Siirry sisältöön

Vesilintulaskennat

Vesilintujen pari- ja poikuelaskennat ovat Luonnonvarakeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon yhteinen seurantahanke. Tärkeimmät laskettavat lajit ovat sinisorsa, tavi, telkkä ja nokikana.

Parilaskennoilla seurataan vesilintukantojen vuosittaista vaihtelua ja pitkäaikaisia muutoksia. Poikuelaskennalla selvitetään vuotuinen lisääntymistulos. Parilaskennat tehdään toukokuussa kahteen kertaan pysyvillä laskentapisteillä ja poikuelaskenta kesä–heinäkuussa samoilla pisteillä.

Laskennan tekevät vapaaehtoiset metsästäjät ja lintuharrastajat. Laskenta-aineiston käsittelee Luonnonvarakeskus. Vesilintulaskentojen perusteella laaditaan vuosittain arvio sorsakantojen tilasta ja tuotosta ennen vesilintujen metsästyksen alkua. Tuloksia käytetään kestävän verotuksen ja riistanhoidon suunnitteluun sekä linnuston ja ympäristön muutosten seurantaan.

Lue lisää vesilintulaskennoista (luke.fi)

Lue lisää vesilintulaskennoista (luomus.fi)