Siirry sisältöön

Metsäkanalintukannat

Suomen metsäkanalintukantojen hoitosuunnitelmassa esitetään lukuisia käytännön toimia, joiden avulla lintukannat voidaan pitää elinvoimaisina ja kestävästi metsästettävinä. Toimenpiteillä pyritään parantamaan talousmetsien laatua metsäkanalintujen elinympäristöinä.

Tavoitteina on erityisesti

  • lisätä kasvatusmetsien soveltuvuutta metsäkanalinnuille
  • turvata riittävä mustikanvarvusto
  • lisätä avainympäristöjen määrää
  • turvata riittävästi elinympäristöjä havumetsävyöhykkeen riekkokannalle.

Hoitosuunnitelma on valmistunut kesällä 2014.

Suomen metsäkanalintujen hoitosuunnitelma (PDF)