Siirry sisältöön

Inventering av sjöfågel

Inventeringen av sjöfågelpar och deras kullar är ett gemensamt uppföljningsprojekt för Naturresursinstitutet och Naturvetenskapliga centralmuseet. De viktigaste arterna som räknas är gräsand, kricka, knipa och sothöna.

Med hjälp av parräkningarna följer man upp sjöfågelstammarnas årliga svängningar och långvariga förändringar. Med hjälp av kullräkningarna får man fram den årliga ungproduktionen. Parräkningarna görs två gånger i maj på stationära inventeringspunkter och kullräkningen i juni–juli på samma punkter.

Räkningen utförs av frivilliga jägare och fågelskådare. Inventeringsmaterialet behandlas av Naturresursinstitutet. Utgående från sjöfågelräkningarna utarbetas årligen en uppskattning av andstammarnas situation och produktion innan sjöfågeljakten inleds. Resultaten används för planering av hållbar beskattning och viltvård och för att iaktta förändringar i fågelbeståndet och miljön.

Läs mera om sjöfågelinventeringar (Naturresursinstitutet)

Läs mera om sjöfågelinventeringar (Naturhistoriska museet)