Siirry sisältöön

Storviltsassistans

Storviltsassistans (SRVA) är en organisation som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna, den förmedlar tjänstehjälp av jägarna till polisen vid stora rovdjurskonflikter. De vanligaste SRVA-uppgifterna är att spåra vid kollisioner skadade hjortdjur, stora rovdjur och vildsvin samt att driva bort stora rovdjur från tätt bebyggda områden.

Verksamheten baserar sig på avtal mellan polisen och jaktvårdsföreningarna. Alarmeringssystemet startar genom begäran om handräckning av polisen eller nödcentralen. De jägare, hundförare och jaktföreningar som är med fungerar på frivillig basis.

Viltkollisionssituationer

Om man råkar i kollision med hjortdjur, vildsvin eller ett stort rovdjur, skall man alltid ringa till 112. När det gäller ett stort rovdjur eller vildsvin, får man inte lämna bilen, för ett skadat djur kan uppträda farligt. Läs mer om hur ska man agera på en viltolycksplats.

Ladda ner och skriv ut viltolycksmärket (pdf)

Stora rovdjur

Man bör meddela nödcentralen om stora rovdjur som förorsakar skada eller upprepade gånger uppträder störande. En björn eller ett vildsvin som har förirrat sig in i tätortsområden kan också kräva åtgärder. Fördrivning av stora rovdjur från tätorten sker alltid under ledning av polisen.

Den folksamling som bildas vid platsen för björnkonflikten försvårar möjligheterna att tryggt driva björnen och på så sätt riskeras björnens liv på grund av utomståendes närvaro. Publiken bör följa polisens givna order och hålla sig borta från området.

Åsynen av ett stort rovdjur betyder inte ännu att det skulle vara tal om en situation som kräver en aktiv SRVA-verksamhet. Normalt försöker stora rovdjur undvika människor. Om man ser ett stort rovdjur eller spår av det, bör man meddela om observationen till den regionala jaktvårdsföreningens rovdjurskontaktperson. Se rovdjurskontaktpersonernas kontaktuppgifter

SRVA-aktörer

Varje jaktvårdsförening har utnämnt kontaktpersoner som tar emot begäran om handräckning från polisen eller nödcentralen. Kontaktpersonerna på området sköter om att verksamheten påbörjas eller att uppgiften vidarebefordras.

Se SRVA-kontaktpersonernas kontaktuppgifter

Praktiska verksamheten

Varje jaktvårdsförening har byggt upp sin egen verksamhetsmodell och nätverk för den spårnings- eller fördrivningsverksamhet som påbörjas efter begäran om handräckning.

Organisationens praktiska aktörer är områdets jaktföreningar, erfarna storviltsjägare samt skolade hundförare och hundar. De som är med bör ha betalat jaktvårdsavgiften, så att de och deras hundar omfattas av jägarförsäkringen.

Vid SRVA-verksamheten är det inte fråga om jakt som är knuten till jakträtten utan om uppgifter utförda på grund av djurskyddsorsaker som befullmäktigats av polisen, vilka kan utföras oberoende av jakträtt.

Samarbete med intressegrupper

För att sköta SRVA-uppgifterna krävs ett mångsidigt kunnande. Jaktvårdsföreningarnas SRVA-verksamhet stöds av Finlands viltcentrals jvf-stödprocess. I intressegruppssamarbete för att utveckla verksamheten deltar Inrikesministeriets polisavdelning, Finlands Jägarförbund, Finska Kennelklubb och Suomen Metsästysjäljestäjät ry.