppgifter.

Anslut dig gärna ca 5-10 min innan utbildningen börjar, så att allt fungerar då utbildningen inleds.

Man registrerar sig för utbildningen via länken:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7670332067411700495

I första hand registrerar sig var och en på sin egen dator. Om flera personer deltar vid samma dator anmäls deltagarna på förhand till jvf:s verksamhetsledare och till utbildningens arrangör. Man bör dock beakta rådande begränsningarna pga. coronan.

Man bör vara närvarande under hela utbildningen för att få den noterad som godkänd i Oma riista tjänsten. Efter detta föreslår jvf:s styrelse personen till ifrågavarande uppgift och utnämningen görs av viltcentralen.

Tilläggsuppgifter:
Jaakko Hautanen, Finlands viltcentral Kust-Österbotten t. 0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi
14.04.2021
18:00
Rannikko-Pohjanmaa
Ampumakokeen vastaanottajien koulutus Ampumakokeen vastaanottajien koulutus (jht)
Etäkoulutus Citrix GoToWebinar
Koulutus on tarkoitettu riistanhoitoyhdistysten valitsemille ampumakokeen vastaanottajaksi ryhtyville henkilöille tai kertauksen vuoksi jo tehtävään nimitetyille.

Koulutuksessa käydään läpi ampumakokeen vastaanottajan rooli ja tehtävät.

Huomioi, että ilmoittaudut rekisteröitymällä hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista ja liityt koulutukseenkin mielellään jo 10 minuuttia ennen koulutuksen alkamista.

Koulutus järjestetään keskiviikkona 14.4.2021 klo 18.00 – 20.00 IIlmoittautumislinkki:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4064243990495468815

Koulutuksessa tulee olla paikalla koko sen keston ajan, jotta saa koulutusmerkinnän Oma riista -palveluun.

Koulutukseen voi osallistua samalta koneelta, kokoontumisrajoituksia ja turvaetäisyyksiä noudattaen, useampikin koulutettava. Heidän metsästäjänumerot (8 numeroa) ja nimet tulee ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.

Lisätiedot:
Jaakko Hautanen, Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa p. 0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi
15.04.2021
18:00
Rannikko-Pohjanmaa
Ampumakokeen vastaanottajien koulutus Utbildning, examinatorer för skjutprov (ofu)
Distansutbildning, Citrix GoToWebinar
Utbildningen riktas till jaktvårdsföreningens blivande nya examinatorer för skjutprov och som repetitionsutbildning till examinatorer vars utnämning går ut. I utbildningen behandlas den centrala lagstiftningen samt examinatorernas roll och uppgifter.

Anslut dig gärna ca 5-10 min innan utbildningen börjar, så att allt fungerar då utbildningen inleds.

Man registrerar sig för utbildningen via länken:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5862126921419643660

I första hand registrerar sig var och en på sin egen dator. Om flera personer deltar vid samma dator anmäls deltagarna på förhand till jvf:s verksamhetsledare och till utbildningens arrangör. Man bör dock beakta rådande begränsningarna pga. coronan.

Man bör vara närvarande under hela utbildningen för att få den noterad som godkänd i Oma riista tjänsten. Efter detta föreslår jvf:s styrelse personen till ifrågavarande uppgift och utnämningen görs av viltcentralen.

Tilläggsuppgifter:
Jaakko Hautanen, Finlands viltcentral Kust-Österbotten t. 0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi
19.04.2021
18:00
Pietarsaaren seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto Jägarexamenstillfälle
Pedersöre Gymnasium
Sursikvägen 45 68910 Bennäs
Tvåspråkigt tillfälle. Kaksikielinen tilaisuus. 20 euro. Kontantbetalning / Käteismaksu. OBS! obligatorisk förhandsanmälning / Pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Max 10 personer/ korkeintaan 10 henkeä, Anmälan och mer info/ ilmoittautuminen ja lisätiedot Mattias Kanckos 050-5939536
19.04.2021
18:00
Rannikko-Pohjanmaa
Metsästyksenvalvojien koulutus Utbildning för jaktövervakare (ofu)
Distansutbildning, Citrix GoToWebinar
Utbildningen riktas till jaktvårdsföreningens blivande nya jaktövervakare och som repetitionsutbildning till jaktövervakare vars utnämning går ut. I utbildningen behandlas den centrala jaktlagstiftningen samt jaktövervakarens roll och uppgifter.

Anslut dig gärna ca 5-10 min innan utbildningen börjar, så att allt fungerar då utbildningen inleds.

Man registrerar sig för utbildningen via länken:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8006705659610497296

I första hand registrerar sig var och en på sin egen dator. Om flera personer deltar vid samma dator anmäls deltagarna på förhand till jvf:s verksamhetsledare och till utbildningens arrangör. Man bör dock beakta rådande begränsningarna pga. coronan.

Man bör vara närvarande under hela utbildningen för att få den noterad som godkänd i Oma riista tjänsten. Efter detta föreslår jvf:s styrelse personen till ifrågavarande uppgift och utnämningen görs av viltcentralen.

Tilläggsuppgifter:
Jaakko Hautanen, Finlands viltcentral Kust-Österbotten t. 0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi
20.04.2021
18:00
Rannikko-Pohjanmaa
Metsästyksenvalvojien koulutus Metsästyksenvalvojien koulutus (jht)
Etäkoulutus Citrix GoToWebinar
Koulutus on tarkoitettu riistanhoitoyhdistysten valitsemille metsästyksenvalvojiksi ryhtyville henkilöille tai kertauksen vuoksi jo tehtävään nimitetyille.

Koulutuksessa käydään läpi keskeinen metsästyslainsäädäntö sekä metsästyksenvalvojan rooli ja tehtävät.

Huomioi, että ilmoittaudut rekisteröitymällä hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista ja liityt koulutukseenkin mielellään jo 10 minuuttia ennen koulutuksen alkamista.

Koulutus järjestetään tiistaina 20.4.2021 klo 18.00–20.00.
Ilmoittautumislinkki:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5380318727033427470

Koulutuksessa tulee olla paikalla koko sen keston ajan, jotta saa koulutusmerkinnän Oma riista -palveluun.

Koulutukseen voi osallistua samalta koneelta, kokoontumisrajoituksia ja turvaetäisyyksiä noudattaen, useampikin koulutettava. Heidän metsästäjänumerot (8 numeroa) ja nimet tulee ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.

Lisätiedot:
Jaakko Hautanen, Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa p. 0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi
22.04.2021
18:00
Rannikko-Pohjanmaa
Riistavahinkojen maastotarkastajien koulutus Utbildning, jvf:s representant för terrängobservation vid viltskador (ofu)
Distansutbildning, Citrix GoToWebinar
Utbildningen riktas till jaktvårdsföreningens representanter för terrängobservation vid viltskador. Utbildningen i fråga krävs inte för att bli utnämnd som jvf:s representant för terrängobservation vid viltskador (viltskadegranskare). I utbildningen behandlas granskning och identifikation av skador orsakade av hjortdjur och stora rovdjur.

Anslut dig gärna ca 5-10 min innan utbildningen börjar, så att allt fungerar då utbildningen inleds.

Man registrerar sig för utbildningen via länken:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3746213550788208652

Tilläggsuppgifter:
Jaakko Hautanen, Finlands viltcentral Kust-Österbotten t. 0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi
27.04.2021
18:00
Rannikko-Pohjanmaa
Riistavahinkojen maastotarkastajien koulutus Riistavahinkotarkastajien koulutus
Etäkoulutus Citrix GoToWebinar
Koulutuksessa käydään läpi riistanhoitoyhdistyksen edustajan tehtävä riistavahinkojen maastokatselmuksessa, riistavahingot, korvauksen hakeminen ja vahinkoarvio, vahingonaiheuttajan tunnistaminen ja riistavahinkojen ennaltaehkäisy.

Rhy:n edustajalla riistavahinkojen maastokatselmuksessa ei ole lakisääteistä koulutusvaatimusta, mutta koulutusta järjestetään myös tätä tehtävää varten.

Koulutus järjestetään tiistaina 27.4.2021 klo 18 alkaen.
Ilmoittautumislinkki:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4351766281248595983


Lisätiedot:
Jaakko Hautanen, Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa p. 0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi
27.04.2021
19:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto Jägarexamen
Kvevlax Ungdomslokal
Veikarsvägen 21 6653 Kvevlax
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälan. Examensavgift 20€ betalas på stället. Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 505884440 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarviste ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Tutkintomaksu 20€ maksettava paikalla. Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 505884440 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.