Siirry sisältöön

Metsähanhikanta

Suomessa esiintyy kahta eri metsähanhen alalajia. Suomessa pesii taigametsähanhi, joka taantui merkittävästi viime vuosikymmenien aikana. Syksyllä tavataan myös toista alalajia, tundrametsähanhea, joka on runsaslukuinen ja kestää hyvin metsästystä. Pohjois-Venäjällä pesivää tundrametsähanhea tavataan meillä pääasiassa Kaakkois-Suomessa niiden muuttaessa Keski-Eurooppaan.

Tundra- ja taigametsähanhen tunnistaminen (PDF)

Identification of Tundra and Taiga Bean Goose (PDF)

Metsähanhen kansallinen hoitosuunnitelma

Metsähanhelle on tekeillä kansallinen hoitosuunnitelma. Lausuntokierroksella hoitosuunnitelma oli kesällä 2014, ja se on nyt maa- ja metsätalousministeriössä viimeisteltävänä julkaisua varten. Kannanhoidon päätavoitteena on elinvoimainen, kestävästi metsästettävä metsähanhikanta.

Taigametsähanhikannan kansainvälinen hoitosuunnitelma

Metsähanhi kuuluu Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusta tehdyn sopimuksen (AEWA-sopimus) piiriin. AEWAn puitteissa lintuja käsitellään populaatiotasolla, ja metsähanhen alalajit tundrametsähanhi  Anser fabalis rossicus ja taigametsähanhi Anser fabalis fabalis ovat eri luokissa.

Taigametsähanhen merkittävän taantumisen johdosta sen suojeluluokitusta muutettiin vuonna 2012 AEWA 5. osapuolikokouksessa. Suomen ehdottaman poikkeuksen ansiosta taigametsähanhen kohdalta voidaan sallia kestävä metsästys kansainvälisen hoitosuunnitelman puitteissa, joka toteuttaa adaptiivista metsästyksen säätelyä.

Taigametsähanhen kansainvälinen hoitosuunnitelma (unep-aewa.org) hyväksyttiin AEWA:n 6. osapuolikokouksessa marraskuussa 2015.

Hoitosuunnitelma on raami tulevalle kannanhoidolle

Varsinainen työ taigametsähanhikannan hyväksi päästiin aloittamaan vuonna 2016. Hoitosuunnitelman toimeenpano on osa Euroopan hanhitoimintaohjelmaa European Multispecies Goose Management Platform.

Osana hanhitoimintaohjelmaa on jo laadittu taigametsähanhen adaptiivinen säätelyjärjestelmä kansainvälisen hoitosuunnitelman puitteissa ja keskeiset maat ovat sen hyväksyneet. Kansainvälisellä tasolla taigametsähanhikannan kestävä käyttö on turvattu.

Lisää Euroopan hanhitoimintaohjelmasta (aewa.info)

Lisää Euroopan hanhitoimintaohjelman perustamisesta (unep-aewa.org)

Lisää tietoa metsähanhen hoitosuunnitelmista (PDF)