Siirry sisältöön

Maatalous

Riistakannat ovat runsaat ja elinvoimaiset maisemassa, josta löytyy kattava verkosto suoja- ja ruokailupaikkoja peltopyille, fasaaneille ja rusakoille. Maatalousmaisemassa kosteikot, nurmikaistaleet uomien varsilla, luonnonhoitopellot ja talviaikainen kasvipeitteisyys ovat avaintekijöitä lajiston viihtymiselle ja maaseutuluonnon monimuotoisuudelle.

Riistakantojen hyväksi tehdystä työstä hyötyvät muutkin lajit

Riistanhoito on keskeinen syy maaseudun luonnon- ja elinympäristöjen hoidolle. Avainasemassa ovat metsästäjät, jotka omistavat Suomen pinta-alasta 28 prosenttia. Metsästävissä maanomistajissa on merkittävä potentiaali maaseudun luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, sillä riistakantojen hyväksi tehdystä elinympäristöjen hoidosta hyötyvät monet muutkin maatalousympäristön lajit, ja omien harrastusmahdollisuuksien parantaminen motivoi toimintaan.

Autiossa maisemassa ei riista viihdy. Toisin voi olla, jos…
Autiossa maisemassa ei riista viihdy. Toisin voi olla, jos…
...maatalouden töissä haluaa antaa riistalle mahdollisuuden menestyä.
…maatalouden töissä haluaa antaa riistalle mahdollisuuden menestyä. Piirrokset: Tom Björklund

Vahvat riistakannat luovat hyvinvointia

Hyvinvoivat ja metsästettävät riistakannat luovat virkistys- ja jopa elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle. Riistarikkaus ja kannattava maataloustuotanto sopivat samalle kyläaukealle varsin hyvin. Tehokkaiden ja toimivien menetelmien tulee kuitenkin olla yksinkertaisia.

Tällä hetkellä valmistellaan maatalouden seuraavan ohjelmakauden tukiehtoja, ja Suomen riistakeskus on aktiivisesti osallistunut työhön kahdessa alatyöryhmässä. Työ on vielä alkuvaiheessa, ja tällä hetkellä on toiveita nykyisestä yksinkertaisemmasta järjestelmästä, joka vastaa paremmin viljelijöiden sekä peltoriistan ja vesilintujen elinympäristönhoidon haasteisiin.

Monimuotoisuus ja maisema -ryhmässä työn kohteena ovat maatalousalueiden elinympäristöjen hoitoon liittyvien ympäristötukien kehittäminen. Maaseudun lajisto hyötyy muun muassa perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, kosteikoista ja luonnonhoitopelloista. Erilaiset tukimuodot, kuten ei-tuotannolliset investoinnit, mahdollistavat laajamittaisenkin luonnonhoitotyön. Valumavesien käsittely -ryhmässä pyritään edistämään nykyistä käyttökelpoisempia tukiehtoja kosteikkojen perustamiseen.

Peltopyykannan hoitosuunnitelma