Siirry sisältöön

Rannikko-Pohjanmaa

Rannikko-Pohjanmaan alue ulottuu Siipyystä etelässä Kokkolaan pohjoisessa ja on raja maan ja meren välillä. Maasto vaihtelee karusta ulkosaaristosta voimakkaalla maannousulla reheviin viljelyalueisiin. Harmaahylje, itämerennorppa sekä hirvi ovat yleisiä. Alueella toimii kahdeksan ruotsinkielistä riistanhoitoyhdistystä. Alueen erikoisosaamista ovat hylkeet sekä rannikkoa koskevat aiheet.

Tapahtumatiedot (esim. ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot)

Yhteystiedot (esim. riistaneuvosto ja petoyhdyshenkilöt)

Alueen tulevat ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot.
Näytä kaikki tapahtumat

04.04.2024
18:00 - 20:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Rhy:n hirvieläinverotussuunnittelun tilaisuus lupaosakkaille Infotillfälle, älg och vitsvanshjort
Korsholms vuxeninstitut
Skolvägen 1 65610 Korsholm
Vasanejdens jaktvårdsförenings förvaltningsgrupper för älg och vitsvanshjort bjuder in till ett infotillfälle för nejdens föreningar. Infotillfället ordnas torsdag 4.4.2024 kl. 18:00 i Korsholmssalen vid Korsholms Vuxeninstitut (Skolvägen 1, 65610 Korsholm). Vid tillfället diskuteras bl.a. fjolårets jakt, upplägg inför kommande säsong (planerad avskjutning inom jvf och hela Rapo-Po2) samt att feedback tas emot.
08.04.2024
18:30 - 21:00
Närpiön seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkintokoulutus Utbildning inför jägarexamen
Närpes Vuxeninstitut, Näsby
Biblioteksvägen 2 D 64200 NÄRPES
I samarbete med Närpes vuxeninstitut
09.04.2024
18:00 - 20:30
Kokkolan seudun riistanhoitoyhdistys
Rhy:n hirvieläinverotussuunnittelun tilaisuus lupaosakkaille Hjortdjurs licens info
Ådalens skola/Ådalin koulu (Kruunupyyn yläaste)
Kronoby 68500 Kronoby
Info om kommande års hjortdjurslicenser
Öppet tillfälle för alla jägare
10.04.2024
18:00 - 20:00
Rannikko-Pohjanmaa
Ampumakokeen vastaanottajien koulutus Utbildning för examinatorer av skjutprov
Distansutbildning
Finlands viltcentrals distansutbildning för personer som skall bli jaktvårdsföreningarnas examinatorer för skjutprov. Utbildningen är riktad främst för nya funktionärer, men också de som skall gå repetitionsutbildning och de vars utnämning skall förnyas kan delta i utbildningen.

Registrera dig till evenemanget bakom denna länk: https://events.teams.microsoft.com/event/a9c5c8b2-156d-407e-ae21-ae4822a1c64b@a562bd5a-4415-459a-bd22-b6e2e70d3cd6

Teams-länken skickas till de som anmält sig.

Utbildningen börjar klockan 18, men det lönar sig att logga in i tid. Man skall vara närvarande under hela utbildningen för att få ett godkänt utförande.

OBS! De personer som fungerar som skjutprovsexaminatorer och vars utnämning går ut den 31.7.2024 kan gå den elektroniska repetitionsutbildningen här: https://www.riistainfo.fi/sv/kurs-kategori/repetitionsutbildning-for-offentliga-forvaltningsuppgifter/. Logga in med dina Oma riista-lösen för att gå repetitionsutbildningarna.

Tillfället är svenskspråkigt / Tilaisuus on ruotsinkielinen

Varmt välkomna!

Mer information:
Jaakko Hautanen, Finlands viltcentral, Kust-Österbotten
t. 0294 312312
jaakko.hautanen@riista.fi
11.04.2024
18:00 - 20:00
Rannikko-Pohjanmaa
Metsästäjätutkinnon vastaanottajien koulutus Utbildning för examinatorer för jägarexamen
Distansutbildning
Finlands viltcentrals utbildning för personer som skall bli jaktvårdsföreningarnas examinatorer av jägarexamen. Utbildningen är riktad främst för nya funktionärer, men också de som skall gå repetitionsutbildning och de vars utnämning skall förnyas kan delta i utbildningen.

Registrera dig till evenemanget bakom denna länk:
https://events.teams.microsoft.com/event/c53f3565-04b4-43d1-abcb-70fade9fb853@a562bd5a-4415-459a-bd22-b6e2e70d3cd6

Teams-länken skickas till dem som har anmält sig.

Utbildningen börjar klockan 18, men det lönar sig att logga in i tid. Man skall vara närvarande under hela utbildningen för att få ett godkänt utförande.

OBS! De personer som fungerar som examinatorer av jägarexamen och vars utnämning går ut den 31.7.2024 kan gå den elektroniska repetitionsutbildningen här: https://www.riistainfo.fi/sv/kurs-kategori/repetitionsutbildning-for-offentliga-forvaltningsuppgifter/. Logga in med dina Oma riista-lösen för att gå repetitionsutbildningarna.

Tillfället är svenskspråkigt / Tilaisuus on ruotsinkielinen

Varmt välkomna!

Mer information:
Jaakko Hautanen, Finlands viltcentral, Kust-Österbotten
t. 0294 312312
jaakko.hautanen@riista.fi
15.04.2024
18:30 - 21:00
Närpiön seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkintokoulutus Utbildning inför jägarexamen
Närpes Vuxeninstitut, Näsby
Biblioteksvägen 2 D 64200 NÄRPES
I samarbete med Närpes vuxeninstitut
16.04.2024
18:30 - 21:30
Maalahden seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkintokoulutus Jägarexamenskurs
Bergö skola
Bredhällsvägen 61c
Kontaktperson: Carl-Olof Åbonde tel. 050-5594969
16.04.2024
19:00 - 21:00
Närpiön seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto
Närpes Vuxeninstitut, Näsby
Biblioteksvägen 2 D 64200 NÄRPES
18.04.2024
19:00 - 21:00
Närpiön seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto
Närpes Vuxeninstitut, Näsby
Biblioteksvägen 2 D 64200 NÄRPES
22.04.2024
18:30 - 21:00
Närpiön seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkintokoulutus Utbildning inför jägarexamen
Eidets Skjutbana, Yttermark
I samarbete med Närpes vuxeninstitut
23.04.2024
18:30 - 21:30
Maalahden seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkintokoulutus Jägarexamenskurs
Bergö skola
Bredhällsvägen 61c
Kontaktperson: Carl-Olof Åbonde tel. 050-5594969
24.04.2024
18:00 - 20:00
Rannikko-Pohjanmaa
Ampumakokeen vastaanottajien koulutus Ampumakokeen vastaanottajien koulutus
Etäkoulutus
Teams etäkoulutus

Suomen riistakeskuksen järjestämä etäkoulutus riistanhoitoyhdistyksen ampumakokeen vastaanottajille. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla ei ole voimassa aiempaa nimitystä kyseiseen tehtävään, mutta myös kertauskouluttautujat / voimassa olevan nimityksen uusijat voivat osallistua koulutukseen.

Ilmoittaudu koulutukseen oheisen linkin kautta: https://events.teams.microsoft.com/event/490ad795-34aa-4dba-9910-a37466462a56@a562bd5a-4415-459a-bd22-b6e2e70d3cd6

Koulutus alkaa klo 18.00, mutta tilaisuuteen kannattaa liittyä ajoissa. Koulutukseen tulee osallistua koko sen keston ajan.

Tilaisuus on suomenkielinen / Tillfället är finskspråkigt.

HUOM! Ampumakokeen vastaanottajina toimivat henkilöt, joiden nimitys päättyy 31.7.2024, voivat suorittaa sähköisen kertauskoulutuksen osoitteessa: https://www.riistainfo.fi/kurssikategoria/jht/ Sivustolle tulee kirjautua Oma riista -tunnuksilla.
25.04.2024
19:00 - 21:00
Närpiön seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto
Waterloo Skjutbana
Strandvägen 3681 KORSNÄS
02.05.2024
18:30 - 21:30
Maalahden seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkintokoulutus Jägarexamenskurs
Bergö skola
Bredhällsvägen 61c
Kontaktperson: Carl-Olof Åbonde tel. 050-5594969
06.05.2024
18:00 - 20:00
Uudenkaarlepyyn seudun riistanhoitoyhdistys
Muu metsästäjien koulutus Information och föreläsning om ansökan av vapenintyg samt ägandet av vapen
Munsala slakthus Pelat
Södervägen 66950 Munsala
Jaktvårdsföreningen tillsammans med polisens handläggare i vapenärenden informerar nya och tidigare jägare om förfaranden samt behövliga dokument för ansökan om vapenlicenser.
Tillfället tar även upp hur vapen och ammunition ska förvaras samt vad tidbundna tillstånd betyder.
Polisens handläggare besvarar på uppkomna frågor gällande vapen.

Alla är välkomna på tillfället som står inför att skaffa vapen eller köpa flera.
07.05.2024
18:00 - 20:00
Rannikko-Pohjanmaa
Metsästäjätutkinnon vastaanottajien koulutus Metsästäjätutkinnon vastaanottajien koulutus
Etäkoulutus
Teams etäkoulutus

Suomen riistakeskuksen järjestämä etäkoulutus riistanhoitoyhdistyksen metsästäjätutkintojen vastaanottajille. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla ei ole voimassa aiempaa nimitystä kyseiseen tehtävään, mutta myös kertauskouluttautujat / voimassa olevan nimityksen uusijat voivat osallistua koulutukseen.

Ilmoittaudu koulutukseen rekisteröitymällä oheisen linkin kautta:
https://events.teams.microsoft.com/event/4d49ddf8-1065-4e06-a3e6-d7350c442be2@a562bd5a-4415-459a-bd22-b6e2e70d3cd6

Koulutus alkaa klo 18.00 mutta tilaisuuteen kannattaa liittyä ajoissa. Koulutukseen tulee osallistua koko sen keston ajan.

Tilaisuus on suomenkielinen /Tillfället är finskspråkigt.

HUOM! Metsästäjätutkintojen vastaanottajina toimivat henkilöt, joiden nimitys päättyy 31.7.2024, voivat suorittaa sähköisen kertauskoulutuksen osoitteessa: https://www.riistainfo.fi/kurssikategoria/jht/ Sivustolle tulee kirjautua Oma riista -tunnuksilla.
07.05.2024
18:30 - 21:30
Maalahden seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkintokoulutus Jägarexamenskurs
Bergö skola
Bredhällsvägen 61c
Kontaktperson: Carl-Olof Åbonde tel. 050-5594969
11.05.2024
10:00 - 12:00
Pietarsaaren seudun riistanhoitoyhdistys
Ampumakoe Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
14.05.2024
18:30 - 19:30
Maalahden seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkintokoulutus Jägarexamenskurs
Bergö skola
Bredhällsvägen 61c
Kontaktperson: Carl-Olof Åbonde tel. 050-5594969
14.05.2024
19:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto Jägarexamen - Metsästäjätutkinto
Replot-Björkö skola
Kyrkvägen 94 65800 REPLOT
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälning. Avgift 20€, kontant betalning.

Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 44 544 0492 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

***************

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Suoritusmaksu 20€, käteismaksu.

Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 44 544 0492 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.
14.05.2024
19:30 - 21:30
Maalahden seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto
Bergö skola
Bredhällsvägen 61c
Kontaktperson: Carl-Olof Åbonde tel. 050-5594969

Bergö skola
Bredhällsvägen 61c
15.05.2024
16:00 - 18:00
Pietarsaaren seudun riistanhoitoyhdistys
Ampumakoe Skjutprovstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Mer info av Mattias Kanckos 050-5939536.
15.05.2024
18:30
Pietarsaaren seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto Jägarexamenstillfälle
Skjutbanan invid Kållbyvägen
Spituholmsvägen 6 / Launisaarentie 6 68600 Jakobstad / Pietarsaari
Tvåspråkigt tillfälle. Kaksikielinen tilaisuus. 20 euro. Kontantbetalning / Käteismaksu. Mer info / lisätiedot Mattias Kanckos 050-5939536
16.05.2024
17:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Jousiampumakoe Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång, kontant betalning. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta, käteismaksu. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
16.05.2024
17:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Ampumakoe Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Kontant betalning. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Käteismaksu. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
16.05.2024
18:00 - 21:00
Rannikko-Pohjanmaa
Metsästyksenvalvojien koulutus Metsästyksenvalvojien koulutus
Etäkoulutus
Etäkoulutus (Teams)

Suomen riistakeskuksen järjestämä koulutus riistanhoitoyhdistyksen metsästyksenvalvojiksi aikoville henkilöille. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla ei ole voimassa aiempaa nimitystä kyseiseen tehtävään, mutta myös kertauskouluttautujat / voimassa olevan nimityksen uusijat voivat osallistua koulutukseen.

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan ennakkoon oheisen tapahtumasivun kautta:
https://events.teams.microsoft.com/event/9f1310cd-2ebf-4c41-9494-d6c629894776@a562bd5a-4415-459a-bd22-b6e2e70d3cd6

Tilaisuus on suomenkielinen /Tillfället är finskspråkigt.

HUOM! Metsästyksenvalvojina toimivat henkilöt, joiden nimitys päättyy 31.7.2024, voivat suorittaa sähköisen kertauskoulutuksen osoitteessa: https://www.riistainfo.fi/kurssikategoria/jht/. Sivustolle tulee kirjautua Oma riista -tunnuksilla.
18.05.2024
09:00 - 15:30
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Ampumakoulutus ABC för jaktskytte - Metsästysammunan ABC
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Vasanejdens jaktvårdsförening ordnar i samarbete med Jägarförbundet två tillfällen med ABC för jaktskytte under år 2024.

ABC för jaktskytte är ett ca. 6 timmar långt utbildningstillfälle på skjutbana där deltagarna introduceras i skytte med hagelgevär och kulgevär - här lär du dig genast från början grunderna för säker vapenhantering och skytte. Utbildningen kostar 40 € för personer under 18 år och 60 € för övriga, i vilket ingår de vapen och patroner som används under utbildningen samt kurslitteratur. Det enda du behöver ta med är hörselskydd och skytteglasögon. Alla som deltagit i utbildningen får Jaktskyttekortet som intyg över deltagandet.

Mer info om kursen hittas via länken:
https://metsastajaliitto.fi/sv/jagaren/jaktskytte-abc

Anmälan görs via Jägarförbundets händelsekalender:
https://metsorekisteri.metsastajaliitto.fi/Tapahtumanhallinta/tapahtumakalenteri.aspx?jarjestajaId=2402555

***************

Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys järjestää yhteistyössä Metsästäjäliiton kanssa kaksi tilaisuutta teemana ”Metsästysammunnan ABC” vuonna 2024.

Koulutustilaisuus kestää n. 6 tuntia ja tapahtuu ampumaradalla. Osallistujalle esitellään haulikko- ja luotikiväärillä ampumista – täällä opit ampumisen perusasiat heti oikein; turvallinen aseenkäsittely ja ammunnan perusteet. Koulutus maksaa 40 € alle 18 v oleville ja 60 € muille. Hintaan sisältyy sekä aseenkäyttö ja patruunat joita käytetään koulutuksen aikana että kurssikirjallisuus. Osallistujat pitää tuoda ainoastaan omat kuulosuojaimet ja turvasilmälasit. Kaikki koulutukseen osallistujat saavat Metsästysammuntakortin todistuksena osallistumisesta.

Lisätietoja kurssista:
https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/metsastysammunnan-abc

Ilmoittautuminen on tehtävä tapahtumakalenterin kautta:
https://metsorekisteri.metsastajaliitto.fi/Tapahtumanhallinta/tapahtumakalenteri.aspx?jarjestajaId=2402555
30.05.2024
17:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Jousiampumakoe Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång, kontant betalning. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta, käteismaksu. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
30.05.2024
17:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Ampumakoe Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Kontant betalning. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Käteismaksu. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
04.06.2024
19:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto Jägarexamen - Metsästäjätutkinto
Kvevlax Ungdomslokal
Veikarsvägen 21 6653 Kvevlax
Tillfället är tvåspråkigt. Examenstillfället börjar kl. 19:00. Identitetsbevis medtages. Ingen förhandsanmälning. Avgift 20€, kontant betalning.

Om en person med dyslexi (skriftligt intyg) ämnar delta i examen och behöver hjälp under examen, ska detta anmälas om på förhand (minst 1 dag innan) till verksamhetsledaren via telefon +358 44 544 0492 eller via e-post vasa@rhy.riista.fi.

***************

Tilaisuus on kaksikielinen. Tutkintotilaisuus alkaa klo. 19:00. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen tilaisuuteen. Suoritusmaksu 20€, käteismaksu.

Jos henkilö, jolla on lukihäiriö (kirjallinen todistus) osallistuu tutkintoon ja tarvitsee tutkinnon aikana apua, hän pitää ilmoittaa asiasta etukäteen (vähintään päivä ennen) toiminnanohjaajalle joko puhelimitse +358 44 544 0492 tai s-postitse vasa@rhy.riista.fi.
06.06.2024
17:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Jousiampumakoe Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång, kontant betalning. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta, käteismaksu. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
06.06.2024
17:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Ampumakoe Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Kontant betalning. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Käteismaksu. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
06.06.2024
19:00 - 21:00
Uudenkaarlepyyn seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjätutkinto Jägarexamen tillfälle
Måtars
Måtarsgränd 66850 Jeppo
Tillfälle att avlägga jägarexamen vid Måtars servicehus i Jeppo, infart från R19 i Jeppo. Måtarsgränd
08.06.2024
10:00 - 12:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Ampumakoe Skjutprov - Ampumakoe
Skärgårdens skjutbana
Replot, Raippaluoto
Anmälningstid lördagar kl. 10:00-12:00, vardagar kl. 17:00-19:00. Efter anmälningstiden tas inga fler kunder emot men alla anmälda skjutprov genomförs.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

Ordnar inte skytteprov för jaktpilbåge.

***************

Ilmoittautumisaika lauantaisin klo. 10:00-12:00, arkipäivisin klo. 17:00-19:00. Ilmoittautumisajan jälkeen lisää asiakkaita ei oteta vastaan mutta kaikki ilmoittautuneet saavat ampua.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.

Ei jousiampumakoe.
13.06.2024
17:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Jousiampumakoe Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång, kontant betalning. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta, käteismaksu. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
13.06.2024
17:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Ampumakoe Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Kontant betalning. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Käteismaksu. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
15.06.2024
10:00 - 12:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Ampumakoe Skjutprov - Ampumakoe
Skärgårdens skjutbana
Replot, Raippaluoto
Anmälningstid lördagar kl. 10:00-12:00, vardagar kl. 17:00-19:00. Efter anmälningstiden tas inga fler kunder emot men alla anmälda skjutprov genomförs.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

Ordnar inte skytteprov för jaktpilbåge.

***************

Ilmoittautumisaika lauantaisin klo. 10:00-12:00, arkipäivisin klo. 17:00-19:00. Ilmoittautumisajan jälkeen lisää asiakkaita ei oteta vastaan mutta kaikki ilmoittautuneet saavat ampua.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.

Ei jousiampumakoe.
18.06.2024
17:00 - 19:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Ampumakoe Skjutprov - Ampumakoe
Skärgårdens skjutbana
Replot, Raippaluoto
Anmälningstid lördagar kl. 10:00-12:00, vardagar kl. 17:00-19:00. Efter anmälningstiden tas inga fler kunder emot men alla anmälda skjutprov genomförs.

Avgift 20€/gång. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

Ordnar inte skytteprov för jaktpilbåge.

***************

Ilmoittautumisaika lauantaisin klo. 10:00-12:00, arkipäivisin klo. 17:00-19:00. Ilmoittautumisajan jälkeen lisää asiakkaita ei oteta vastaan mutta kaikki ilmoittautuneet saavat ampua.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.

Ei jousiampumakoe.
27.06.2024
17:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Jousiampumakoe Bågskytteprov - Jousiampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång, kontant betalning. Medtages giltigt jaktkort, båge och pilar enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta, käteismaksu. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, asetuksen mukaiset jousi ja nuolet sekä henkilökortti.
27.06.2024
17:00 - 21:00
Vaasan seudun riistanhoitoyhdistys
Ampumakoe Skjutprov - Ampumakoe
Stenträskets Sportskyttecentrum
Smedsby, Sepänkylä
Anmälningstid kl. 17:00 - 20:00, vid behov (ifall kö) anmälning samt skjutningar fram till kl. 21:00. Ifall det inte finns någon kö, stänger banan kl. 20:00.

Avgift 20€/gång. Kontant betalning. Medtages giltigt jaktkort, vapen & tillstånd, patroner enligt föreskrift samt id- kort.

***************

Ilmoittautumisaika klo. 17:00-20:00, tarvittaessa (jos on jono) ilmoittautuminen ja ampuminen klo. 21:00 saakka. Mikäli ei ole jono, rata sulkee klo. 20:00.

Suoritusmaksu 20 €/kerta. Käteismaksu. Mukana oltava voimassa oleva metsästyskortti, ase & aseenkantolupa, asetuksen mukaiset patruunat ja henkilökortti.
29.06.2024
08:00 - 17:00
Kokkolan seudun riistanhoitoyhdistys
Muu tapahtuma Trofebedömnings tillfälle
Nedervetil Hembygdsgård
Hagforsvägen 1 68410 Nedervetil
29.06.2024
12:00 - 15:00
Kokkolan seudun riistanhoitoyhdistys
Metsästäjäkoulutukset, Hirvieläimet Hjortdjurs förvaltning
Nedervetil Hembygdsgård
Hagforsvägen 1 68410 Nedervetil
Hur man förvaltar hjortdjur för att få en livskraftig stam
Trofe bedömnings domare på plats