Siirry sisältöön

SOTKA-kosteikot

Taantuvat sorsakannat nousuun kosteikkoja kunnostamalla

Sotka-hankkeen logo

Maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeella kunnostetaan ja luodaan vesilintujen poikue-elinympäristöjä sekä tehostetaan vieraspetojen pyyntiä arkiluonnossa Suomen riistakeskuksen toimesta. Tutustu SOTKA-kosteikot hankkeen toimintamalliin ja pelisääntöihin ja esitä kosteikkoasi mukaan!

Kosteikkoja on kadonnut vuosikymmenien kuluessa kuivatustoiminnan seurauksena, mikä on vaikuttanut näistä elinympäristöistä riippuvaisten lajien menestymiseen. Kosteikot tarjoavat elinympäristöjä muun muassa monipuoliselle vesi-, ranta- ja kahlaajalinnustolle. Lisäksi kosteikot toimivat luonnon omina vedensuodattimina pysäyttäen kiintoainetta ja sitoen ravinteita kuivatusvesistä, elävöittävät maisemaa ja tasoittavat tulvavirtaamia. Osa entisen loistonsa menettäneistä kosteikoista voidaan palauttaa elämää kuhiseviksi luonnonkeitaiksi ja tuhoutuneita kosteikkoja korvata rakentamalla uusia kosteikkoja.

Lisätietoa ja -materiaalia löytyy hankkeen sivuilta osoitteesta www.kosteikko.fi

Tavoitteet:

  • Auttaa maanomistajia, metsästäjiä ja muita kiinnostuneita tahoja perustamaan, kunnostamaan ja hoitamaan soveltuvia kosteikkoja hyviksi vesilintujen poikue-elinympäristöiksi. Näillä toimilla pyritään osaltaan turvaamaan taantuvien vesilintujen elinvoimaisuus ja siten pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen.
  • Toteuttaa vähintään 40 poikue-elinympäristökohdetta, yhteispinta-alaltaan vähintään 400 hehtaaria.

Toteutus

  • Pääkunnostusmenetelminä ovat patoaminen ja vedenpinnan nosto, niitto, raivaus, laidunnus sekä vedenpinnan säätely. Kosteikoilla tulee sitoutua kestävään metsästykseen, pienpetopyyntiin ja kohteen hoitoon. Ilman aktiivisia hoitotoimia aikaansaadut luontovaikutukset valuvat nopeasti hukkaan.
  • Kosteikot kunnostetaan pääsääntöisesti patoamalla. Veden alle jäävä kasvillisuus tarjoaa ravintoa vesiselkärangattomille, mikä tekee patoamalla rakennetuista kosteikoista ihanteellisia ruokailuympäristöjä etenkin vesilintupoikueille. Rantaniittyjen kunnostaminen ruovikkoa ja vesaikkoa poistamalla luovat myös hyvää poikue-elinympäristöä.
  • Omarahoitusosuus sovitaan tapauskohtaisesti välillä 25-75 %. Hanke kattaa kohteiden suunnittelu- ja työnjohtokulut. Mahdollisten vesilain mukaisten lupien kuluista sovitaan tapauskohtaisesti. Paikallinen omarahoitusosuus koskee käytännön kunnostustöitä ja materiaaleja, ja sitä voi kattaa myös talkootyöllä sekä muulla yksityisellä tai yritysten sponsorirahoituksella. Paikallinen panostus on kosteikoilla ratkaisevaa, jotta kohteet toteutuvat.
  • Kaikkien alueen omistajien sekä muiden paikallisten toimijoiden yksimielinen tuki on edellytys hankkeeseen mukaan pääsemiselle.

Valintakriteerit ja pelisäännöt

Tutustu huolella, täyttääkö kosteikkosi valintakriteerit: Valittavien kohteiden ominaisuudet (PDF)

Täältä voit tutustua pelisääntöihin eli SOTKA-kosteikkojen sopimusehtoihin: SOTKA-kosteikkosopimus_(PDF)

Kohdevalintaa tehdään jatkuvasti. Kohteen tiedot säilytetään mahdollista myöhempää valintaa varten, mikäli esityksesi ei pääse mukaan ensimmäisellä kierroksella.

Kohde-esityksen lähettäminen

Ennen esityksen lähettämistä on huolehdittava, että valintakriteerit täyttyvät. Kohde-esityksen lähettämistä varten tarvitaan perustiedot kohteesta.

Voit esittää kosteikkokohdettasi tämän linkin (kosteikko.fi) kautta.

Saat kosteikkosuunnittelijalta vahvistusviestin kohde-esityksen vastaanottamisesta kahden arkipäivän kuluessa. Mikäli et saa vahvistusviestiä tässä ajassa, ota yhteyttä alueesi kosteikkosuunnittelijaan.

Yhteystiedot

Hankkeeseen on palkattu kolme kosteikkosuunnittelijaa 2.3. alkaen.

Kosteikkosuunnittelijat auttavat metsästysseuroja ja maanomistajia antamalla tarvittavaa suunnittelu- ja rahoitusapua hankkeiden toteuttamiseen. Työssä noudatetaan riistakeskuksen KotiseutukosteikkoLIFE+ -hankkeen hyviksi havaittuja toimintamalleja.