Siirry sisältöön

Majavakantojen hoito ja hallinta

Hoito- ja hallintaohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen euroopanmajavakanta suotuisalle suojelutasolle ja sitä kautta varmistaa kannan elinkyky ja metsästettävyys.

Toimenpide-ehdotukset koskevat kanadanmajavan levinneisyyden hallintaa, euroopanmajavakannan hoitoa, tutkimusta ja kannanseurantaa, euroopanmajavan metsästysjärjestelyjä ja vies­tintää.

Kanadanmajavat esitetään poistettavaksi Länsi-Lapista ja mahdollisuuksien mukaan muualtakin Lapista. Lounaisen Suomen euroopanmajava-alueiden ympärille ehdotetaan luotavaksi kanadanmajavista vapaita pusku­rivyöhykkeitä edistämään euroopanmajavakannan leviämistä.

Siirtoistutuksilla voidaan tukea euroopanmajavien luontaista leviämistä ja mahdollisesti lisätä kannan geneettistä monimuotoisuutta. Puskurivyöhykkeiden ja siirtoistutusten mahdollisista sijainneista annetaan yksityiskohtaiset ohjeet. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää mm. lajien tarkemmat levin­neisyydet Lapissa ja niillä alueilla Etelä-Suomessa, missä kannat ovat lähekkäin, sekä kanadanmajavien poiston ja euroopanmajavien siirtoistutusten sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Majavakantojen hoidossa ja hallinnassa tähdätään siihen, että euroopanmajava vähitellen korvaa kanadanma­javan. Tämä prosessi kestää todennäköisesti kymmeniä vuosia, joten kahden majavalajin politiikkaa joudutaan harjoittamaan Suomessa vielä pitkään.

Suomen majavakantojen hoito ja hallinta (pdf)