Siirry sisältöön

Sädgas

European Multispecies Goose Management Platform är AEWA:s nya åtgärdsprogram för koordinerad förvaltning av gåsstammarna. I nordvästra Europa är gåsarternas vilo- och övervintringsområden samt stamförvaltningens smärtpunkter i stor utsträckning överlappande. Målet är att uppnå och bevara livskraftiga samt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stammar genom verkställandet av förvaltningsplanerna för spetsbergsgås och taigasädgås och att utarbeta förvaltningsplaner för grågås och vitkindad gås.

Verksamheten inom ramen för förvaltningen av gåsstammarna prövas och utvecklas samt utvidgas utgående från erfarenheterna så att de täcker även övriga arter i Europa.

Mer om grundandet av det europeiska åtgärdsprogrammet för gäss: http://www.unep-aewa.org/en/news/next-steps-agreed-establishment-european-goose-management-platform-under-aewa

Ny tid för stamskötseln av taigasädgåsen

Jakten på taigasädgås sker i fortsättningen koordinerat och målinriktat längs hela flyttrutten. Taigasädgåsstammen har börjat återhämta sig, och jakten är under de närmaste åren fortsatt kraftigt begränsad, så att den häckande stammen blir starkare och klarar jakt.

På det första arbetsgruppsmötet för åtgärdsprogrammet för gäss avtalade man om de grundläggande processerna för internationell jaktreglering av taigasädgås och om delning av nivån på jaktkvot längs flyttrutten till nationella kvoter. Anmärkningsvärt var överenskommelse om jaktförbud på de östra och västra stamförvaltningsområdena.

På det andra arbetsgruppsmötet för det europeiska åtgärdsprogrammet för gäss fattades ett historiskt beslut, då Finland, Sverige och Danmark avtalade om hållbar och målinriktad jakt på taigasädgås på stamförvaltningsområdet.

Jaktbegränsningarna fungerar på det centrala stamförvaltningsområdet

I inventeringarna på det centrala stamförvaltningsområdet för taigasädgås i Sverige och Danmark i januari 2016 observerades 46 645 taigasädgäss. Ett år senare, i januari 2017, observerades 56 792 taigasädgäss.

De senaste årens mest betydande åtgärd har varit den kraftiga begränsningen av jakt i Finland och Danmark. I Finland har tidigare jagats ungefär hälften av hela stamförvaltningsområdets bytesmängd, och den finländska jakten på den häckande stammen har varit kraftig längs hela flyttrutten.

Beskattningsmodellen för taigasädgåsen

Jakten på taigasädgås grundar sig på en beskattningsmodell. I modellen finns olika alternativa beskattningsgrader. Beskattningsgraderna är kompromisser mellan stammens återhämtningstakt och jaktmöjligheter. På Goose Platforms internationella konferens i juni 2017 beslöts att öppna jakten på det centrala stamförvaltningsområdet med en beskattningsgrad på 3 procent, vilket möjliggör en begränsad jakt och att stammen samtidigt återhämtar sig.  I fortsättningen fattas årligen beslut om beskattningen utgående från stammens situation.

 

AEWA åtgärdsprogram för gäss, konferensmaterial på webben

konferens 15-16.12 2016 Kristianstad, Sverige: http://www.unep-aewa.org/en/meeting/1st-meeting-aewa-european-goose-management-international-working-group

Promemoria: http://www.unep-aewa.org/en/document/report-1st-meeting-aewa-european-goose-management-international-working-group-15-16-june

konferens 15-16.6.2017 Köpenhamn, Danmark http://www.unep-aewa.org/en/meeting/2nd-meeting-aewa-european-goose-management-international-working-group-egm-iwg2