Siirry sisältöön

Hoitosuunnitelmat

Hoitosuunnitelmissa linjataan kannanhoidon menetelmiä ja etsitään keinoja riistan ja ihmistoiminnan yhteen sovittamiseksi: eläinkannat säilyvät vahvoina aiheuttamatta kuitenkaan ongelmia ihmisille, jotka elävät riistalajien vaikutuspiirissä.

Suomessa sovelletaan yhteiseen sopimiseen perustuvaa työtapaa joidenkin riistalajien kantojen hoidon ohjaamisessa ja hoitosuunnitelmien laatimisessa. Hoitosuunnitelmat hyväksytään maa- ja metsätalousministeriössä. Työtapaa arvostetaan Euroopassa ja suomalainen hoitosuunnitelma-ajattelu on saanut runsaasti myönteistä huomiota.

Etenkin suurpetokantojen onnistunut hoito vaatii monien ongelmien yhteistä ratkomista ja eri sidosryhmien osallistumista. Suunnitelmien käytännön toteuttaminen ja toteutumisen seuranta on vaativa tehtävä, jossa ei Suomessa ole kaikilta osin onnistuttu.

Vuoden 2011 riistahallintolakiuudistuksessa hoitosuunnitelmien valmistelu säädettiin Suomen riistakeskuksen tehtäväksi. Maa- ja metsätalousministeriö johtaa ja ohjaa suunnitelmien valmistelua.

Valmistuneet hoitosuunnitelmat:

 • hyljekantojen hoitosuunnitelma
 • susikannan hoitosuunnitelma
 • metsäpeurakannan hoitosuunnitelma
 • peltopyykannan hoitosuunnitelma
 • metsäkanalintujen hoitosuunnitelma
 • hirvikannan hoitosuunnitelma
 • susikannan hoitosuunnitelma
 • metsähanhikannan kansainvälinen hoitosuunnitelma
 • karhun hoitosuunnitelma
 • ilveksen hoitosuunnitelma
 • haahkan kansainvälinen hoitosuunnitelma
 • majavakantojen hoito ja hallintaohjelma

Hoitosuunnitelmat löytyvät mmm.fi-sivuilta.

Valmisteltavina olevat hoitosuunnitelmat:

 • susikannan hoitosuunnitelma (päivitys)

Hoitosuunnitelmatyöhön osallistuminen

Hoitosuunnitelmien laadinnassa keskeisellä sijalla on eri tahojen osallistaminen suunnitelman laadintaan. Näin halutaan turvata, että kuulluiksi tulevat erityisesti ne, joiden arkeen riistaeläimet tavalla tai toisella vaikuttavat. Hoitosuunnitelmissa otetaan huomioon niin elinkeinonharjoittajien, paikallisten ihmisten kuin muidenkin toimijoiden näkemykset. Valmisteluun liittyvät osallistumismahdollisuudet ovat suunnitelmakohtaisia ja niitä varten laaditaan niin sanottu osallistamissuunnitelma.